Khoáng sản phi năng lượng (Khu vực)

11
Cổ phiếu
2.227B
Giá trị vốn hóa thị trường
24.836K
Khối lượng
−0.27%
Thay đổi
+2.52%
Hiệu suất Tháng
+58.93%
Hiệu suất Năm
+45.01%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
        
1.276B0.470.49%14.018K4
655.868M1.07-0.84%56.844K4
%1
294.679M-2.28%4502
Tải thêm