Chế tạo Kim loại (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
7.347B
Giá trị vốn hóa thị trường
64
Khối lượng
0%
Thay đổi
+17.47%
Hiệu suất Tháng
+77.39%
Hiệu suất Năm
+82.69%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
CHKZCKPZ12060 RUB−1.47%−180 RUB
Mua
1051.266M RUB7.347B RUB