Khách hàng Lâu năm (Khu vực)

7
Cổ phiếu
393.810B
Giá trị vốn hóa thị trường
99.736K
Khối lượng
−0.31%
Thay đổi
−0.22%
Hiệu suất Tháng
−43.49%
Hiệu suất Năm
−47.81%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
        
855.083M-1.04%361
376.895B7.96-0.35%104.132K2
16.060B0.86%1.891K4
Tải thêm