Công ty dịch vụ công cộng (Khu vực)

7
Cổ phiếu
219.711B
Giá trị vốn hóa thị trường
25.372K
Khối lượng
−2.84%
Thay đổi
−1.16%
Hiệu suất Tháng
+26.64%
Hiệu suất Năm
+8.90%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng tương đối 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
EEAIELECTROCONSTRUCTIA ELCO ALBA IULIA
1.30 RON28.71%5740.02Công ty dịch vụ công cộng
ELELECTRICA SA BUCURESTI
9.75 RON−0.91%4.656K0.043.365B RON5.091.91 RON1.20%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
EOANE.ON SE
53.50 RON−2.73%301.49145.517B RON42.481.26 RON−84.94%4.68%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
H2OS.P.E.E.H. HIDROELECTRICA SA
120.4 RON−0.08%15.86K0.1154.201B RON0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
SNNS.N. NUCLEARELECTRICA S.A.
48.90 RON−0.31%3.807K0.1014.72B RON5.229.37 RON281.15%8.67%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
TELC.N.T.E.E. TRANSELECTRICA BUCURESTI
30.2 RON−0.66%2.749K0.122.206B RON3.388.92 RON392.18%2.34%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
TGNSNTGN TRANSGAZ MEDIAS
18.92 RON−0.73%4.528K0.103.609B RON27.070.70 RON−41.38%3.67%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi