Công nghệ Sinh học (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
1.418B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.693K
Khối lượng
+4.28%
Thay đổi
+3.43%
Hiệu suất Tháng
+35.42%
Hiệu suất Năm
+19.80%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
GEMAIMCB PJSC954.5 RUB0.47%4.5 RUB
Mua
1.404K1.34M RUB1.418B RUB