Cổ phiếu tăng nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường Chứng khoán Singapore

Mức đỉnh trong 52 tuần có thể được coi là chỉ báo kỹ thuật phản ánh giá tối đa của cổ phiếu trong một năm, thường là ngưỡng kháng cự mạnh. Có rất nhiều chiến lược đầu tư dựa trên giá trị của mức đỉnh trong 52 tuần. Một chiến lược như vậy là khi bạn mua và giữ cổ phiếu đang đạt mức đỉnh mới trong khoảng thời gian 52 tuần mới hoặc không thực hiện được việc bán cổ phiếu.

           
5AL ANNICA
0.000.00%0.00Bán20.100K16.675M-0.0043.00Công nghệ Sức khỏe
9CI CAPITALANDINVEST
3.404.29%0.1425.808MTài chính
BBW AZEUS
4.021.01%0.04Mua400117.900M28.310.14Dịch vụ Công nghệ
F86 MYP
0.1237.36%0.03Sức mua mạnh21.800K144.915M-0.04Tài chính
G0I NAM LEE METAL
0.390.00%0.00Mua16.600K94.402M6.660.06Sản xuất Chế tạo
H19 HWA HONG
0.3413.56%0.04Sức mua mạnh120.100K192.535M31.380.01Hỗn hợp
Y06 GREEN BUILD
0.040.00%0.00Bán1008.880M-0.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
Tải thêm