Các cổ phiếu đạt mức đáy hàng tháng

Động thái giá tiêu cực thường tiếp tục khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới mức thấp hàng tháng. Các nhà đầu tư theo dõi các cổ phiếu đó để tìm những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng. Các nhà giao dịch cũng theo dõi các cổ phiếu này để đưa họ vào chiến lược đầu cơ của mình. Điều quan trọng là xác định lý do tại sao cổ phiếu đã giảm dưới mức thấp hàng tháng. Điều này có thể do thiếu thanh khoản, biến động theo mùa cũng như các lý do khác.

           
1A4 AGV 0.02-13.04%-0.00Sức bán mạnh766.200K2.897M-0.05130.00Vật liệu cơ bản
1B6 OCEAN SKY INTL 0.050.00%0.00Bán2.500K25.833M3.340.029683.00Công nghiệp
1C5 PACIFIC STAR DEV 0.200.00%0.00Bán7.500K102.979M11.380.02312.00Tài chính
1D0 KIMLY 0.340.00%0.00Sức bán mạnh257.000K399.437M18.660.02Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1D4 AOXIN Q & M 0.249.09%0.02Mua198.500K91.578M125.490.00Chăm sóc sức khỏe
1E3 SANLI ENV 0.212.38%0.01Bán14.900K57.761M17.990.01Công nghiệp
1E6 WORLD CLASS GBL 0.20-6.98%-0.01Sức bán mạnh1.000K196.913M-0.0121.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1F4 VASHION 0.000.00%0.00Bán2.000M4.798M-0.0136.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1H2 OLIVE TREE 0.120.00%0.00Bán100.500K8.124M-0.07473.00Vật liệu cơ bản
1J5 HYPHENS PHARMA 0.210.00%0.00Bán2.000K64.500MChăm sóc sức khỏe
40F ALLIANCE MINERAL 0.340.00%0.00Bán987.600K223.766M-0.01Vật liệu cơ bản
40S PERENNIAL HLDGS 0.80-0.62%-0.01Bán175.300K1.332B19.950.0487.00Tài chính
40W ZICO HLDGS 0.170.00%0.00Bán30.000K50.362M28.130.01100.00Công nghiệp
41S MAGNUS ENERGY 0.000.00%0.00Bán600.000K12.633M-0.00427.00Năng lượng
41T GCCP 0.019.09%0.00Bán220.400K13.128M-0.0036.00Vật liệu cơ bản
502 3CNERGY 0.020.00%0.00Sức bán mạnh10061.341M-0.00Tài chính
504 KLW 0.00-25.00%-0.00Bán20021.522M807.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
539 CPH 0.00-50.00%-0.00Bán2009.834M-0.00197.00Công nghệ
543 NOEL GIFTS INTL 0.20-2.50%-0.01Bán2.500K20.495M14.880.01107.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
545 VALLIANZ 0.010.00%0.00Bán100.000K148.672M4.440.01150.00Công nghiệp
574 TSH 0.01-48.28%-0.01Sức bán mạnh10.000K3.607M-0.00125.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
579 OCEANUS^ 0.01-14.29%-0.00Bán3.020M170.078M1.340.01Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
581 SUNRISE SHARES 0.02-45.00%-0.02Sức bán mạnh3.000K3.923M366.670.0085.00Công nghiệp
585 ASIAN MICRO 0.0114.29%0.00Bán299.000K5.506M-0.000.00Công nghiệp
588 HMI 0.57-0.87%-0.01Sức bán mạnh59.800K482.414M25.240.021500.00Chăm sóc sức khỏe
5AB TREK 2000 INTL 0.11-11.20%-0.01Bán6.000K35.977M5.850.0282.00Công nghệ
5CT ECOWISE 0.030.00%0.00Bán30.000K30.639M39.020.008.00Công nghiệp
5EC ISR CAPITAL^ 0.000.00%0.00Bán1.460M9.480M-0.0052.00Tài chính
5EF ADVENTUS 0.010.00%0.00Sức bán mạnh1.040M9.753M-0.000.00Công nghiệp
5EG ZHONGXIN FRUIT 0.01-22.22%-0.00Sức bán mạnh71.000K7.388M13.480.00667.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5EK SINOCLOUD 0.000.00%0.00Bán5.100M14.311M-0.00109.00Công nghệ
5EL LASSETERS INTL 0.03-28.57%-0.01Sức bán mạnh2.000K12.168M-0.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5EV HOSEN 0.04-11.11%-0.01Bán170.000K14.287M17.320.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5EW PAN ASIAN 0.038.33%0.00Bán308.000K5.569M-0.00Công ty dịch vụ công cộng
5FH ADVANCE SCT 0.000.00%0.00Bán1.000M41.317M11.110.0078.00Vật liệu cơ bản
5FX NEW WAVE 0.01-25.00%-0.00Sức bán mạnh10013.820M16.00Công nghiệp
5G1 EUROSPORTS GBL 0.20-4.76%-0.01Bán11.000K55.650M-0.0156.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5G4 RICH CAPITAL 0.0114.29%0.00Bán8.362M51.399M-0.00Công nghệ
5GI INTERRA RESOURCE^ 0.050.00%0.00Bán755.800K26.955M67.550.00315.00Năng lượng
5GZ AA 0.02-4.35%-0.00Bán1.780M32.765M1.150.03152.00Công nghiệp
5HT IMPERIUM CROWN 0.04-2.27%-0.00Sức bán mạnh3.647M34.760M-0.0469.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5I0 QT VASCULAR 0.01-7.69%-0.00Bán2.000M26.810M7.290.0079.00Chăm sóc sức khỏe
5IB CHINA MED INTL 0.000.00%0.00Bán1008.813M-0.00Vật liệu cơ bản
5IC SINGHOLDINGS 0.401.27%0.01Bán346.600K158.393M28.710.018.00Tài chính
5IE LORENZO INTL^ 0.01-15.38%-0.00Bán2.000K4.833M1136.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5IF NATURAL COOL 0.07-12.00%-0.01Sức bán mạnh75.400K16.530M-0.02322.00Công nghiệp
5JS INDOFOOD AGRI 0.232.27%0.01Bán147.400K318.512M9.910.0232640.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5NK ARTIVISION TECH 0.01-14.29%-0.00Bán200.000K10.787M-0.0027.00Công nghệ
5QT CHARISMA ENERGY 0.00200.00%0.00Mua41.500K39.499M-0.00147.00Công nghiệp
5RA APAC STRATEGIC 0.000.00%0.00Bán1.200K70.068M-0.0019.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5SR ZHONGMIN BAIHUI 0.85-4.49%-0.04Bán1.000K166.872M14.190.06566.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5TR LIBRA 0.130.00%0.00Bán81.700K27.958M9.810.01200.00Công nghiệp
5TY ADVANCED SYSTEMS 0.000.00%0.00Bán1.060M15.824M-0.00599.00Công nghệ
5UZ DECLOUT 0.071.43%0.00Bán101.500K46.989M-0.02257.00Công nghệ
5VC KORI 0.34-13.75%-0.06Bán8.000K34.224M46.880.01339.00Công nghiệp
5VJ HALCYON AGRI 0.520.97%0.01Bán24.900K821.431M29.400.0215000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5VU ARION ENT 0.000.00%0.00Sức bán mạnh100.000K3.636M-0.0064.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5WF ISOTEAM 0.330.00%0.00Bán2.100K94.336M17.850.02404.00Công nghiệp
5WH REX INTL 0.04-2.38%-0.00Bán1.251M54.231M-0.01Năng lượng
A27 MDR 0.000.00%0.00Bán20029.138M2.700.002180.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
A31 ADDVALUE TECH 0.030.00%0.00Bán5.288M54.884M-0.01105.00Công nghệ
A33 BLUMONT 0.000.00%0.00Sức bán mạnh100.000K55.142M-0.0071.00Công nghiệp
A75 ACE ACHIEVE INFO^ 0.01-16.67%-0.00Bán32.000K4.512M2.270.00Công nghệ
A78 LIONGOLD 0.000.00%0.00Bán500.000K8.698M-0.001321.00Vật liệu cơ bản
ADJ PINE CAP 0.00100.00%0.00Mua49.000K9.176M-0.00126.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ADN FIRST SPONSOR 1.261.61%0.02Bán38.500K804.507M8.020.15248.00Tài chính
AOF AMPLEFIELD LTD 0.030.00%0.00Bán351.000K29.720M-0.0091.00Công nghệ
AVX HL GLOBAL ENT 0.42-1.16%-0.01Bán6.400K39.914M0.460.92925.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AWG AEI 0.71-4.70%-0.04Sức bán mạnh10.000K40.990M-0.35208.00Vật liệu cơ bản
AWS GLOBALYELLOWPGS^ 0.17-0.58%-0.00Bán10.000K47.719M-0.023171.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AYB LAFE^ 0.51-8.93%-0.05Bán10012.920M-0.063696.00Tài chính
AYD PLASTOFORM^ 0.07-9.72%-0.01Bán16.100K2.632M-0.19Công nghệ
AZR UNITED FOOD 0.20-19.61%-0.05Sức bán mạnh1.000K40.265M-0.01Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
B07 NGSC^ 0.000.00%0.00Bán37.000K6.449M-0.00815.00Dịch vụ Viễn thông
B7K SIN GHEE HUAT 0.23-2.13%-0.01Bán10.000K52.170M-0.0056.00Vật liệu cơ bản
BBP HOR KEW 0.35-1.39%-0.01Bán45.700K18.484M-0.14289.00Công nghiệp
BCD CHINA YUANBANG^ 0.160.00%0.00Bán1.700K11.104M-0.08161.00Tài chính
BDR WILLAS-ARRAY 1.030.00%0.00Bán10.300K79.481M4.100.26430.00Công nghệ
BFT FABCHEM CHINA^ 0.14-12.12%-0.02Sức bán mạnh6.000K6.786M-0.07701.00Vật liệu cơ bản
BHO TOP GLOBAL 0.23-4.17%-0.01Bán20.000K77.255M-0.0157.00Tài chính
BIP VIBRANT GROUP 0.20-39.70%-0.13Bán3.019M230.324M1.820.18477.00Công nghiệp
BJD VIBROPOWER^ 0.11-8.55%-0.01Sức bán mạnh107.000K3.962M6.810.02100.00Công nghiệp
BLR DARCO WATER TECH 0.5422.73%0.10Sức mua mạnh30050.669M49.050.01346.00Công nghiệp
BLW GLOBAL PALM RES 0.200.00%0.00Bán28.000K41.297M27.630.01511.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BLZ ADVANCED 0.20-10.87%-0.03Bán30021.222M-0.0024.00Năng lượng
BMT NEW SILKROUTES 0.271.89%0.01Bán1.250M44.425M-0.01331.00Năng lượng
BNE KENCANA AGRI 0.17-8.65%-0.02Sức bán mạnh52.500K48.505M-0.041009.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BQI ASIA FASHION^ 0.05-14.55%-0.01Sức bán mạnh9.300K4.019M-0.03328.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BRD SAPPHIRE 0.13-1.52%-0.00Bán182.000K43.041M5.480.02176.00Công nghiệp
BS6 YZJ SHIPBLDG SGD 0.850.00%0.00Bán31.248M3.378B5.670.15902.00Công nghiệp
BTE BUND CENTER 0.630.00%0.00Sức bán mạnh184.300K479.109M17.060.04Tài chính
BTG HG METAL 0.310.00%0.00Sức bán mạnh49.300K40.490M-0.09101.00Vật liệu cơ bản
BTM PENGUIN INTL 0.341.52%0.01Sức bán mạnh36.300K72.656M22.620.01440.00Công nghiệp
BTX ANCHUN INTL 0.200.00%0.00Bán50010.100M-0.12424.00Công nghiệp
BVP AIMS PROPERTY 1.630.00%0.00Bán35.100K74.394M11.940.140.00Tài chính
C06 CSC 0.02-4.17%-0.00Sức bán mạnh300.000K53.559M-0.012000.00Công nghiệp
CIN COURAGE INV 0.10-22.66%-0.03Bán40038.492M2.840.0314.00Công nghiệp
DM0 HANWELL 0.20-2.38%-0.01Bán695.700K117.054M9.530.02771.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
E5H GOLDEN AGRI-RES 0.27-3.57%-0.01Bán30.273M3.595B54.100.0131448.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
EB7 KTL GLOBAL^ 0.0343.48%0.01Bán15.100K6.179M-0.13112.00Năng lượng
F03 FOOD EMPIRE 0.640.00%0.00Bán83.500K339.739M16.800.04626.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
F10 FJ BENJAMIN^ 0.04-2.78%-0.00Sức bán mạnh64.000K31.848M-0.013000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
G07 GREAT EASTERN 27.74-0.57%-0.16Bán12.700K13.206B12.122.302873.00Tài chính
G11 GUOAN INTL 0.030.00%0.00Sức bán mạnh100254.131M125.00Công nghiệp
GU5 CHINAKUNDATECH 0.0125.00%0.00Bán40.100K6.147M-0.0041.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
I15 ISETAN 3.52-7.12%-0.27Sức bán mạnh12.200K145.200M96.680.04851.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
IW5 SEROJA INV^ 0.02-4.00%-0.00Bán2.500K9.760M5.850.00935.00Công nghiệp
K6S PRUDENTIAL USD 22.850.00%0.00Bán10080.617B15.591.9927151.00Tài chính
MS7 VARD 0.250.00%0.00Bán90.000K295.000M-0.038982.00Công nghiệp
NR7 RAFFLES EDU 0.16-0.61%-0.00Bán298.500K237.727M-0.00557.00Công nghiệp
O87 GLD US$ 115.75-1.82%-2.14Sức bán mạnh9.150K
O9C XT MSBANGL US$ 1.01-0.78%-0.01Bán3.000K
P15 PACIFIC CENTURY 0.38-1.32%-0.01Sức bán mạnh229.200K1.007B10.600.04360.00Tài chính
P52 PANUNITED 0.29-3.28%-0.01Bán127.800K214.109M60.160.011729.00Vật liệu cơ bản
P60 LYXOR ASIA US$ 6.100.00%0.00Bán10.830K
Q01 QAF 0.86-0.58%-0.01Sức bán mạnh151.200K493.596M23.630.044143.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
RE2 COURTS ASIA 0.200.00%0.00Bán38.000K114.800M13.380.022349.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
RE4 GEO ENERGY RES 0.210.00%0.00Bán503.100K285.794M6.920.03Năng lượng
RF7 GAYLIN 0.06-25.00%-0.02Sức bán mạnh300.000K107.880M-0.08160.00Công nghiệp
S85 STRACO 0.74-2.63%-0.02Sức bán mạnh6.500K660.386M15.480.05285.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
T41 TELECHOICE INTL 0.240.00%0.00Bán19.200K111.334M13.810.02305.00Công nghệ
U06 UIC 3.10-1.27%-0.04Bán130.400K4.498B14.860.21496.00Tài chính
U11 UOB 25.89-0.12%-0.03Bán2.889M43.560B12.412.1025288.00Tài chính
U13 UOI 6.600.00%0.00Bán4.000K403.623M13.250.5096.00Tài chính
U9E CHINA EVERBRIGHT 0.401.27%0.01Bán345.100K1.047B10.350.04402.00Công ty dịch vụ công cộng
VL6 KOUFU 0.630.00%0.0034.583M
Y03 YEO HIAP SENG 0.98-2.00%-0.02Bán16.500K579.912M35.970.032134.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
Y35 ANAN INTL 0.01-14.29%-0.00Bán1.100M25.399M-0.04Năng lượng
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Crypto Screener Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp Website & Môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất