Các cổ phiếu đạt mức đáy hàng tháng

Động thái giá tiêu cực thường tiếp tục khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới mức thấp hàng tháng. Các nhà đầu tư theo dõi các cổ phiếu đó để tìm những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng. Các nhà giao dịch cũng theo dõi các cổ phiếu này để đưa họ vào chiến lược đầu cơ của mình. Điều quan trọng là xác định lý do tại sao cổ phiếu đã giảm dưới mức thấp hàng tháng. Điều này có thể do thiếu thanh khoản, biến động theo mùa cũng như các lý do khác.

           
1B1 HC SURGICAL 0.660.76%0.01Bán15.800K97.710M21.890.0318.00Chăm sóc sức khỏe
1C0 ETC SINGAPORE 0.030.00%0.00Bán14.800K29.827M13.540.00296.00Công nghiệp
1D3 LIFEBRANDZ 0.0116.67%0.00Mua95.200K6.850M-0.0133.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1F2 UNION GAS 0.250.00%0.00Sức bán mạnh90057.216M9.520.03Công ty dịch vụ công cộng
1F3 ASPEN 0.16-3.55%-0.01Sức bán mạnh492.400K162.851M3.690.05Tài chính
1F4 VASHION 0.01150.00%0.00Mua9002.399M-0.0136.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1J4 JEP 0.190.00%0.00Sức bán mạnh87.500K71.463M127.400.00164.00Công nghiệp
1J5 HYPHENS PHARMA 0.20-2.44%-0.01Bán35.200K60.000MChăm sóc sức khỏe
40E SPACKMAN 0.04-4.76%-0.00Bán6.763M39.079M-0.0130.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
40V SINGAPORE-EDEV 0.0517.50%0.01Mua270.000K51.768M-0.00188.00Công nghệ
41F GSS ENERGY 0.12-3.20%-0.00Sức bán mạnh1.680M62.516M23.200.01Công nghiệp
41S MAGNUS ENERGY 0.000.00%0.00Bán10012.633M-0.00427.00Năng lượng
43B SECURA 0.063.23%0.00Sức bán mạnh140.200K24.800M-0.00Công nghệ
43F ACROMEC 0.1811.25%0.02Bán100.200K22.170M-0.02122.00Công nghiệp
43Q ADVANCER GLOBAL 0.260.00%0.00Sức bán mạnh100.000K64.353M19.890.01717.00Công nghiệp
502 3CNERGY 0.02-15.79%-0.00Sức bán mạnh33.100K58.274M-0.00Tài chính
504 KLW 0.0125.00%0.00Mua20021.522M-0.00807.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
510 HIAP SENG^ 0.06-6.45%-0.00Bán15.600K17.617M-0.083000.00Năng lượng
532 DISA 0.01-12.50%-0.00Bán350.000K80.309M-0.0071.00Công nghiệp
533 ABR 0.800.00%0.00Bán10.000K160.797M32.440.02976.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
545 VALLIANZ 0.01-0.00%-0.00Bán8.502M133.989M4.430.00150.00Công nghiệp
546 MEDTECS INTL 0.03-11.76%-0.00Sức bán mạnh153.600K16.482M17.390.000.00Chăm sóc sức khỏe
561 TECKWAH 0.46-0.00%-0.00Bán9.900K107.433M11.940.041300.00Công nghiệp
566 SHS 0.220.00%0.00Sức bán mạnh3.600K154.154M-0.02394.00Năng lượng
567 COLEX 0.28-3.51%-0.01Bán87.000K37.769M9.700.03651.00Công nghiệp
585 ASIAN MICRO 0.01-14.29%-0.00Bán10.000K4.818M-0.000.00Công nghiệp
594 CWX GLOBAL 0.010.00%0.00Bán602.100K19.500M-0.0075.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5AL ANNICA 0.000.00%0.00Bán180.000K14.645M-0.00138.00Năng lượng
5BI POLARIS 0.0033.33%0.00Mua20034.106M13.330.00191.00Dịch vụ Viễn thông
5CT ECOWISE 0.0310.34%0.00Mua290.000K26.810M34.150.008.00Công nghiệp
5DX METAL COMPONENT 0.03-2.94%-0.00Bán600.100K12.720M-0.031186.00Vật liệu cơ bản
5EB CFM 0.020.00%0.00Sức bán mạnh100.000K3.628M-0.01940.00Vật liệu cơ bản
5EC ISR CAPITAL^ 0.00-33.33%-0.00Sức bán mạnh2009.480M-0.0052.00Tài chính
5EK SINOCLOUD 0.000.00%0.00Bán10014.311M-0.00109.00Công nghệ
5EW PAN ASIAN 0.02-10.00%-0.00Sức bán mạnh100.000K4.284M-0.01Công ty dịch vụ công cộng
5FH ADVANCE SCT 0.000.00%0.00Bán10041.317M50.000.0078.00Vật liệu cơ bản
5G1 EUROSPORTS GBL 0.215.00%0.01Mua10.000K55.650M-0.0156.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5G4 RICH CAPITAL 0.01-0.00%-0.00Bán20058.741M-0.00Vật liệu cơ bản
5G9 TRITECH 0.03-17.14%-0.01Sức bán mạnh20.000K31.779M-0.02184.00Công nghiệp
5GZ AA 0.025.56%0.00Bán1.240M28.491M3.420.01152.00Công nghiệp
5I0 QT VASCULAR 0.010.00%0.00Sức bán mạnh1.300M23.019M0.620.0279.00Chăm sóc sức khỏe
5I1 KOP 0.073.17%0.00Bán147.000K72.018M-0.01Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5I4 ICP LTD 0.01-10.00%-0.00Bán15.100K23.865M-0.002824.00Vật liệu cơ bản
5IC SINGHOLDINGS 0.401.28%0.01Bán134.500K156.388M24.560.028.00Tài chính
5KI SOUP RESTAURANT 0.150.00%0.00Bán158.300K41.177M17.150.01239.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5LY MARCOPOLO MARINE 0.03-0.00%-0.00Bán949.400K91.529M0.300.09111.00Công nghiệp
5MQ EPICENTRE 0.1215.00%0.01Mua21.000K18.340M-0.0249.00Công nghệ
5MZ KINGSMENCREATIVE 0.54-1.82%-0.01Sức bán mạnh119.600K108.769M10.920.05424.00Công nghiệp
5NF MENCAST 0.0950.88%0.03Bán20.100K24.277M-0.18112.00Năng lượng
5OR HEATEC JIETONG 0.06-5.00%-0.00Bán26.700K7.009M-0.041192.00Công nghiệp
5PD HENGYANG PETRO 0.16-46.10%-0.14Sức bán mạnh40.000K32.350M-0.02131.00Năng lượng
5PI PLATO CAPITAL 0.06-0.00%-0.00Bán190.700K11.877M-0.01Tài chính
5QT CHARISMA ENERGY 0.00200.00%0.00Mua20039.499M-0.00147.00Công nghiệp
5RA CHINA REAL ESTATE 0.00-0.00%-0.00Mua20.000M35.646M-0.0019.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5RE ASIA VETS 0.20-8.89%-0.02Bán16.800K28.449M-0.02127.00Công nghệ
5RJ ACCRELIST 0.010.00%0.00Bán500.200K26.516M-0.00211.00Công nghệ
5TY ADVANCED SYSTEMS 0.000.00%0.00Bán10015.824M-0.00599.00Công nghệ
5UO SYSMA 0.150.00%0.00Bán305.900K36.843M4.750.03Công nghiệp
5UX OXLEY 0.33-0.00%-0.00Bán1.531M1.333B4.580.077.00Tài chính
5WA OUE LIPPO HC 0.103.23%0.00Bán125.600K215.492M-0.04Chăm sóc sức khỏe
A27 MDR 0.00100.00%0.00Mua11.100K29.333M3.230.002180.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
A33 BLUMONT 0.0050.00%0.00Mua20055.142M11.760.0071.00Công nghiệp
A35 ABF SG BOND ETF 1.12-0.44%-0.00Bán293.300K
A50 THOMSON MEDICAL 0.07-0.00%-0.00Sức bán mạnh3.570M1.982B-0.0113.00Công nghiệp
A78 LIONGOLD 0.000.00%0.00Bán6.000M8.698M-0.001321.00Vật liệu cơ bản
A7S SUNVIC CHEMICAL^ 0.020.00%0.00Bán100.000K9.576M-0.04Vật liệu cơ bản
ADJ PINE CAP 0.000.00%0.00Sức bán mạnh900.100K4.588M-0.00126.00Tài chính
AOF AMPLEFIELD LTD 0.030.00%0.00Bán112.100K27.019M-0.0091.00Công nghệ
AVM BOUSTEAD PROJ 0.850.59%0.00Bán140.400K262.918M8.080.11141.00Công nghiệp
AW9U FIRST REIT 1.220.00%0.00Sức bán mạnh707.600K975.489M13.680.090.00Tài chính
AWC BROOK CROMPTON 0.67-9.46%-0.07Sức bán mạnh70026.240M9.150.083698.00Công nghiệp
AWK FUXING CHINA 0.65-27.78%-0.25Sức bán mạnh4.300K11.184M-0.131828.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AWM SHANGHAI TURBO 1.560.00%0.00Bán3.000K42.851M-1.11Công nghiệp
AWZ MULTI-CHEM 0.81-4.17%-0.03Sức bán mạnh30075.680M10.350.08990.00Công nghệ
AZA IPC CORP 0.35-7.79%-0.03Sức bán mạnh50032.837M-0.07112.00Tài chính
BCD CHINA YUANBANG^ 0.202.63%0.00Mua4.800K13.186M-0.13161.00Tài chính
BDF EXCELPOINT 0.600.00%0.00Bán60.600K71.150M5.750.10500.00Công nghệ
BFI TIONG SENG 0.30-4.76%-0.01Sức bán mạnh36.000K140.119M6.240.05688.00Công nghiệp
BKA SIN HENG MACH 0.35-1.39%-0.01Bán20041.045M-0.00167.00Công nghiệp
BKY AVI-TECH 0.34-5.63%-0.02Sức bán mạnh66.700K58.156M11.960.03260.00Công nghệ
BLR DARCO WATER TECH 0.48-7.69%-0.04Bán8.000K45.039M80.810.01346.00Công nghiệp
BLZ ADVANCED 0.230.00%0.00Theo dõi8.000K23.292M23.540.0124.00Năng lượng
BNE KENCANA AGRI 0.1919.75%0.03Bán21.000K45.061M-0.111009.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BOU INFORMATICS^ 0.060.00%0.00Bán9.000K4.477M-0.061325.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BPF YHI INTL 0.41-1.22%-0.01Bán127.100K119.841M8.960.051386.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BTG HG METAL 0.280.00%0.00Bán12.000K35.040M-0.09101.00Vật liệu cơ bản
BTJ A-SONIC AERO^ 0.220.00%0.00Theo dõi20.800K12.865M16.350.01720.00Công nghiệp
BTM PENGUIN INTL 0.320.00%0.00Bán33.300K70.454M10.270.03440.00Công nghiệp
CFA NIKKOAM-STC ASIA REIT 1.100.18%0.00Bán98.500K
CIN COURAGE INV 0.09-10.10%-0.01Bán15.100K39.136M2.640.0314.00Công nghiệp
CMOU KEP-KBS REIT USD 0.78-1.27%-0.01Sức bán mạnh219.600K684.779MTài chính
CNNU CROMWELLREIT EUR 0.560.00%0.00Sức bán mạnh329.900K
CSFU CROMWELLREIT SGD 0.89-9.23%-0.09Bán100
D6U DYNAMIC COLOURS 0.20-9.55%-0.02Sức bán mạnh9.900K41.784M11.570.02409.00Vật liệu cơ bản
DM0 HANWELL 0.220.00%0.00Bán83.500K124.519M8.060.03771.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
E5H GOLDEN AGRI-RES 0.23-2.08%-0.00Sức bán mạnh18.108M3.120B-0.0031448.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
EB7 KTL GLOBAL^ 0.01-7.14%-0.00Bán195.000K3.761M-0.05112.00Năng lượng
EH5 UOA 0.61-1.60%-0.01Sức bán mạnh7.700K323.512M8.320.081712.00Tài chính
FQ7 JASPER INV 0.01-16.67%-0.00Sức bán mạnh5.345M21.771M-0.001655.00Năng lượng
G41 G K GOH 0.96-1.54%-0.02Sức bán mạnh2.000K316.690M21.130.05497.00Tài chính
GU5 CHINAKUNDATECH 0.026.67%0.00Bán50.100K6.557M-0.0041.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
H02 HAW PAR 13.27-1.63%-0.22Bán27.200K2.970B18.790.72529.00Chăm sóc sức khỏe
H12 HOTEL ROYAL 3.17-0.63%-0.02Sức bán mạnh1.000K319.536M44.130.07169.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
H20 HOE LEONG^ 0.01-0.00%-0.00Bán10.100K39.336M-0.06461.00Công nghiệp
H78 HONGKONGLAND USD 6.68-0.15%-0.01Sức bán mạnh892.900K21.893B4.422.101883.00Tài chính
HE0 XT NIFTY US$ 150.50-3.90%-6.11Bán160
I11 IPCO INTL^ 0.00-50.00%-0.00Sức bán mạnh220.200K12.362M-0.0188.00Công nghệ
I49 IFS CAPITAL 0.220.00%0.00Sức bán mạnh1.400K82.713M35.890.0186.00Tài chính
I98 IS MS INDIA US$ 8.24-1.44%-0.12Sức bán mạnh69.200K
J0O XT MSBRAZIL US$ 3.75-0.98%-0.04Sức bán mạnh14.000K
J17 JACKSPEED^ 0.170.00%0.00Sức bán mạnh10.000K52.675M8.900.02750.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
J18 CHINA JISHAN 0.130.00%0.00Sức bán mạnh10.000K37.989M6.510.02811.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
J2T HOCK LIAN SENG 0.340.00%0.00Bán199.800K179.236M8.230.04Công nghiệp
K2LU CACHE LOG TRUST 0.73-0.00%-0.00Bán1.712M799.335M31.120.02Tài chính
K75 KOH BROS 0.254.17%0.01Bán4.100K98.990M5.100.051549.00Công nghiệp
LG8 XT MSINDIA US$ 11.39-5.00%-0.60Bán21.400K
M01 METRO 1.111.83%0.02Mua14.900K910.840M6.000.18775.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
M35 WHEELOCK PROP 2.10-3.23%-0.07Bán14.597M2.585B20.710.1095.00Tài chính
MBH NIKKOAM SGD IGBOND ETF 0.99-0.20%-0.00Bán101.200K
ME8U MAPLETREE IND TR 1.960.00%0.00Sức bán mạnh1.980M3.736B12.120.16Tài chính
MS7 VARD 0.25-1.96%-0.01Bán140.000K295.000M-0.088982.00Công nghiệp
MV4 MEWAH INTL 0.273.92%0.01Bán110.000K382.670M8.750.031865.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
N02 NSL 1.171.74%0.02Sức bán mạnh11.100K437.063M-0.012701.00Vật liệu cơ bản
O9A XT MS SING US$ 1.35-0.15%-0.00Bán80.000K
P60 LYXOR ASIA US$ 5.80-1.53%-0.09Bán620
P8Z BUMITAMA AGRI 0.693.01%0.02Bán45.900K1.166B10.200.0712600.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
Q01 QAF 0.75-0.66%-0.01Bán34.500K430.827M31.040.024143.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
QF6 SWEE HONG^ 0.0116.67%0.00Bán20014.161M14.290.00403.00Công nghiệp
QG1 METECH INTL 0.00100.00%0.00Mua548.800K9.004M-0.00119.00Công nghiệp
QL2 IS ASIA BND S$D 13.86-0.43%-0.06Bán600
QL3 IS ASIA HYG S$D 13.67-0.15%-0.02Sức bán mạnh800
RF7 GAYLIN 0.05-15.25%-0.01Bán890.000K89.900M-0.07160.00Công nghiệp
RW0U MAPLETREE NAC TR 1.110.00%0.00Sức bán mạnh10.061M3.601B5.590.20Tài chính
S59 SIA ENGINEERING 2.931.03%0.03Bán450.300K3.265B17.380.1723189.00Công nghiệp
S71 SUNRIGHT 0.61-3.94%-0.02Sức bán mạnh55.400K77.982M7.680.080.00Công nghệ
S7P SOILBUILD CONST 0.10-5.66%-0.01Bán20.000K71.337M-0.01800.00Công nghiệp
T12 TAT SENG PKG 0.680.00%0.00Bán42.000K106.896M4.660.15428.00Vật liệu cơ bản
T55 TIH 0.391.32%0.01Sức bán mạnh38.800K91.841M-0.012037.00Tài chính
TS0U OUE COM REIT 0.60-1.64%-0.01Bán843.100K923.640M9.000.09Tài chính
U06 UIC 2.96-2.31%-0.07Sức bán mạnh13.400K4.298B12.750.24496.00Tài chính
U10 UOB KAY HIAN 1.24-0.80%-0.01Bán41.200K1.008B11.540.112960.00Tài chính
U9E CHINA EVERBRIGHT 0.370.00%0.00Bán53.600K993.770M8.970.04402.00Công ty dịch vụ công cộng
Z59 YOMA STRATEGIC 0.273.92%0.01Bán2.715M502.392M63.700.004065.00Tài chính
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất