Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ (Công nghiệp)

18
Cổ phiếu
6.104B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.220K
Khối lượng
+0.36%
Thay đổi
−2.43%
Hiệu suất Tháng
+46.61%
Hiệu suất Năm
+46.23%
Hiệu suất YTD
           
FXCN FINEX MSCI CHINA UCITS ETF USD SHARE CLASS
3103.00-0.83%-26.00Bán79542302.0025.634K
FXDE FINEX MSCI GERMANY UCITS ETF
30.501.18%0.35Bán9783680.36320.829K
FXFA FINEX FUNDS ICAV
77.42-0.49%-0.38Bán3598404.1846.479K
FXGD FINEX PHYSICALLY GOLD ETF
858.20-1.15%-10.00Sức bán mạnh39333880.6045.833K
FXIM FINEX USA INFORMATION TECHNOLOGY UCITS ETF
1.321.03%0.01Mua143379.11108.637K
FXIT FINEX MSCI USA INFORMATION TECHNOLOGY UCITS ETF USD SHARE CLASS
11537.000.72%82.00Mua46563332.004.036K
FXKZ FINEX FFIN KAZAKHSTAN EQUITY
300.00-0.30%-0.90Mua1152300.003.841K
FXMM FINEX CASH EQUIVALENTS UCITS RUB HEDGED
1697.900.04%0.70Mua21646527.1012.749K
FXRB FINEX TRADABLE RUSSIAN CORPORATE BOND UCITS RUB
1908.00-0.16%-3.00Bán15508224.008.128K
FXRL FINEX RUSSIAN RTS EQUITY UCITS ETF
4427.500.73%32.00Mua19941460.004.504K
FXRU FINEX TRADABLE RUSSIAN CORPORATE BOND UCITS USD
945.90-0.40%-3.80Sức bán mạnh13415699.7014.183K
FXRW FINEX GLOBAL EQUITY UCITS ETF RUB HDG
1.31-0.38%-0.01Mua4509804.253.437M
FXUS FINEX MSCI USA UCITS ETF USD SHARE CLASS
5987.001.00%59.00Mua66156350.0011.050K
FXWO FINEX GLOBAL EQUITY UCITS ETF
1.850.30%0.01Mua6882700.943.721M
MERF MERIDIAN PUB JOINT
14.10-15.57%-2.60Bán7365558.00522.380K
RUSB ITI FUND UCITS ETF
2150.000.09%2.00Sức bán mạnh797650.00371
RUSE ITI FUND UCITS ETF
2689.000.69%18.50Mua2210358.00822
RUSI INVESTMENT CO IC
56.300.36%0.20Bán68686.001.220K6.104B39.771.41
Tải thêm