Quản lý Đầu tư (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
849.386M
Giá trị vốn hóa thị trường
57.600K
Khối lượng
+0.29%
Thay đổi
+7.68%
Hiệu suất Tháng
+22.90%
Hiệu suất Năm
+37.13%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
ARSAUK Arsagera6.89 RUB0.58%0.04 RUB
Mua
70.6K486.434K RUB849.386M RUB