Quản lý Đầu tư (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
708.234M
Giá trị vốn hóa thị trường
3.800K
Khối lượng
+0.35%
Thay đổi
−1.54%
Hiệu suất Tháng
−6.97%
Hiệu suất Năm
−24.17%
Hiệu suất YTD
           
ARSA ARSAGERA ASSET MG
5.69-0.87%-0.05Bán5.600K31864.00710.711M
Tải thêm