Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe (Khu vực)

3
Cổ phiếu
24.580B
Giá trị vốn hóa thị trường
179.305K
Khối lượng
−4.39%
Thay đổi
−11.24%
Hiệu suất Tháng
+96.41%
Hiệu suất Năm
+106.95%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ABIOARTGEN
91.00 RUB−6.19%447.13K2.358.987B RUB132.250.69 RUB+149.04%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
GEMCGDR UNITED MEDICAL GROUP GEMC
Chứng chỉ lưu ký
751.0 RUB−3.36%24.951K0.9815.593B RUBDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
MDMGGDR MD Medical Group Inv. PLC
Chứng chỉ lưu ký
720.0 RUB−4.00%47.743K1.327.7892.53 RUB+27.20%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe