Hàng không (Công nghiệp)

2
Cổ phiếu
182.337B
Giá trị vốn hóa thị trường
4.474M
Khối lượng
−0.65%
Thay đổi
+6.30%
Hiệu suất Tháng
−4.93%
Hiệu suất Năm
+15.93%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
AFLTAEROFLOT28.94 RUB−1.06%−0.31 RUB
Mua
8.027M232.307M115.536B RUB36.1K
UTARUTAIR AVIACOMPANY8.37 RUB−1.06%−0.09 RUB
Mua
310K2.595M66.801B RUB