Dịch vụ Công nghiệp (Khu vực)

10
Cổ phiếu
3.789B
Giá trị vốn hóa thị trường
24.958K
Khối lượng
+0.68%
Thay đổi
−3.88%
Hiệu suất Tháng
−4.81%
Hiệu suất Năm
+2.16%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
        
%1
65.669M-0.80%128.277K3
3.387B6.100.83%15.035K2
336.322M0.48-0.51%104.719K4
Tải thêm