Công nghiệp Chế biến (Khu vực)

9
Cổ phiếu
2281.684B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.098M
Khối lượng
+2.78%
Thay đổi
+3.49%
Hiệu suất Tháng
+84.16%
Hiệu suất Năm
+20.11%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
        
153.203B7.10-0.12%33.218K3
1672.037B30.093.41%24.500K2
330.673B9.481.39%28.501K3
125.771B13.221.54%19.479M1
Tải thêm