Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
1H2 OLIVE TREE
0.140.00%0.00Bán5009.432M-0.02473.00Tài chính
41S MAGNUS ENERGY
0.000.00%0.00Bán10012.633M-0.00427.00Năng lượng
43P UNITED GLOBAL
0.450.00%0.00Mua1.000K142.295M13.930.03Năng lượng
508 FUJI OFFSET
0.2610.87%0.03Mua50012.728M7.230.04234.00Công nghiệp
528 SECOND CHANCE
0.230.00%0.00Mua95.000K169.882M28.770.0137.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
544 CSE GLOBAL
0.431.16%0.01Mua419.300K218.823M-0.041100.00Công nghệ
566 SHS
0.202.08%0.00Bán1.455M134.285M-0.02394.00Năng lượng
569 VICPLAS INTL
0.090.00%0.00Bán3.100K45.469M15.360.01120.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
573 CHALLENGER
0.48-3.00%-0.01Mua11.800K167.426M8.550.06244.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5DD MICRO-MECHANICS
1.700.59%0.01Mua4.100K234.964M14.260.12600.00Công nghiệp
5EK SINOCLOUD
0.000.00%0.00Bán10014.311M-0.00109.00Công nghệ
5FH ADVANCE SCT
0.000.00%0.00Bán9.750M41.317M0.0078.00Vật liệu cơ bản
5I4 ICP LTD
0.01-20.00%-0.00Bán60026.517M-0.002824.00Vật liệu cơ bản
5OC KOYO INTL
0.079.09%0.01Mua250.100K13.667M10.940.01Công nghiệp
5PC GOODLAND
0.244.26%0.01Mua5.000K88.346M16.310.0242.00Tài chính
5RJ ACCRELIST
0.000.00%0.00Bán20016.749M7.290.00211.00Công nghệ
5WV ASIAPHOS
0.0118.18%0.00Mua20011.347M-0.01208.00Vật liệu cơ bản
A68U ASCOTT REIT
1.14-0.87%-0.01Mua2.599M2.489B20.540.064000.00Tài chính
ADJ PINE CAP
0.000.00%0.00Mua10013.286M-0.00126.00Tài chính
AGS THEHOURGLASS
0.630.80%0.01Bán43.600K440.632M7.350.08248.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AJBU KEPPEL DC REIT
1.470.00%0.00Mua6.945M1.987B13.400.11Tài chính
AUE GOLDEN ENERGY
0.230.00%0.00Mua76.300K552.979M5.650.04448.00Năng lượng
AVX HL GLOBAL ENT
0.4613.58%0.06Mua2.200K38.036M0.430.93925.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AZT NUTRYFARM^
0.200.50%0.00Mua140.000K19.188M-0.0329.00Công nghệ
BAC CAMSING HC
1.079.18%0.09Sức mua mạnh3.000K32.100M-0.03722.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BBW AZEUS
0.4415.79%0.06Sức mua mạnh41.300K13.200M7.770.06300.00Công nghệ
BDA PNE INDUSTRIES
0.84-5.62%-0.05Bán9.800K70.490M13.390.061187.00Công nghiệp
BHK SIIC ENVIRONMENT
0.30-1.64%-0.01Mua137.500K795.010M7.170.04193.00Công ty dịch vụ công cộng
BHO TOP GLOBAL
0.2525.00%0.05Sức mua mạnh9.700K80.345M-0.0157.00Tài chính
BTOU MANULIFEREIT USD
0.83-0.60%-0.01Mua386.800K1.468B15.210.08574.00Tài chính
BUOU FRASERS L&I TR
1.070.00%0.00Sức mua mạnh4.639M2.164B11.200.10Tài chính
BVQ PROCURRI
0.300.00%0.00Sức mua mạnh256.000K86.830M37.010.01350.00Công nghệ
BWCU EC WORLD REIT
0.71-0.69%-0.01Mua53.700K570.250M10.360.07Tài chính
C04 CASA^
0.0950.00%0.03Bán43.100K18.884M5.930.02559.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
C05 CHEMICAL IND
0.760.00%0.00Mua2.400K57.719M5.530.14152.00Vật liệu cơ bản
C2PU PARKWAYLIFE REIT
2.740.37%0.01Sức mua mạnh1.955M1.652B16.200.17Tài chính
C50 CHEUNG WOH
0.1517.19%0.02Mua40.000K45.332M-0.023400.00Công nghiệp
C52 COMFORTDELGRO
2.243.70%0.08Mua6.986M4.677B16.760.1321918.00Công nghiệp
C61U CAPITACOM TRUST
1.851.09%0.02Sức mua mạnh10.663M6.852B14.660.120.00Tài chính
C70 CITYDEV NCCPS
1.080.28%0.00Mua2.000K8.114B13.750.6914017.00Tài chính
CC3 STARHUB
1.812.26%0.04Mua1.368M3.063B15.960.112541.00Dịch vụ Viễn thông
CFA NIKKOAM-STC ASIA REIT
1.140.98%0.01Sức mua mạnh148.400K
CLR LION-PHILLIP S-REIT
1.020.79%0.01Mua336.000K
CSFU CROMWELLREIT SGD
0.782.63%0.02Sức mua mạnh2.700K
D03 DEL MONTE PAC
0.146.92%0.01Mua5.400K774.449M-0.025600.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
E5H GOLDEN AGRI-RES
0.271.89%0.01Sức mua mạnh12.008M3.375B-0.0131448.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
EB5 FIRST RESOURCES
1.711.18%0.02Sức mua mạnh527.200K2.677B14.390.128066.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
F17 GUOCOLAND
1.870.00%0.00Mua171.200K2.075B9.060.21161.00Tài chính
F25U FORTUNE REIT HKD
9.751.88%0.18Sức mua mạnh174.100K3.220B2.950.570.00Tài chính
H13 HO BEE LAND
2.51-1.18%-0.03Mua118.200K1.690B5.810.4460.00Tài chính
H22 HONG LEONG ASIA
0.565.66%0.03Mua1.442M396.343M-0.0113549.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
H78 HONGKONGLAND USD
7.000.72%0.05Sức mua mạnh1.388M22.216B4.512.111883.00Tài chính
I49 IFS CAPITAL
0.230.00%0.00Mua100.000K86.473M21.740.0186.00Tài chính
J0P XT MSWORLD US$
5.67-0.35%-0.02Mua2.470K
J0R XT MSRUSSIA US$
2.700.41%0.01Sức mua mạnh500
J69U FRASERS CPT TR
2.270.44%0.01Sức mua mạnh1.049M2.096B12.520.180.00Tài chính
K2LU CACHE LOG TRUST
0.740.00%0.00Mua1.127M800.617M36.880.02Tài chính
L19 LUM CHANG
0.35-1.39%-0.01Mua278.500K137.693M5.950.061047.00Công nghiệp
LG7 XT MSTHAI US$
26.280.11%0.03Mua3.810K
M44U MAPLETREE LOG TR
1.362.26%0.03Mua10.432M4.775B9.070.1570.00Tài chính
M62 CIMBASEAN40 US$
9.940.10%0.01Mua12.000K
ME8U MAPLETREE IND TR
1.991.53%0.03Mua3.984M3.722B11.970.16Tài chính
N2IU MAPLETREE COM TR
1.762.33%0.04Sức mua mạnh4.518M4.968B8.730.20Tài chính
N6M IS ASIA BND US$
10.300.39%0.04Sức mua mạnh2.100K
NPW MSC
0.2411.36%0.0310093.840M51.410.001497.00Vật liệu cơ bản
O9C XT MSBANGL US$
1.094.79%0.05Mua1.900K
O9P IS ASIA HYG US$
10.030.00%0.00Mua100.000K
OTX MEDINEX
0.299.26%0.03Mua854.000K35.426M19.780.01Công nghiệp
OYY PROPNEX
0.530.00%0.00Mua190.000K196.100M151.00Tài chính
P19 PCI
1.300.00%0.00Mua25.700K258.829M10.940.123811.00Công nghệ
P40U STARHILLGBL REIT
0.720.70%0.01Sức mua mạnh4.763M1.560B18.840.0424.00Tài chính
P8Z BUMITAMA AGRI
0.71-1.39%-0.01Mua407.300K1.253B10.510.0712600.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
QS0 CIMBASEAN40 S$D
13.42-0.89%-0.12Mua100
RW0U MAPLETREE NAC TR
1.211.68%0.02Mua4.785M3.768B5.830.20Tài chính
S61 SBS TRANSIT
2.901.40%0.04Mua45.500K891.719M12.920.229709.00Công nghiệp
S68 SGX
7.480.94%0.07Sức mua mạnh2.423M7.934B21.890.34806.00Tài chính
S91 ALIPICTURES HKD
1.301.56%0.02Mua1.800K5.693B1231.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SV3U SOILBUILDBIZREIT
0.61-1.61%-0.01Mua1.282M657.673M-0.03Tài chính
T82U SUNTEC REIT
1.880.53%0.01Mua11.596M4.994B21.150.09Tài chính
TS0U OUE COM REIT
0.481.04%0.01Mua1.507M1.371B8.390.07Tài chính
U10 UOB KAY HIAN
1.221.67%0.02Mua10.100K967.434M11.180.112960.00Tài chính
U13 UOI
7.300.97%0.07Mua3.500K442.151M14.850.4996.00Tài chính
UD2 JAPFA
0.812.55%0.02Mua3.465M1.449B17.350.0534000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
VFP JCG INVESTMENT
0.00-33.33%-0.00Mua5.510M31.862M-0.00Vật liệu cơ bản
W05 WING TAI
2.020.50%0.01Mua247.300K1.543B7.240.28924.00Tài chính
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất