Dịch vụ Công nghệ (Khu vực)

5
Cổ phiếu
2688.335B
Giá trị vốn hóa thị trường
52.725K
Khối lượng
−0.24%
Thay đổi
+11.63%
Hiệu suất Tháng
+16.91%
Hiệu suất Năm
+11.79%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
        
38.598B-0.81%16.152K1
2649.737B-0.35%55.776K4
Tải thêm