Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Cổ phiếu có thu nhập ròng cao nhất — Thị trường Chứng khoán Serbia

Thu nhập ròng là lợi nhuận của công ty không bao gồm tất cả các chi phí - nó cho biết khả năng sinh lời thực sự của công ty và mức độ quản lý của công ty. Đó là một công cụ có thể giúp các nhà đầu tư hiểu liệu một công ty có thể đáng để đầu tư hay không (mặc dù đây chỉ là một trong nhiều số liệu). Trong danh sách dưới đây, bạn sẽ tìm thấy các công ty có thu nhập ròng cao nhất. Bạn có thể bắt đầu thiết kế chiến lược đầu tư của mình ngay lập tức.

           
KMBN KOMERCIJALNA BANKA
173.4455.4155.4122533140000.00173.4422533140000.003001510000.00
JESV JEDINSTVO AD SEVOJ
1294.01574607000.008275286000.001294.018275286000.00329982000.00
NIIS NIS A D NOVI SAD
-46.4086.2486.2432774644000.0017350121000.009619178000.00183833859000.00-46.40183833859000.00-7566003000.00
Tải thêm