Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng — Thị trường Chứng khoán Singapore

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
1H2 OLIVE TREE
0.140.00%0.00Bán3.000K9.432M-0.01473.00Tài chính
41S MAGNUS ENERGY
0.000.00%0.00Bán10012.633M-0.00427.00Năng lượng
43P UNITED GLOBAL
0.453.45%0.01Mua10.000K137.552M13.400.03Năng lượng
528 SECOND CHANCE
0.234.44%0.01Mua484.700K169.882M28.770.0137.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
533 ABR
0.8212.33%0.09Mua100164.816M61.650.01976.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
573 CHALLENGER
0.566.60%0.04Mua1.701M182.960M9.400.06244.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5AL ANNICA
0.000.00%0.00Bán10016.175M-0.00138.00Năng lượng
5BI POLARIS
0.00-33.33%-0.00Bán2.000K51.160M-0.00191.00Dịch vụ Viễn thông
5DP HEETON
0.47-1.06%-0.01Bán156.400K152.824M8.670.050.00Tài chính
5EK SINOCLOUD
0.000.00%0.00Bán10014.311M-0.00109.00Công nghệ
5FH CITICODE
0.000.00%0.00Bán10041.317M-0.0078.00Vật liệu cơ bản
5FW ACESIAN PARTNERS
0.020.00%0.00Mua100.000K8.973M6.550.00127.00Công nghiệp
5G4 RICH CAPITAL
0.00-50.00%-0.00Bán50029.371M-0.00Vật liệu cơ bản
5HC NTEGRATOR INTL
0.010.00%0.00Mua2.010M7.477M-0.0050.00Công nghệ
5NG HEALTHWAY MED
0.030.00%0.00Mua10.000K135.864M-0.00454.00Chăm sóc sức khỏe
5RA CHINA REAL ESTATE
0.000.00%0.00Mua1.300K35.648M-0.0019.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5RJ ACCRELIST
0.000.00%0.00Mua10022.331M9.720.00211.00Công nghệ
5SO DUTY FREE INTL
0.201.53%0.00Mua26.700K236.964M15.650.010.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5TY ADVANCED SYSTEMS
0.000.00%0.00Bán10022.324M-0.00599.00Công nghệ
5WG SINGAPOREKITCHEN
0.160.00%0.00Mua8.000K24.800M35.710.00121.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
A17U ASCENDAS REIT
2.861.06%0.03Mua11.193M8.804B17.460.16Tài chính
A27 MDR
0.000.00%0.00Bán200.200K64.957M10.000.002180.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
A35 ABF SG BOND ETF
1.140.35%0.00Sức mua mạnh168.000K
A68U ASCOTT REIT
1.180.85%0.01Sức mua mạnh7.247M2.542B19.780.064000.00Tài chính
A78 LIONGOLD
0.000.00%0.00Bán2.498M8.698M2.380.001321.00Vật liệu cơ bản
ADJ PINE CAP
0.00-50.00%-0.00Bán20013.286M-0.00126.00Tài chính
AGS THEHOURGLASS
0.690.74%0.01Sức mua mạnh100.700K479.408M7.480.09248.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
B07 NGSC^
0.000.00%0.00Mua10012.849M-0.00815.00Dịch vụ Viễn thông
B16 GL
0.770.66%0.01Mua1.310M1.040B10.100.081841.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
B2F M1
2.050.00%0.00Bán145.800K1.898B14.510.141509.00Dịch vụ Viễn thông
B49 WORLD PRECISION
0.1717.86%0.03Mua58.900K66.000M53.500.00Công nghiệp
B73 GLOBAL INV
0.130.00%0.00Mua172.000K220.652M29.560.001400.00Tài chính
BCY POWERMATIC DATA
1.689.09%0.14Sức mua mạnh5.900K58.721M12.110.1479.00Công nghệ
BRS USP GROUP^
0.1220.00%0.02Mua33.400K10.834M-0.01722.00Năng lượng
BS6 YZJ SHIPBLDG SGD
1.51-0.66%-0.01Mua11.385M5.998B8.270.18902.00Công nghiệp
BWQU FRASERS L&I TR AUD
1.224.27%0.05Theo dõi9002.328B12.420.09Tài chính
BYI PHIL AP DIV REIT US$
1.06-0.09%-0.00Mua6.000K
BYJ PHIL AP DIV REIT S$D
1.44-0.28%-0.00Mua20.000K
C05 CHEMICAL IND
0.762.03%0.01Mua19.700K56.200M5.380.14152.00Vật liệu cơ bản
C33 CHUAN HUP
0.3811.94%0.04Sức mua mạnh3.272M310.971M25.800.01909.00Công nghệ
C41 CORTINA
1.380.73%0.01Mua29.000K228.498M7.890.17173.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
C52 COMFORTDELGRO
2.541.20%0.03Sức mua mạnh9.075M5.435B17.930.1421918.00Công nghiệp
CFA NIKKOAM-STC ASIA REIT
1.200.50%0.01Mua132.700K
CLR LION-PHILLIP S-REIT
1.060.57%0.01Mua214.000K
CMOU KEP-KBS REIT USD
0.690.73%0.01Mua1.866M762.036M8.820.10Tài chính
DM0 HANWELL
0.262.00%0.01Mua1.197M138.354M10.370.02771.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
F25U FORTUNE REIT HKD
9.940.00%0.00Mua19.500K3.298B3.180.540.00Tài chính
F86 MYP
0.1421.43%0.02Mua73.000K216.576M226.670.00Công nghiệp
G1N LYXOR MSINDIA US$
19.541.88%0.36Mua1.320K
H13 HO BEE LAND
2.510.00%0.00Mua228.700K1.670B6.190.4160.00Tài chính
H18 HOTEL GRAND
1.400.72%0.01Sức mua mạnh83.900K1.010B35.820.041251.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
H19 HWA HONG
0.301.67%0.01Mua355.000K199.062M52.320.01173.00Tài chính
H1N LYXOR EM MKT US$
11.880.25%0.03Mua3.440K
H30 HONG FOK
0.944.47%0.04Mua4.743M779.198M3.280.27114.00Tài chính
HE0 XT NIFTY US$
155.473.65%5.47Mua200
I11 RENAISSANCE UNITED^
0.00-50.00%-0.00Bán1.300M12.362M-0.0088.00Công nghệ
I98 IS MS INDIA US$
8.990.45%0.04Mua35.000K
IH1 XT MSASEXJP US$
44.571.30%0.57Mua3.000K
IH3 XT MSEUROPE US$
65.541.24%0.80Sức mua mạnh10
J0Q XT MSPACXJP US$
6.140.99%0.06Mua1.640K
J69U FRASERS CPT TR
2.312.21%0.05Sức mua mạnh2.969M2.097B12.520.180.00Tài chính
K11 KEPPEL T&T
1.890.00%0.00Mua72.100K1.058B16.180.121514.00Công nghiệp
K14 KINGBOARD COPPER
0.491.02%0.00Mua35.000K357.637M81.250.011137.00Vật liệu cơ bản
KT4 XT CSI300 US$
10.320.88%0.09Mua20.000K
KUO INTL CEMENT^
0.042.44%0.00115.500K232.216M14.040.001192.00Vật liệu cơ bản
KUX DLF
0.200.00%0.00Mua10.000K24.222M-0.01Công nghiệp
LG8 XT MSINDIA US$
12.006.76%0.76Sức mua mạnh500
M11 MFG INTEGRATION
0.341.47%0.01Sức mua mạnh2.046M79.532M-0.01149.00Công nghệ
ME8U MAPLETREE IND TR
2.060.49%0.01Sức mua mạnh4.824M4.138B12.520.16Tài chính
MU7 DBS BK 4.7% NCPS#
105.470.36%0.38Mua1.000K
MV4 MEWAH INTL
0.270.00%0.00Mua55.000K397.677M19.900.011865.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
N2IU MAPLETREE COM TR
1.85-0.54%-0.01Mua8.184M5.375B9.430.20Tài chính
N6M IS ASIA BND US$
10.530.38%0.04Sức mua mạnh1.300K
O5RU AIMSAMP CAP REIT
1.410.71%0.01Sức mua mạnh65.700K964.208M14.490.10Tài chính
O9A XT MS SING US$
1.421.80%0.03Mua41.500K
O9P IS ASIA HYG US$
10.380.39%0.04Mua14.400K
P40U STARHILLGBL REIT
0.70-0.71%-0.01Mua836.600K1.538B20.480.0324.00Tài chính
P60 LYXOR ASIA US$
6.082.53%0.15Mua7.000K
QK9 IS MS INDIA S$D
12.101.94%0.23Mua800
QL3 IS ASIA HYG S$D
13.970.07%0.01Mua5.700K
RE2 COURTS ASIA
0.200.00%0.00Mua574.400K103.422M-0.022349.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
S49 SINGREINSURANCE
0.290.00%0.00Mua126.200K178.540M20.320.01101.00Tài chính
SK6U SPHREIT
1.030.00%0.00Mua681.500K2.662B19.350.05Tài chính
SV3U SOILBUILDBIZREIT
0.60-0.83%-0.01Bán1.163M643.318M12.420.05Tài chính
T18 TPV TECH
0.281.82%0.00Mua6.000K617.618M20.850.0128355.00Công nghệ
TS0U OUE COM REIT
0.511.00%0.01Mua1.170M1.431B8.740.07Tài chính
URR SIM LEISURE
0.232.27%0.01Sức mua mạnh220.000K30.201MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Y92 THAIBEV
0.830.60%0.01Mua15.315M20.844B21.170.0422000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
YYB ARION ENT
0.010.00%0.00Mua2005.606M-0.0064.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất