Sản xuất Thiết bị ĐIện (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
5.832B
Giá trị vốn hóa thị trường
54.950K
Khối lượng
0%
Thay đổi
+2.80%
Hiệu suất Tháng
+122.33%
Hiệu suất Năm
+54.69%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
EELTEUROPEAN ELTECH9.46 RUB−1.05%−0.10 RUB
Mua
162.26K1.535M5.832B RUB385