Dược phẩm: Khác (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
1.026B
Giá trị vốn hóa thị trường
379.900K
Khối lượng
+1.91%
Thay đổi
−10.32%
Hiệu suất Tháng
+44.65%
Hiệu suất Năm
+45.96%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
DIODZavod DIOD ao11.43 RUB−1.12%−0.13 RUB
Mua
547.1K6.253M RUB1.058B RUB