Dịch vụ Công nghệ (Khu vực)

8
Cổ phiếu
715.049B
Giá trị vốn hóa thị trường
40
Khối lượng
+1.84%
Thay đổi
−3.50%
Hiệu suất Tháng
+49.64%
Hiệu suất Năm
+26.12%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng tương đối 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ASCASCENDIA SA BUCURESTI
4.38 RON−0.45%2.35K0.74Dịch vụ Công nghệ
BNETBITTNET SYSTEMS SA
0.249 RON−0.40%12.073K0.07159.178M RON0.00%Dịch vụ Công nghệ
CCCONNECTIONS CONSULT
5.20 RON0.00%8210.15Dịch vụ Công nghệ
CODESOFTBINATOR TECHNOLOGIES
5.18 RON−0.38%1.351K0.51Dịch vụ Công nghệ
LIHLIFE IS HARD SA
1.910 RON0.00%270.0155.195M RON0.00%Dịch vụ Công nghệ
SAFESAFETECH INNOVATIONS SA
2.69 RON−1.47%21.178K0.33182.21M RON1.09%Dịch vụ Công nghệ
SAPSAP SE
618.1 RON1.85%30.52714.652B RON74.938.25 RON−50.19%1.67%Dịch vụ Công nghệ
Mua