Sản xuất dầu khí (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
97.673B
Giá trị vốn hóa thị trường
5
Khối lượng
−3.17%
Thay đổi
−2.36%
Hiệu suất Tháng
−3.01%
Hiệu suất Năm
−5.69%
Hiệu suất YTD
           
NIIS NIS A D NOVI SAD
580.00-3.17%-19.00Bán52900.0097.673B2.78215.15
Tải thêm