Dịch vụ Xử lý Dữ liệu (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
38.099B
Giá trị vốn hóa thị trường
170.464K
Khối lượng
−1.64%
Thay đổi
−16.92%
Hiệu suất Tháng
−51.69%
Hiệu suất Năm
−21.39%
Hiệu suất YTD
           
QIWI QIWI PLC
599.00-1.64%-10.00Bán102107936.00170.464K37.100B3.88157.02
Tải thêm