Các cổ phiếu đạt mức đáy của tháng

Động thái giá tiêu cực thường tiếp tục khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới mức thấp hàng tháng. Các nhà đầu tư theo dõi các cổ phiếu đó để tìm những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng. Các nhà giao dịch cũng theo dõi các cổ phiếu này để đưa họ vào chiến lược đầu cơ của mình. Điều quan trọng là xác định lý do tại sao cổ phiếu đã giảm dưới mức thấp hàng tháng. Điều này có thể do thiếu thanh khoản, biến động theo mùa cũng như các lý do khác.

           
1A0 KATRINA
0.180.00%0.00Bán15.000K41.674M58.440.00728.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1C0 ETC SINGAPORE
0.03-6.06%-0.00Bán45.800K31.752M14.410.00296.00Công nghiệp
1C3 SAMURAI
1.32-2.22%-0.03Bán16.600K145.096M35.440.04Vật liệu cơ bản
1D3 LIFEBRANDZ
0.0115.38%0.00Mua4005.937M-0.0133.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1E6 WORLD CLASS GBL
0.19-11.63%-0.03Bán2.000K196.913M10.420.0221.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1F2 UNION GAS
0.22-4.35%-0.01Sức bán mạnh100.000K52.638M8.760.03Công ty dịch vụ công cộng
1H3 CLEARBRIDGE
0.20-4.76%-0.01Bán504.300K102.755M-0.0625.00Chăm sóc sức khỏe
1J3 ASIAN HEALTHCARE
0.24-12.73%-0.04Sức bán mạnh3.000K69.600M40.610.0112.00Chăm sóc sức khỏe
1J4 JEP
0.14-3.57%-0.01Bán519.700K51.887M92.470.00164.00Công nghiệp
1J5 HYPHENS PHARMA
0.200.00%0.00Bán5.000K60.000MChăm sóc sức khỏe
40S PERENNIAL HLDGS
0.680.74%0.01Bán18.100K1.122B12.520.0587.00Tài chính
40T ISEC
0.27-5.26%-0.01Sức bán mạnh15.000K139.616M17.050.0293.00Chăm sóc sức khỏe
40V SINGAPORE-EDEV
0.040.00%0.00Bán40.000K49.566M-0.00188.00Công nghệ
41A UG HEALTHCARE
0.2315.00%0.03Mua15.100K44.036M10.170.02628.00Chăm sóc sức khỏe
41S MAGNUS ENERGY
0.000.00%0.00Bán10012.633M-0.00427.00Năng lượng
42D NAUTICAWT
0.01-29.41%-0.01Bán1.100K2.548M-0.03144.00Năng lượng
42G SK JEWELLERY
0.12-7.69%-0.01Bán2.000K67.500M8.710.01462.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
42L TLV
0.09-5.15%-0.01Sức bán mạnh55.100K51.465M16.370.01165.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
500 TAI SIN ELECTRIC
0.33-2.99%-0.01Sức bán mạnh201.200K145.898M10.750.03940.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
502 3CNERGY
0.010.00%0.00Sức bán mạnh550.000K36.805M-0.00Tài chính
528 SECOND CHANCE
0.220.00%0.00Bán182.000K166.107M21.090.0137.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
532 DISA
0.010.00%0.00Bán8.500M50.193M-0.0071.00Công nghiệp
533 ABR
0.79-8.14%-0.07Bán5.000K158.787M37.690.02976.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
539 CPH
0.0114.29%0.00Mua3.535M8.605M-0.00197.00Công nghệ
541 ABUNDANCE INTL
0.02-5.56%-0.00Sức bán mạnh510.000K10.927M-0.00209.00Công nghiệp
544 CSE GLOBAL
0.42-3.41%-0.01Sức bán mạnh836.800K223.912M-0.041100.00Công nghệ
557 VIKING OFFSHORE
0.010.00%0.00Bán200.000K5.454M-0.01430.00Năng lượng
558 UMS
0.60-3.97%-0.03Bán4.678M337.951M6.850.09994.00Công nghệ
567 COLEX
0.25-7.41%-0.02Sức bán mạnh20.000K33.131M8.510.03651.00Công nghiệp
570 TRANSIT CONCRETE
0.19-26.92%-0.07Sức bán mạnh30013.222M-0.0881.00Vật liệu cơ bản
575 ASTI^
0.06-28.75%-0.02Sức bán mạnh5.619M52.379M12.660.012000.00Công nghiệp
584 OEL
0.010.00%0.00Bán100.000K4.010M-0.00152.00Công nghiệp
585 ASIAN MICRO
0.0116.67%0.00Bán1.299M4.818M-0.000.00Công nghiệp
594 CWX GLOBAL
0.010.00%0.00Bán1.300M19.500M60.740.0075.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5AU AP OIL
0.19-0.51%-0.00Bán20.500K31.919M18.130.0199.00Năng lượng
5BI POLARIS
0.000.00%0.00Sức bán mạnh20034.106M13.330.00191.00Dịch vụ Viễn thông
5EL LASSETERS INTL
0.02-20.00%-0.01Sức bán mạnh100.000K9.663M-0.01Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5EW PAN ASIAN
0.02-20.00%-0.00Bán20.000K3.427M-0.01Công ty dịch vụ công cộng
5F7 WILTON RESOURCES
0.020.00%0.00Bán41.000K58.481M-0.0020.00Vật liệu cơ bản
5FH ADVANCE SCT
0.000.00%0.00Bán500.000K41.317M50.000.0078.00Vật liệu cơ bản
5FW ACESIAN PARTNERS
0.01-6.25%-0.00Sức bán mạnh31.000K7.477M-0.01127.00Công nghiệp
5FX NEW WAVE
0.010.00%0.00Bán300.300K10.365M6.980.0016.00Công nghiệp
5GI INTERRA RESOURCE^
0.040.00%0.00Bán100.000K23.439M18.690.00315.00Năng lượng
5GJ AUSGROUP^
0.04-2.70%-0.00Sức bán mạnh3.401M55.678M3.950.012000.00Năng lượng
5H0 SINGHAIYI
0.080.00%0.00Sức bán mạnh1.194M350.990M17.190.0034.00Tài chính
5I4 ICP LTD
0.010.00%0.00Bán630.200K21.214M-0.002824.00Vật liệu cơ bản
5IB CHINA MED INTL
0.000.00%0.00Bán1008.813M-0.00Vật liệu cơ bản
5JS INDOFOOD AGRI
0.19-2.53%-0.01Sức bán mạnh308.300K276.389M43.450.0032640.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5KI SOUP RESTAURANT
0.14-0.70%-0.00Bán89.700K39.496M16.450.01239.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5ME EZION
0.04-2.33%-0.00Bán28.335M159.875M-0.6691.00Năng lượng
5OI JAPAN FOODS
0.45-1.10%-0.01Bán59.300K79.030M15.730.03193.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5PF JASON MARINE
0.12-0.83%-0.00Bán170.000K12.600M279.070.00193.00Công nghệ
5PI PLATO CAPITAL
0.06-6.78%-0.00Bán5.000K10.709M-0.01Tài chính
5PL SBI OFFSHORE
0.0716.67%0.01Mua351.100K17.478M-0.0220.00Năng lượng
5RA CHINA REAL ESTATE
0.00-50.00%-0.00Bán2.700M17.823M-0.0019.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5RC ES
0.0412.50%0.00Sức bán mạnh2.100K5.083M15.130.001422.00Công nghiệp
5RJ ACCRELIST
0.000.00%0.00Sức bán mạnh200.000K22.331M-0.00211.00Công nghệ
5SO DUTY FREE INTL
0.19-3.05%-0.01Sức bán mạnh244.200K238.277M21.580.010.00Công nghiệp
5TG 800 SUPER
0.76-3.21%-0.03Bán12.700K139.464M15.230.052902.00Công nghiệp
5TP CNMC GOLDMINE
0.20-2.44%-0.01Sức bán mạnh113.400K83.577M35.490.0135.00Vật liệu cơ bản
5TY ADVANCED SYSTEMS
0.000.00%0.00Bán10.984M15.824M-0.00599.00Công nghệ
5VJ HALCYON AGRI
0.38-5.00%-0.02Bán141.300K638.005M29.390.0115000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5WA OUE LIPPO HC
0.06-6.67%-0.00Bán403.200K266.588M-0.03Chăm sóc sức khỏe
5WE MOYA ASIA
0.071.49%0.00Bán655.700K281.493M9.240.01152.00Công nghiệp
5WF ISOTEAM
0.23-4.08%-0.01Bán291.000K69.808M59.040.00404.00Công nghiệp
A05 A AVJENNINGS A$
0.50-20.00%-0.12Sức bán mạnh4.500K230.326M7.200.08457.00Tài chính
A13 ALLIED TECH
0.02-5.88%-0.00Bán1.000M30.096M8.370.002966.00Công nghiệp
A27 MDR
0.00-50.00%-0.00Bán200.200K78.152M6.450.002180.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
A31 ADDVALUE TECH
0.020.00%0.00Bán2.035M42.491M-0.01105.00Công nghệ
A50 THOMSON MEDICAL
0.07-1.32%-0.00Sức bán mạnh15.525M1.982B-0.0113.00Chăm sóc sức khỏe
A55 ASIA ENTERPRISES
0.16-4.85%-0.01Sức bán mạnh147.600K56.286M26.790.01Vật liệu cơ bản
A78 LIONGOLD
0.000.00%0.00Bán500.000K8.698M-0.001321.00Vật liệu cơ bản
AAJ SUNMOONFOOD
0.044.65%0.00Sức bán mạnh779.400K32.388M-0.001019.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
AP4 RIVERSTONE
1.100.00%0.00Bán58.500K815.192M19.240.06Chăm sóc sức khỏe
AU8U CAPITAR CHINA TR
1.35-0.74%-0.01Bán1.335M1.334B11.230.12Tài chính
AVM BOUSTEAD PROJ
0.810.00%0.00Bán8.200K250.863M8.000.10141.00Công nghiệp
AVX HL GLOBAL ENT
0.410.00%0.00Sức bán mạnh10.000K38.036M0.430.95925.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AW9U FIRST REIT
0.97-6.25%-0.07Bán8.630M820.019M11.590.090.00Tài chính
AXB YONGNAM
0.17-2.86%-0.01Bán710.000K91.456M-0.05532.00Công nghiệp
B07 NGSC^
0.00-50.00%-0.00Sức bán mạnh600.000K12.849M-0.00815.00Dịch vụ Viễn thông
BBP HOR KEW
0.22-4.35%-0.01Bán1.100K11.455M-0.21289.00Công nghiệp
BDA PNE INDUSTRIES
0.823.12%0.03Bán6.500K69.231M12.650.071187.00Công nghiệp
BDR WILLAS-ARRAY
0.56-11.11%-0.07Bán4.400K50.178M2.570.23430.00Công nghệ
BDU FEDERAL INT
0.254.17%0.01Mua185.800K33.784M24.190.0115.00Năng lượng
BEC BRC ASIA
1.340.00%0.00Bán216.200K312.669M-0.01202.00Công nghiệp
BFU TYE SOON
0.16-6.43%-0.01Sức bán mạnh1.600K13.962M-0.00252.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BHO TOP GLOBAL
0.16-25.58%-0.06Sức bán mạnh27.600K69.097M-0.0157.00Tài chính
BJD VIBROPOWER^
0.10-14.29%-0.02Sức bán mạnh1003.667M5.370.02100.00Công nghiệp
BJL LCT
0.371.37%0.01Bán1.200K13.040M7.270.05324.00Công nghệ
BKY AVI-TECH
0.300.00%0.00Bán130.000K51.314M12.790.02260.00Công nghệ
BLL PSL^
0.16-2.50%-0.00Sức bán mạnh20.000K8.687M-0.09212.00Công nghiệp
BLZ ADVANCED
0.16-2.99%-0.01Sức bán mạnh33.300K16.912M17.090.0124.00Năng lượng
BMH HUPSTEEL
0.810.00%0.00Bán2.500K99.467M101.620.01175.00Vật liệu cơ bản
BOU INFORMATICS^
0.04-8.16%-0.00Sức bán mạnh1.800K3.250M-0.061325.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BQD ENVICTUS
0.15-1.94%-0.00Sức bán mạnh218.000K39.621M-0.141200.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BTJ A-SONIC AERO^
0.220.00%0.00Theo dõi23.000K12.865M16.310.01720.00Công nghiệp
BWM CHINA JINJIANG
0.450.00%0.00Bán38.200K649.461M5.010.091650.00Công nghiệp
C2PU PARKWAYLIFE REIT
2.58-0.39%-0.01Sức bán mạnh507.900K1.567B15.370.17Tài chính
C52 COMFORTDELGRO
2.09-2.79%-0.06Sức bán mạnh13.847M4.656B16.680.1321918.00Công nghiệp
C8R JIUTIAN CHEMICAL
0.02-4.55%-0.00Bán1.500M40.006M2.540.01290.00Vật liệu cơ bản
CC3 STARHUB
1.860.00%0.00Bán3.886M3.219B16.780.112541.00Dịch vụ Viễn thông
CNE MINDCHAMPS
0.58-1.69%-0.01Sức bán mạnh187.000K142.544M26.460.02Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CTN BREADTALK
0.86-0.57%-0.01Sức bán mạnh668.900K490.051M43.130.020.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
D5IU LIPPO MALLS TR
0.20-5.71%-0.01Bán9.077M599.605M15.750.010.00Tài chính
DM0 HANWELL
0.20-0.51%-0.00Bán130.000K108.469M7.810.03771.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
E5H GOLDEN AGRI-RES
0.230.00%0.00Bán16.140M2.993B-0.0131448.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
E8Z ROXY-PACIFIC
0.38-1.30%-0.01Bán31.000K502.665M19.990.02252.00Tài chính
F3V MMP RESOURCES^
0.00-33.33%-0.00Bán100.000K4.687M-0.00Công nghiệp
F86 MYP
0.15-1.28%-0.00Bán500248.425M41.270.00Công nghiệp
G07 GREAT EASTERN
25.35-0.59%-0.15Sức bán mạnh6.700K12.070B11.742.172873.00Tài chính
G41 G K GOH
0.900.00%0.00Bán24.000K292.329M22.710.04497.00Tài chính
H02 HAW PAR
12.08-2.11%-0.26Sức bán mạnh4.400K2.725B15.600.79529.00Chăm sóc sức khỏe
H12 HOTEL ROYAL
3.08-5.52%-0.18Bán24.000K328.608M57.860.06169.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
H15 HPL
3.53-2.49%-0.09Bán51.800K1.885B7.940.464394.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
H18 HOTEL GRAND
1.310.77%0.01Bán28.200K944.496M28.650.051251.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
H22 HONG LEONG ASIA
0.53-1.85%-0.01Sức bán mạnh272.600K403.821M-0.0113549.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
I11 IPCO INTL^
0.000.00%0.00Bán100.000K6.181M-0.0088.00Công nghệ
IW5 SEROJA INV^
0.03-16.67%-0.01Bán8009.760M5.280.00935.00Công nghiệp
J03 JADASON^
0.038.00%0.00Bán1.512M19.505M135.000.00763.00Công nghệ
K11 KEPPEL T&T
1.85-0.54%-0.01Mua74.400K1.040B16.170.121514.00Công nghiệp
K22 RAFFLES UNITED
0.06-17.81%-0.01Sức bán mạnh65.000K17.086M4.850.02342.00Công nghiệp
KUX DLF
0.17-3.41%-0.01Sức bán mạnh8.000K20.588MCông nghiệp
L38 AF GLOBAL
0.161.27%0.00Bán22.600K165.735M29.460.01752.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
M03 MIYOSHI
0.040.00%0.00Bán291.200K26.190M6.420.011207.00Công nghệ
M04 MAN ORIENTAL USD
1.790.00%0.00Bán45.000K3.098B36.350.0710000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ME8U MAPLETREE IND TR
1.84-1.08%-0.02Bán1.527M3.509B11.400.16Tài chính
MF6 MUN SIONG ENGG^
0.050.00%0.00Bán50.000K28.936M35.970.001282.00Công nghiệp
MV4 MEWAH INTL
0.25-3.85%-0.01Bán25.000K375.167M14.170.021865.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
N01 NERATEL
0.28-3.45%-0.01Bán11.900K104.950M12.200.02438.00Công nghệ
N4E NAM CHEONG
0.01-10.00%-0.00Sức bán mạnh799.800K70.246M0.890.012920.00Công nghiệp
NC2 SRI TRANG AGRO
0.68-6.85%-0.05Bán30.000K1.040B10.340.077239.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NPW MSC
0.23-2.17%-0.019.200K94.298M190.480.001497.00Vật liệu cơ bản
NR7 RAFFLES EDU
0.14-0.71%-0.00Sức bán mạnh57.200K215.070M17.560.01557.00Công nghiệp
O10 FAR EAST ORCHARD
1.230.00%0.00Bán20.300K537.760M23.930.05164.00Tài chính
O9C XT MSBANGL US$
0.99-0.50%-0.01Bán40
O9E PARKSON RETAIL
0.030.00%0.00Bán112.200K22.909M-0.063537.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
OV8 SHENG SIONG
1.03-1.90%-0.02Bán843.400K1.579B22.520.051909.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
P15 PACIFIC CENTURY
0.36-2.70%-0.01Bán4.100K980.404M14.880.02360.00Tài chính
P40U STARHILLGBL REIT
0.670.00%0.00Sức bán mạnh775.700K1.451B17.520.0424.00Tài chính
P52 PANUNITED
0.270.00%0.00Bán23.300K189.239M-0.011729.00Vật liệu cơ bản
Q01 QAF
0.641.59%0.01Bán71.900K362.419M25.900.024143.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
Q0X LEY CHOON
0.02-4.55%-0.00Bán580.000K24.881M16.540.00281.00Công nghiệp
QL3 IS ASIA HYG S$D
13.46-0.44%-0.06Sức bán mạnh100
RE2 COURTS ASIA
0.164.64%0.01Bán141.200K78.083M-0.012349.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
RE4 GEO ENERGY RES
0.210.00%0.00Sức bán mạnh6.014M285.794M7.060.03Năng lượng
RF7 GAYLIN
0.03-44.00%-0.02Sức bán mạnh2.000K72.726M-0.07160.00Công nghiệp
S3N OKH GLOBAL
0.02-4.35%-0.00Sức bán mạnh80.000K24.830M5.990.00800.00Công nghiệp
S58 SATS
4.74-2.27%-0.11Sức bán mạnh2.752M5.417B20.810.2313147.00Công nghiệp
S59 SIA ENGINEERING
2.50-2.34%-0.06Bán559.700K2.865B15.240.1723189.00Công nghiệp
S7P SOILBUILD CONST
0.080.00%0.00Sức bán mạnh142.000K53.839M-0.00800.00Công nghiệp
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất