Chứng khoán giảm nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường Chứng khoán Singapore

Mức đáy trong 52 tuần tạo ngưỡng can thiệp mạnh mẽ, theo cách đó mức đỉnh trong 52 tuần tạo thành ngưỡng kháng cự. Các ngưỡng nằm ở các phía đối diện của dải 52 tuần. Các nhà giao dịch kỹ thuật và nhà đầu tư thường quan sát mức này khi giao dịch đảo chiều. Cần lưu ý rằng các lỗi gây đảo chiều cũng xảy ra và điều quan trọng là phân tích tài chính của công ty để hiểu lý do tại sao cổ phiếu đã được giao dịch ở mức giá thấp như vậy.

           
40E SPACKMAN
0.00-20.00%-0.00Bán1.600K7.607M-0.02Dịch vụ Khách hàng
42R JUMBO
0.300.00%0.00Bán23.500K192.696M-0.02Dịch vụ Khách hàng
43A GS HLDG
0.301.69%0.01Bán22.400K56.698M-0.00Dịch vụ Thương mại
49B AMOS GROUP
0.17-1.19%-0.00Bán72.700K29.643M-0.15Dịch vụ Công nghiệp
504 HS OPTIMUS
0.000.00%0.00Mua33.028M21.522M10.000.00Khoáng sản phi năng lượng
532 DISA
0.000.00%0.00Mua14.000K20.213M-0.00Công nghệ Điện tử
5AL ANNICA
0.000.00%0.00Bán1.000K16.675M-0.0043.00Công nghệ Sức khỏe
5BI POLARIS
0.00-33.33%-0.00Sức bán mạnh103.700K34.106M0.0053.00Công nghệ Điện tử
5EF ADVENTUS
0.010.00%0.00Mua57.000K15.605M-0.0024.00Công nghệ Điện tử
5EK SINOCLOUD
0.000.00%0.00Bán80015.878M-0.00Dịch vụ Công nghệ
5I0 QT VASCULAR
0.0125.00%0.00Mua1.504M11.197M-0.00Bán Lẻ
5RA AP STRATEGIC
0.00100.00%0.00Sức mua mạnh2.315M35.651M-0.00Dịch vụ Khách hàng
5TJ FAR EAST
0.110.94%0.00Bán20011.926M-0.04400.00Dịch vụ Phân phối
5TY ADVANCED SYSTEMS
0.000.00%0.00Bán20.200K22.324MCông nghệ Điện tử
C06 CSC
0.010.00%0.00Bán530.100K39.246M-0.001500.00Dịch vụ Công nghiệp
EH5 UOA
0.67-10.67%-0.08Sức bán mạnh2.000K1.075B12.300.061511.00Tài chính
H20 HOE LEONG
0.000.00%0.00Bán5.600K18.813M7.500.00151.00Dịch vụ Phân phối
LUY RAFFLES INFRASTRUCTURE^
0.170.00%0.00Bán20.300K11.688M14.210.01Công nghiệp Chế biến
N01 NERATEL
0.15-2.61%-0.00Bán8.400K53.923M-0.01254.00Dịch vụ Công nghệ
OV8 SHENG SIONG
1.480.00%0.00Bán3.079M2.225B17.150.09Bán Lẻ
RDR INCREDIBLE
0.00-25.00%-0.00Sức bán mạnh1.200K8.981M-0.01Bán Lẻ
S51 SEMBCORP MARINE
0.080.00%0.00Bán75.755M2.542B-0.08Sản xuất Chế tạo
S9B AMCORP GLOBAL
0.06-4.92%-0.00Sức bán mạnh195.600K25.919M20.00Tài chính
STG SRI TRANG GLOVES
1.33-3.62%-0.05Sức bán mạnh1.100K3.270.44Sản xuất Chế tạo
TVV OXPAY FINANCIAL
0.30-3.17%-0.01Sức bán mạnh2.628M83.036MDịch vụ Công nghệ
V03 VENTURE
18.08-0.11%-0.02Bán1.425M5.253B17.171.0612000.00Công nghệ Điện tử
VFP BEVERLY JCG
0.000.00%0.00Bán520.400K17.928M-0.00137.00Dịch vụ Phân phối
Tải thêm