Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng — Thị trường Chứng khoán Serbia

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
AKLE AK AD LESKOVAC
1416.000.00%0.00Theo dõi0
ALTN FERO KONSTRUKCIJE AD
918.000.00%0.00Theo dõi0
APJP AUTOPREVOZ JANJUSE
500.000.00%0.00Theo dõi0
ATGR AUTOGRANA AD PRIBO
5862.000.00%0.00Theo dõi0
ATHN AUTOTEHNA AVIS BEO
1342.000.00%0.00Theo dõi0
ATKR AUTOKORAN AD PRIBO
1014.000.00%0.00Theo dõi0
ATRB AUTOTRANSPORT BOSI
30.000.00%0.00Theo dõi0
AUTP AUTOTEHNA AD TOPOL
363.000.00%0.00Theo dõi0
AVJD AUTOVOJVODINA AD
500.000.00%0.00Theo dõi0
BAJI BAJINOVAC A.D. BA
110.000.00%0.00Theo dõi0
BASB BAS AD BEOGRAD
650.000.00%0.00Mua3
BEBE BE-BE AD BAJINA BA
2789.000.00%0.00Theo dõi0
BHSL BUDUCNOST HLADENJE
845.000.00%0.00Theo dõi0
BLCN BLACANKA BLACE
730.000.00%0.00Theo dõi0
BOIN BORINZENJERING AD
797.000.00%0.00Theo dõi0
BPNP BEOPAN AD PANCEVO
400.000.00%0.00Theo dõi0
BPRZ BEOGRAD PROMET A.D
36380.000.00%0.00Theo dõi0
BRCK BORAC H & H AD K
1269.000.00%0.00Theo dõi0
BRCS BORAC AD SURJAN
1458.000.00%0.00Theo dõi0
BRVN BRVENIK AD
1631.000.00%0.00Theo dõi0
CERC CER A.D. A AK
220.000.00%0.00Theo dõi0
CETK CETKARA AD NOVI SA
13588.000.00%0.00Theo dõi0
CGLT CIGLANA AD TITEL
469.000.00%0.00Theo dõi0
CIKR CIKER AD
300.000.00%0.00Theo dõi0
CRIS CENTROISTOK AD BOR
947.000.00%0.00Theo dõi0
DBOS DANILO BOSKOVIC AD
2011.000.00%0.00Theo dõi0
DEDI DEDINJE AD BEOGR
840.000.00%0.00Theo dõi0
DIBB DUVANSKA INDUSTRIJ
11453.000.00%0.00Theo dõi0
DINNPB PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIS, PRIORITETNE AKCIJE, BEZ PRAVA GLASA, PRIHOD PO USKLADIVANOJ STOPI
3400.004.55%148.00Sức mua mạnh1022.793B579.26414.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
DINNPP PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIS, PRIORITETNE AKCIJE, BEZ PRAVA GLASA, UCESTVOVANJE U PRIHODU
862.000.00%0.00Theo dõi02.793B579.26414.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
DIOR DIORK A D KRAGUJEV
100.000.00%0.00Theo dõi0
DJKC DOKIC NTK AD KNJAZ
7690.000.00%0.00Theo dõi0
DNGA DUNAV GRUPA AGREGA
1000.000.00%0.00Theo dõi0
DNGR DINARA GRADNJA AD
850.000.00%0.00Theo dõi0
EFRG EURO FRIGO A D PIR
400.000.00%0.00Theo dõi0
EIBB ELEKTROIZGRADNJA A
777.000.00%0.00Theo dõi0
ELAN ELAN AD PRIJEPOLJE
6048.000.00%0.00Theo dõi0
EPRM EPROM AD SMEDEREVS
1000.000.00%0.00Theo dõi0
EVRP HUP EVROPA A.D. SURDULICA, OBICNE AKCIJE SA PRAVOM GLASA
1034.000.00%0.00Theo dõi0
FADP FADAP AD VRDNIK
865.000.00%0.00Theo dõi0
FATX FATEX AD VUCJE
1232.000.00%0.00Theo dõi0
FBCM FABRIKA BAKARNIH C
281.000.00%0.00Theo dõi0
FERM FERUM A.D VALJEVO
2253.000.00%0.00Theo dõi0
FHMS FABRIKA HLEBA I ML
6000.000.00%0.00Theo dõi0
FINT FINT
540.000.93%5.00Mua514.316BCông ty dịch vụ công cộng
FITO GALENIKA FITOFARMA
2771.000.00%0.00Mua2817.347B9.71286.51170.00Vật liệu cơ bản
FLUT FLUID UTVA AD PA
800.000.00%0.00Theo dõi0
FOCA FABRIKA OPRUGA CAC
162.000.00%0.00Theo dõi0
GLOSK5 GLOBOS OSIGURANJE PRF 5%
957.000.00%0.00Theo dõi0267.001M-10.5655.00Tài chính
GMON GOSA MONTAZA AD
1850.002.21%40.00Sức mua mạnh100400.260M222.868.12Công nghiệp
GPSJ GP 7 JUL AD BACKI
744.000.00%0.00Theo dõi0
GRAV GRADEVINAR A D BEO
6627.000.00%0.00Theo dõi0
GRDI GRADNJA AD DIMITRO
500.000.00%0.00Theo dõi0
GROT GROT AD VRANJE
1043.000.00%0.00Theo dõi0
HIDG HIDROGRADEVINAR AD
900.000.00%0.00Theo dõi0
HIVR HEMIJSKA INDUST AD
1863.000.00%0.00Theo dõi0
HMBG HEMPRO AD BEOGRA
510.000.00%0.00Mua150
IGVG INTEGRAL GVG AD
2903.000.00%0.00Theo dõi0
IMBZ INOS METALBIRO AD
600.000.00%0.00Theo dõi0
INCL INICIJAL AD BEOGRA
3100.000.00%0.00Theo dõi0
INLS INLES KOMERC A D C
2379.000.00%0.00Theo dõi0
INUZN INEX-UZOR A.D. NEG
11646.000.00%0.00Theo dõi0
INXV INEX VELEPROMET AD
360.000.00%0.00Theo dõi0
IOBGR IO BEOGRAD A.D. BEOGRAD, OBICNE AKCIJE SA PRAVOM GLASA
12.000.00%0.00Theo dõi0
IRCN IRC NIC AD UZICE
1106.000.00%0.00Theo dõi0
IRMV IRMOVO AD KISAC
1703.000.00%0.00Theo dõi0
JDVL JEDINSTVO AD VLA
1920.000.00%0.00Theo dõi0
JGELM JUGOELEKTRO AD B
2977.000.00%0.00Mua47
JSNV JASENOVO AD NOVA
630.000.00%0.00Theo dõi0
JUFM JUGOSLAVIJA FILM A
1984.000.00%0.00Theo dõi0
KLNG KOLING AD BEOGRA
20340.000.00%0.00Theo dõi0
KMBN KOMERCIJALNA BANKA
2760.001.10%30.00Sức mua mạnh29445.879B3108.00Tài chính
KMBNPB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, PRIORITETNE AKCIJE BEZ PRAVA GLASA
1000.000.00%0.00Mua48245.879B3108.00Tài chính
KPNK KOPAONIK AD BLAC
1054.000.00%0.00Theo dõi0
KRPL KRUSIK PLASTIKA A
986.000.00%0.00Theo dõi0
KSNC KOSANICA AD KURSUM
300.000.00%0.00Theo dõi0
KSVB KOSOVOPROJEKT INZE
6508.000.00%0.00Theo dõi0
KVIM KAVIM RASKA A D RA
367.000.00%0.00Theo dõi0
LMNG LIMING AD BEOGRAD
5183.000.00%0.00Theo dõi0
LPNS LEPENSKI VIR A.D.
1222.000.00%0.00Theo dõi0
LSTA LASTA A.D. NPV
600.000.00%0.00Sức mua mạnh136
METC METALAC AD ALEKSAN
1620.000.00%0.00Theo dõi0
METL METALOPLASTIKA A.D
911.000.00%0.00Theo dõi0
MGAL MEGAL AD BUJANOV
21749.000.00%0.00Theo dõi0
MITR MITROSREM AD SREM
40.000.00%0.00Theo dõi00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MLIN MLINOVI AD CURUG
5100.000.00%0.00Theo dõi0
MLVP MLAVA AD PETROVAC
6262.000.00%0.00Theo dõi0
MMEL MINIMEL AD ZRENJA
807.000.00%0.00Theo dõi0
MNRS MINEL RASTAVLJACI
872.000.00%0.00Theo dõi0
NAPS NAPREDAK AD SVILAJ
700.000.00%0.00Theo dõi0038.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NDPD NOVI DOM PROMET A
611.000.00%0.00Theo dõi0
NETW NETWORK CO AD BEOG
9205.000.00%0.00Theo dõi0
NIPZ NIP ZRENJANIN AD
946.000.00%0.00Theo dõi0
NOLT NOLIT AD BEOGRAD
4000.000.00%0.00Theo dõi0
NPPI NAPREDAK AD PIROT
4304.000.00%0.00Theo dõi0
NRSG NARAS GROUP AD SUR
58.000.00%0.00Theo dõi0
NRTV NERETVA A D BEOGRA
2444.000.00%0.00Theo dõi0
OBNO OBNOVA PROMET MALE
569.000.00%0.00Theo dõi0
ODZS ODZACAR AD SOMBOR
2816.000.00%0.00Theo dõi0
OKOV OKOV AD NOVI SAD
1647.000.00%0.00Theo dõi0
ONOL 8 NOVEMBAR A D LEB
1290.000.00%0.00Theo dõi0
OSNV OSNOVA PROJEKT AD
2816.000.00%0.00Theo dõi0
PBKI PROJEKTNI BIRO
1022.000.00%0.00Theo dõi0
PBLJ POBEDA AD LJIG
1383.000.00%0.00Theo dõi0
PBZR POBEDA ZARA AD PET
280.000.00%0.00Theo dõi0
PDVS PODVIS TERM AD KNJ
1078.000.00%0.00Theo dõi0
PFKT PP FEKETIC AD SOMB
4000.000.00%0.00Theo dõi00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PLST PLASTIKA AD KLADOV
801.000.00%0.00Theo dõi0
PMLT PP MILETIC AD SRPS
867.000.00%0.00Theo dõi0
POPI PONISAVLJE AD PIRO
1030.000.00%0.00Theo dõi0
PPPO PP POBEDA AD POBED
1418.000.00%0.00Theo dõi0
PPTA PPT ARMATURE AD
463.000.00%0.00Theo dõi0
PPVA PREDUZECE ZA PUTEV
823.001.35%11.00Mua4
PTNN PARTENON M A M SIS
1625.000.00%0.00Theo dõi0
PTOK 5 OKTOBAR AD SRPSK
650.000.00%0.00Theo dõi0
PUNS PUTNIK A.D. NOVI
436.000.00%0.00Theo dõi59
RKSV RAKETA AD SEVOJNO
722.000.00%0.00Theo dõi0
RLSL RELJIN SLAVKO AD P
1505.000.00%0.00Theo dõi0
RMTR RUMATRANS AD RUMA
747.000.00%0.00Theo dõi0
RNRD REC NARODA AD POZA
1177.000.00%0.00Theo dõi0
SAVA SAVA AD SABAC
584.000.00%0.00Theo dõi0
SAVR SAVREMENA AD BEOGR
4964.000.00%0.00Theo dõi0
SBAC SREDNJA BACKA AD
939.000.00%0.00Theo dõi0
SBNT SREDNJI BANAT AD
910.000.00%0.00Theo dõi0
SGNL SIGNALSERVIS AD LE
130.000.00%0.00Theo dõi0
SIGMA SIGMA AD SUBOTICA
476.000.00%0.00Theo dõi0
SKLC SOKOLICA AD DESPOT
1000.000.00%0.00Theo dõi0
SLJU SLJUNKARA AD BELA
951.000.00%0.00Theo dõi0
SLTL SLOGA AD TITEL
6500.000.00%0.00Theo dõi0
SMBR SOMBORSKE NOVINE A
56135.000.00%0.00Theo dõi0
SMRK SU MARKETI AD SU
247.000.00%0.00Theo dõi0
SRTU SRBIJA TURIST AD N
130.000.00%0.00Theo dõi0
STIS SRBIJA TIS AD ZAJE
986.000.00%0.00Theo dõi0
STLE STANDARD AD LESKOV
1235.000.00%0.00Theo dõi0
STRG STARI GRAD GP AD B
1010.000.00%0.00Theo dõi0
STSR STANSERVIS A.D. BEOGRAD, OBICNE AKCIJE SA PRAVOM GLASA
27.000.00%0.00Theo dõi0
STUP STUP VRSAC AD VRSA
8550.0044.92%2650.00Sức mua mạnh100192.694M62.1894.88220.00Công nghiệp
SVRT SEVERTRANS AD SOMB
249.000.00%0.00Theo dõi0
TLKB TELEFONKABL AD
6000.000.00%0.00Mua3193.800M166.7835.98136.00Dịch vụ Viễn thông
TMKZ TIMOK AD ZAJECAR
3000.000.00%0.00Theo dõi0
TRGC TRGOCENTAR AD LESK
660.000.00%0.00Theo dõi0
TRTN TARATRANS AD BAJIN
861.000.00%0.00Theo dõi0
TRVP TRIVIT PEK AD VRBA
450.000.00%0.00Mua58
TVLE TELEVIZIJA LESKOVA
380.000.00%0.00Theo dõi0
TZSU TRZNICA AD SUBOTIC
5490.000.00%0.00Theo dõi0
UNIP UNIONINVEST INZENJ
1000.000.00%0.00Theo dõi0
USBT USLUGA AD BACKA TO
671.000.00%0.00Theo dõi0
VAPK VAPEK CLANICA LUTR
105.000.00%0.00Theo dõi0
VAPKPB VAPEK CLANICA LUTR PRF
4226.000.00%0.00Theo dõi0
VBSE VALJAONICA BAKRA S
1200.000.00%0.00Mua100772.027M1.86644.061157.00Vật liệu cơ bản
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất