Khách hàng Lâu năm (Khu vực)

1
Cổ phiếu
4.563B
Giá trị vốn hóa thị trường
53
Khối lượng
0%
Thay đổi
0%
Hiệu suất Tháng
+26.09%
Hiệu suất Năm
+38.10%
Hiệu suất YTD
          
ALFA ALFAPLAM AD
29000.000.00%0.00Mua4034.563B
Tải thêm