Các cổ phiếu đạt mức đáy của tháng — Thị trường Chứng khoán Singapore

Động thái giá tiêu cực thường tiếp tục khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới mức thấp hàng tháng. Các nhà đầu tư theo dõi các cổ phiếu đó để tìm những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng. Các nhà giao dịch cũng theo dõi các cổ phiếu này để đưa họ vào chiến lược đầu cơ của mình. Điều quan trọng là xác định lý do tại sao cổ phiếu đã giảm dưới mức thấp hàng tháng. Điều này có thể do thiếu thanh khoản, biến động theo mùa cũng như các lý do khác.

           
1D3 LIFEBRANDZ
0.0116.67%0.00Mua3003.220M-0.0133.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1E6 WORLD CLASS GBL
0.17-12.37%-0.02Bán5.000K155.699M6.720.0321.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1F4 VASHION
0.000.00%0.00Bán1002.399M-0.0036.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1H3 CLEARBRIDGE
0.150.67%0.00Bán54.400K73.397M-0.0425.00Chăm sóc sức khỏe
1H8 LY CORP
0.242.13%0.01Bán88.000K114.949M23.240.01Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
40N VERSALINK
0.131.56%0.00Mua10.100K17.280M-0.01435.00Công nghiệp
41B HUATIONG GLOBAL
0.15-1.32%-0.00Sức bán mạnh109.000K22.708M3.160.05888.00Công nghiệp
41S MAGNUS ENERGY
0.000.00%0.00Bán10012.633M-0.00427.00Năng lượng
42L TLV
0.09-6.59%-0.01Sức bán mạnh91.000K47.550M13.040.01165.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
43Q ADVANCER GLOBAL
0.170.00%0.00Bán17.100K42.729M26.480.01717.00Công nghiệp
502 3CNERGY
0.010.00%0.00Sức bán mạnh10027.603M-0.02Tài chính
504 KLW
0.00-20.00%-0.00Sức bán mạnh2.600M26.903M-0.00807.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
532 DISA
0.0050.00%0.00Bán20020.077M-0.0071.00Công nghiệp
557 VIKING OFFSHORE
0.010.00%0.00Bán230.000K5.494M-0.03430.00Năng lượng
569 VICPLAS INTL
0.082.47%0.00Sức bán mạnh453.000K40.922M13.820.01120.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
570 TRANSIT CONCRETE
0.175.66%0.01Bán62.100K11.065M-0.0881.00Vật liệu cơ bản
575 ASTI^
0.04-4.44%-0.00Bán225.000K29.463M1.340.032000.00Công nghiệp
579 OCEANUS^
0.000.00%0.00Bán40.100K72.891M135.510.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
584 OEL
0.010.00%0.00Bán71.000K3.341M-0.00152.00Công nghiệp
588 HMI
0.551.85%0.01Mua3.800K452.163M23.800.021500.00Chăm sóc sức khỏe
594 CWX GLOBAL
0.00-33.33%-0.00Bán1.400K11.700M-0.0075.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5AL ANNICA
0.000.00%0.00Bán10016.175M-0.00138.00Năng lượng
5BI POLARIS
0.0050.00%0.00Mua300.100K34.106M-0.00191.00Dịch vụ Viễn thông
5DL KOON
0.02-47.37%-0.02Bán20.000K5.262M20.830.00416.00Công nghiệp
5DX METAL COMPONENT
0.02-8.70%-0.00Sức bán mạnh21.000K7.856M-0.011186.00Vật liệu cơ bản
5EC ISR CAPITAL^
0.000.00%0.00Sức bán mạnh6.799M7.815M-0.0052.00Tài chính
5EK SINOCLOUD
0.000.00%0.00Bán10014.311M-0.00109.00Công nghệ
5FH CITICODE
0.000.00%0.00Bán10041.317M-0.0078.00Vật liệu cơ bản
5G3 TALKMED
0.560.90%0.00Bán18.800K729.429M25.240.0253.00Chăm sóc sức khỏe
5G4 RICH CAPITAL
0.00100.00%0.00Mua20014.685M-0.00Vật liệu cơ bản
5GF NICO STEEL^
0.00-20.00%-0.00Bán3.100M24.811M37.010.00Vật liệu cơ bản
5GI INTERRA RESOURCE^
0.03-3.33%-0.00Sức bán mạnh232.000K17.579M15.320.00315.00Năng lượng
5GZ AA
0.02-5.56%-0.00Bán410.000K32.055M-0.00152.00Công nghiệp
5HH SINJIA LAND
0.01-37.50%-0.00Bán200885.363K-0.02272.00Công nghiệp
5HT IMPERIUM CROWN
0.010.00%0.00Bán880.100K11.046M-0.0069.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5I0 QT VASCULAR
0.01-14.29%-0.00Sức bán mạnh800.000K14.648M0.360.0279.00Chăm sóc sức khỏe
5I4 ICP LTD
0.01-11.11%-0.00Sức bán mạnh23.400K28.005M-0.002824.00Vật liệu cơ bản
5LY MARCOPOLO MARINE
0.020.00%0.00Bán1.470M70.407M0.170.12111.00Công nghiệp
5MD SOON LIAN
0.07-12.50%-0.01Sức bán mạnh33.900K7.560M7.180.0152.00Vật liệu cơ bản
5NF MENCAST^
0.08-2.41%-0.00Sức bán mạnh3.368M34.499M-0.02112.00Năng lượng
5NK ARTIVISION TECH
0.010.00%0.00Sức bán mạnh100.000K10.787M-0.0027.00Công nghệ
5OS JUBILEE IND
0.030.00%0.00Sức bán mạnh494.300K28.385M12.230.00460.00Công nghiệp
5PF JASON MARINE
0.07-25.00%-0.03Sức bán mạnh30.000K7.875M-0.01193.00Công nghệ
5QY NET PACIFIC FIN
0.020.00%0.00Bán2009.461M-0.01584.00Tài chính
5RA CHINA REAL ESTATE
0.000.00%0.00Mua20035.648M-0.0019.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5RJ ACCRELIST
0.000.00%0.00Mua20022.331M9.720.00211.00Công nghệ
5TT KEONG HONG
0.48-1.02%-0.01Sức bán mạnh18.100K114.910M4.770.10116.00Công nghiệp
5TY ADVANCED SYSTEMS
0.000.00%0.00Bán10022.324M-0.00599.00Công nghệ
5UF MAXI-CASH FIN
0.130.00%0.00Sức bán mạnh476.800K138.698M13.070.01165.00Tài chính
5UN SINCAP
0.010.00%0.00Sức bán mạnh400.000K13.608M-0.00498.00Vật liệu cơ bản
5UX OXLEY
0.32-3.03%-0.01Bán8.987M1.360B5.990.067.00Tài chính
5VJ HALCYON AGRI
0.411.23%0.01Bán82.600K645.980M-0.0115000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5VS HAFARY
0.17-2.94%-0.01Bán53.000K73.194M6.850.0287.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
A05 A AVJENNINGS A$
0.47-1.04%-0.01Sức bán mạnh4.000K186.151M5.970.08457.00Tài chính
A13 ALLIED TECH
0.010.00%0.00Bán8.767M21.244M10.710.002966.00Công nghiệp
A27 MDR
0.000.00%0.00Bán8.600M64.957M10.000.002180.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
A31 ADDVALUE TECH
0.024.55%0.00Bán1.765M41.150M-0.01105.00Công nghệ
A33 BLUMONT
0.000.00%0.00Sức bán mạnh10055.142M-0.0071.00Công nghiệp
A78 LIONGOLD
0.000.00%0.00Sức bán mạnh2.000M8.698M2.380.001321.00Vật liệu cơ bản
ADJ PINE CAP
0.00100.00%0.00Mua4006.643M-0.00126.00Tài chính
AW9U FIRST REIT
0.990.00%0.00Sức bán mạnh846.300K786.362M10.780.090.00Tài chính
AZZ CHINA GAOXIAN^
0.010.00%0.00Bán100796.251K-0.020.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
B26 BAN LEONG
0.22-8.33%-0.02Sức bán mạnh39.500K25.172M5.080.04Công nghệ
B2F M1
2.050.00%0.00Bán145.800K1.898B14.510.141509.00Dịch vụ Viễn thông
BDU FEDERAL INT
0.220.00%0.00Bán17.000K30.947M-0.0415.00Năng lượng
BFI TIONG SENG
0.21-6.52%-0.01Sức bán mạnh6.000K102.301M11.660.02688.00Công nghiệp
BHD CHINA MINING
0.15-38.33%-0.09Sức bán mạnh10.000K21.710M-0.00Tài chính
BHK SIIC ENVIRONMENT
0.360.00%0.00Theo dõi523.500K938.372M8.630.04193.00Công ty dịch vụ công cộng
BMGU BHG RETAIL REIT
0.690.00%0.00Sức bán mạnh14.300K345.704M11.080.06Tài chính
BTF DEBAO PROPERTY^
0.06-8.96%-0.01Sức bán mạnh6.600K4.575M-0.41Tài chính
BTG HG METAL
0.240.00%0.00Sức bán mạnh100.000K31.217M-0.03101.00Vật liệu cơ bản
C07 JARDINE C&C
31.93-2.09%-0.68Bán670.400K12.889B22.741.43250000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
C8R JIUTIAN CHEMICAL
0.020.00%0.00Bán6.045M32.732M7.360.00290.00Vật liệu cơ bản
CHZ HRNETGROUP
0.77-1.28%-0.01Sức bán mạnh230.300K784.539M16.400.05809.00Công nghiệp
CRPU SASSEUR REIT
0.72-0.69%-0.01Bán900.600K861.991MTài chính
D6U DYNAMIC COLOURS
0.17-10.53%-0.02Sức bán mạnh23.000K39.895M21.280.01409.00Vật liệu cơ bản
EB5 FIRST RESOURCES
1.67-1.18%-0.02Bán587.400K2.677B16.510.108066.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
EB7 KTL GLOBAL^
0.05-2.13%-0.00Bán20.000K14.836M-0.05112.00Năng lượng
F03 FOOD EMPIRE
0.54-4.46%-0.03Sức bán mạnh21.000K299.150M12.360.05626.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
F13 FU YU
0.200.00%0.00Mua634.700K154.364M12.980.0211000.00Công nghiệp
F9D BOUSTEAD
0.79-0.63%-0.01Sức bán mạnh74.000K389.458M11.110.07773.00Công nghiệp
FQ7 JASPER INV^
0.010.00%0.00Mua5.255M30.479M-0.001655.00Năng lượng
G20 GP INDUSTRIES
0.580.00%0.00Bán35.200K280.750M14.170.042700.00Công nghiệp
G41 G K GOH
0.87-1.69%-0.01Sức bán mạnh8.300K282.585M-0.01497.00Tài chính
H13 HO BEE LAND
2.510.40%0.01Mua129.600K1.663B6.160.4160.00Tài chính
HD6 XT S&P 500 -1X US$
14.45-0.34%-0.05Bán1.750K
I11 RENAISSANCE UNITED^
0.00100.00%0.00Mua2006.181M-0.0088.00Công nghệ
I5H FORISE INTL^
0.0050.00%0.00Bán600.100K6.390M19.360.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
I9T BMM^
0.01-14.29%-0.00Sức bán mạnh180.000K3.685M-0.00317.00Vật liệu cơ bản
J36 JMH USD
63.270.00%0.00Bán332.700K63.948B13.746.32110000.00Công nghiệp
J37 JSH USD
37.22-0.21%-0.08Bán220.600K56.696B11.564.4330000.00Công nghiệp
M05 MTQ
0.192.65%0.01Mua3.100K41.966M-0.13258.00Năng lượng
M15 MATEX INTL
0.010.00%0.00Bán5.000K2.674M-0.01328.00Vật liệu cơ bản
N32 NIPPECRAFT
0.04-12.50%-0.01Bán10.800K12.299M-0.00409.00Công nghiệp
N4E NAM CHEONG
0.01-14.29%-0.00Sức bán mạnh9.000M49.126M0.050.142920.00Công nghiệp
NC2 SRI TRANG AGRO
0.550.00%0.00Bán15.000K842.626M11.460.067239.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ND8U FRASERS COM TR
1.450.00%0.00Bán2.028M1.307B8.990.1620.00Tài chính
QF6 SWEE HONG^
0.0125.00%0.00Bán6.200M12.129M19.050.00403.00Công nghiệp
RE2 COURTS ASIA
0.200.00%0.00Mua574.400K103.422M-0.022349.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
RS1 CHINA ENV RES
0.010.00%0.00Bán5.500K45.565M-0.0223.00Công nghiệp
S19 SINGSHIPPING
0.290.00%0.00Mua248.000K124.794M9.270.03694.00Công nghiệp
T13 RH PETROGAS
0.052.17%0.00Sức bán mạnh133.100K34.511M3.270.011415.00Năng lượng
T43 YUNNAN ENERGY
0.10-23.20%-0.03Bán4.000K123.252M119.460.00883.00Công nghệ
TS0U OUE COM REIT
0.501.01%0.01Mua354.300K1.416B8.650.07Tài chính
V2Y SYNAGIE
0.0610.71%0.01Bán222.100K14.655M-0.03Dịch vụ Viễn thông
VFP JCG INVESTMENT
0.000.00%0.00Bán910.200K21.249M-0.00Vật liệu cơ bản
YYB ARION ENT
0.010.00%0.00Mua2005.606M-0.0064.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Z59 YOMA STRATEGIC
0.30-1.61%-0.01Sức bán mạnh716.600K587.704M67.980.004065.00Tài chính
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất