Gordon Gekko cho biết

Cổ phiếu Singapore với thu nhập ròng cao nhất

Tham lam là tốt, nhưng việc chắt lọc bản chất của mong muốn doanh nghiệp không phải là một văn phòng lớn, máy bay tư nhân hay các bẫy quản lý khác - thay vào đó là lợi nhuận kết tinh thuần túy. Và vì vậy thu nhập ròng được coi là trái tim đang đập của thế giới tư bản của chúng ta - biểu thị lợi nhuận của một công ty không bao gồm tất cả các chi phí. Đó là một dấu hiệu cho thấy một doanh nghiệp đang tạo ra tiền mặt tốt như thế nào và doanh nghiệp đó quản lý chi phí tốt như thế nào. Và trong danh sách này, bạn có thể tìm thấy Các công ty Singapore tạo ra thu nhập ròng lớn nhất.

Ticker
Doanh thu thuần
(FY)
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
D05DBS
6.696BSGD33.64SGD−1.06%−0.36SGD
Bán
2.217M74.587M88.602BSGD13.252.57SGD33KTài chính
O39OCBC BANK
4.812BSGD12.23SGD0.25%0.03SGD
Mua
1.99M24.339M54.736BSGD10.901.12SGD30.809KTài chính
U11UOB
4.003BSGD30.67SGD−0.42%−0.13SGD
Mua
1.615M49.541M51.832BSGD12.912.44SGD24.346KTài chính
F34WILMAR INTL
2.54BSGD4.08SGD−0.24%−0.01SGD
Theo dõi
2.991M12.203M25.832BSGD8.220.50SGD100KCông nghiệp Chế biến
J36JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD
2.538BSGD48.63USD1.29%0.62USD
Mua
133.2K6.478M18.855BSGD5.7311.66SGD400KBán Lẻ
Z74SINGTEL
1.949BSGD2.63SGD−1.13%−0.03SGD
Bán
18.535M48.746M44.562BSGD20.370.13SGDTruyền thông
9CICAPITALANDINVEST
1.349BSGD3.56SGD−3.26%−0.12SGD
Bán
7.824M27.855M19.05BSGD17.620.21SGD10KTài chính
Y92THAIBEV
1.203BSGD0.660SGD0.76%0.005SGD
Mua
13.049M8.612M16.58BSGD13.650.05SGDHàng tiêu dùng không lâu bền
G07GREAT EASTERN
1.113BSGD18.65SGD−0.05%−0.01SGD
Theo dõi
5.7K106.305K8.827BSGD9.342.00SGDTài chính
BN4KEPPEL CORP
1.023BSGD7.44SGD0.13%0.01SGD
Mua
1.637M12.182M13.465BSGD11.080.68SGD16.393KDịch vụ Công nghiệp
C07JARDINE C&C
887.755MSGD27.81SGD−0.86%−0.24SGD
Bán Mạnh
518.5K14.419M11.296BSGD8.843.17SGD240KKhách hàng Lâu năm
TQ5FRASERS PROPERTY LIMITED
871.429MSGD0.940SGD0.00%0.000SGD
Theo dõi
16.5K15.51K3.71BSGD4.270.22SGDTài chính
BS6YZJ SHIPBLDG SGD
770.689MSGD1.37SGD−2.14%−0.03SGD
Theo dõi
14.388M19.711M5.532BSGDSản xuất Chế tạo
VC2OLAM GROUP
686.43MSGD1.42SGD−0.70%−0.01SGD
Mua
249.7K354.574K5.408BSGD8.550.17SGD82.3KHàng tiêu dùng không lâu bền
E5HGOLDEN AGRI-RES
639.919MSGD0.275SGD−1.79%−0.005SGD
Bán
33.699M9.267M3.554BSGD3.660.08SGD69.008KCông nghiệp Chế biến
S63ST ENGINEERING
570.54MSGD3.38SGD0.00%0.00SGD
Bán Mạnh
1.678M5.671M10.751BSGD19.110.18SGDCông nghệ Điện tử
Z25YANLORD LAND
553.441MSGD1.03SGD0.00%0.00SGD
Mua
1.117M1.15M1.989BSGD2.940.35SGDTài chính
AP4RIVERSTONE
459.672MSGD0.625SGD1.63%0.010SGD
Mua
241.8K151.125K948.588MSGD4.830.13SGDSản xuất Chế tạo
S68SGX
451.398MSGD9.12SGD−1.30%−0.12SGD
Bán
697.5K6.361M9.78BSGD22.530.42SGD1.126KTài chính
F17GUOCOLAND
359.431MSGD1.63SGD0.00%0.00SGD
Mua
44K71.72K1.842BSGD5.030.32SGDTài chính
H13HO BEE LAND
330.512MSGD2.40SGD−0.83%−0.02SGD
Bán
29.6K71.04K1.62BSGD4.290.56SGDTài chính
YF8YZJ FIN HLDG
327.238MSGD0.340SGD0.00%0.000SGD
Bán Mạnh
3.264M1.11M1.358BSGD54Tài chính
V03VENTURE
312.051MSGD17.31SGD−0.52%−0.09SGD
Mua
872.3K15.1M5.031BSGD14.641.19SGD12KCông nghệ Điện tử
U14UOL
307.411MSGD6.63SGD−1.04%−0.07SGD
Mua
318.6K2.112M5.651BSGD9.640.70SGD1.5KTài chính
HMNCAPLAND ASCOTT T
295.822MSGD0.985SGD0.51%0.005SGD
Mua
2.511M2.473M3.359BSGD18.670.05SGDTài chính
U96SEMBCORP IND
279MSGD3.25SGD0.00%0.00SGD
Mua
2.174M7.066M5.784BSGD8.180.41SGD5.74KCông ty dịch vụ công cộng
RE4GEO ENERGY RES
239.124MSGD0.350SGD0.00%0.000SGD
Bán Mạnh
975.6K341.46K511.514MSGD1.600.22SGD197Năng lượng Mỏ
S20STRAITS TRADING
234.254MSGD2.41SGD−1.63%−0.04SGD
Mua
33.3K80.253K1.095BSGD1.581.55SGD127Khoáng sản phi năng lượng
EB5FIRST RESOURCES
216.507MSGD1.47SGD−1.34%−0.02SGD
Bán Mạnh
1.027M1.509M2.414BSGD6.740.22SGDCông nghiệp Chế biến
U9ECHINA EVERBRIGHT
207.527MSGD0.250SGD0.00%0.000SGD
Mua
110.7K27.675K729.524MSGD3.500.07SGD2.318KDịch vụ Công nghiệp
G13GENTING SING
183.345MSGD0.900SGD1.12%0.010SGD
Sức mua mạnh
8.474M7.627M10.677BSGD60.140.01SGDDịch vụ Khách hàng
5GDSUNPOWER
173.228MSGD0.280SGD3.70%0.010SGD
Mua
139.2K38.976K226.771MSGD15.880.07SGDSản xuất Chế tạo
S56SAMUDERASHIPPING
172.791MSGD0.930SGD−1.06%−0.010SGD
Theo dõi
334.1K310.713K511.136MSGD1.410.67SGD151Vận chuyển
P8ZBUMITAMA AGRI
161.826MSGD0.605SGD−0.82%−0.005SGD
Bán Mạnh
303.6K183.678K1.093BSGD3.280.19SGDCông nghiệp Chế biến
UD2JAPFA
159.695MSGD0.510SGD0.00%0.000SGD
Bán
785.2K400.452K1.074BSGD14.870.03SGD40KCông nghiệp Chế biến
AGSTHEHOURGLASS
154.696MSGD2.10SGD0.96%0.02SGD
Theo dõi
26.6K55.86K1.433BSGD8.190.26SGDDịch vụ Phân phối
CGNBEST WORLD
153.694MSGD1.78SGD−0.56%−0.01SGD
Bán
348.6K620.508K788.891MSGD6.630.27SGDHàng tiêu dùng không lâu bền
AUEGOLDEN ENERGY
153.634MSGD0.795SGD0.63%0.005SGD
Mua
321.4K255.513K2.071BSGD3.960.20SGDNăng lượng Mỏ
U10UOB KAY HIAN
151.881MSGD1.41SGD0.00%0.00SGD
Mua
2.7K3.807K1.243BSGD11.020.13SGD3.005KTài chính
BHKSIIC ENVIRONMENT
147.143MSGD0.180SGD−2.70%−0.005SGD
Theo dõi
78.8K14.184K471.347MSGD2.980.06SGD6.031KDịch vụ Công nghiệp
A26SINARMAS LAND
145.697MSGD0.185SGD−0.54%−0.001SGD
Bán Mạnh
10K1.85K736.835MSGD4.220.04SGDTài chính
CC3STARHUB
141.4MSGD1.08SGD0.00%0.00SGD
Theo dõi
62.8K67.824K1.887BSGD13.970.08SGD1.824KTruyền thông
D01DFIRG USD
138.848MSGD2.84USD3.27%0.09USD
Sức mua mạnh
895.3K2.543M4.821BSGD129.720.03SGD230KBán Lẻ
D03DEL MONTE PAC
135.164MSGD0.315SGD0.00%0.000SGD
Mua
159.1K50.117K612.347MSGD11.580.03SGD5.9KHàng tiêu dùng không lâu bền
OV8SHENG SIONG
132.833MSGD1.64SGD−0.61%−0.01SGD
Mua
719.7K1.18M2.466BSGD18.710.09SGDBán Lẻ
C52COMFORTDELGRO
130.1MSGD1.24SGD−0.80%−0.01SGD
Bán
4.984M6.18M2.731BSGD17.170.07SGD22.589KVận chuyển
W05WING TAI
127.376MSGD1.48SGD−1.33%−0.02SGD
Bán Mạnh
744.3K1.102M1.156BSGD8.990.17SGDTài chính
F99F & N
124.867MSGD1.25SGD0.00%0.00SGD
Bán
11.6K14.5K1.817BSGD14.590.09SGDHàng tiêu dùng không lâu bền
5WAOUE LIPPO HC
111.378MSGD0.031SGD0.00%0.000SGD
Mua
6K186137.737MSGD44.290.00SGD94Hỗn hợp
H02HAW PAR
110.103MSGD9.69SGD−0.62%−0.06SGD
Theo dõi
38.7K375.003K2.141BSGD16.070.61SGDCông nghệ Sức khỏe
QESCHINASUNSINE
105.505MSGD0.400SGD−1.23%−0.005SGD
Bán Mạnh
352.4K140.96K393.051MSGD2.790.15SGDCông nghiệp Chế biến
C09CITYDEV
97.657MSGD8.08SGD−1.94%−0.16SGD
Theo dõi
702.8K5.679M7.509BSGD6.251.37SGD408Tài chính
AWXAEM SGD
91.951MSGD3.78SGD−0.53%−0.02SGD
Theo dõi
537.9K2.033M1.197BSGD8.040.50SGD1.496KDịch vụ Công nghiệp
5WHREX INTL
90.25MSGD0.230SGD−2.13%−0.005SGD
Bán
4.466M1.027M312.557MSGD4.700.05SGDNăng lượng Mỏ
S41HONG LEONG FIN
84.821MSGD2.37SGD0.00%0.00SGD
Bán
8.3K19.671K1.071BSGD12.570.19SGD608Tài chính
BSLRAFFLES MEDICAL
84.171MSGD1.39SGD0.72%0.01SGD
Mua
156.5K217.535K2.609BSGD24.690.06SGDDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
T24TUAN SING
83.662MSGD0.300SGD−1.64%−0.005SGD
Bán Mạnh
148.5K44.55K377.62MSGD−0.01SGDTài chính
LJ3OUE
80.943MSGD1.35SGD0.00%0.00SGD
Mua
25.8K34.83K1.064BSGD8.430.16SGD823Tài chính
8AZAZTECH GBL
74.38MSGD0.785SGD−2.48%−0.020SGD
Bán Mạnh
999.5K784.608K633.001MSGD7.070.11SGDCông nghệ Điện tử
U09AVARGA
73.299MSGD0.215SGD0.00%0.000SGD
Theo dõi
56.2K12.083K195.296MSGD4.370.05SGDCông nghiệp Chế biến
5JSINDOFOOD AGRI
70.952MSGD0.315SGD3.28%0.010SGD
Mua
9.3K2.93K425.751MSGD5.270.06SGDCông nghiệp Chế biến
S08SINGPOST
69.46MSGD0.520SGD−0.95%−0.005SGD
Bán Mạnh
759.3K394.836K1.181BSGD44.120.01SGDVận chuyển
C8RJIUTIAN CHEMICAL
67.7MSGD0.081SGD1.25%0.001SGD
Theo dõi
4.611M373.507K163.052MSGD1.410.06SGDCông nghiệp Chế biến
S59SIA ENGINEERING
67.608MSGD2.31SGD0.43%0.01SGD
Mua
272.6K629.706K2.537BSGD34.530.07SGDVận chuyển
CHZHRNETGROUP
65.49MSGD0.800SGD0.00%0.000SGD
Mua
197.5K158K802.5MSGD12.500.06SGD839Dịch vụ Thương mại
MZHNANOFILM
62.202MSGD1.45SGD0.69%0.01SGD
Bán
3.429M4.972M988.53MSGD15.130.10SGD300Dịch vụ Thương mại
H22HONG LEONG ASIA
60.121MSGD0.665SGD1.53%0.010SGD
Mua
171.2K113.848K493.644MSGD7.910.08SGD7.932KSản xuất Chế tạo
OYYPROPNEX
60.028MSGD1.62SGD−1.82%−0.03SGD
Mua
75.8K122.796K621.6MSGD10.370.16SGDTài chính
E28FRENCKEN
58.727MSGD0.99SGD−1.00%−0.01SGD
Bán
1.652M1.635M431.296MSGD7.990.13SGD3.691KCông nghệ Điện tử
P15PACIFIC CENTURY
58.681MSGD0.390SGD0.00%0.000SGD
Theo dõi
92.9K36.231K1.033BSGD13.780.03SGDTài chính
5CPSILVERLAKE AXIS
58.543MSGD0.385SGD0.00%0.000SGD
Mua
494.1K190.229K943.795MSGD17.580.02SGD2.244KDịch vụ Công nghệ
G92CHINA AVIATION
54.225MSGD0.825SGD2.48%0.020SGD
Mua
622.4K513.48K696.749MSGD14.250.06SGDDịch vụ Phân phối
A50THOMSON MEDICAL
53.762MSGD0.080SGD1.27%0.001SGD
Mua
885.9K70.872K2.089BSGD39.500.00SGDDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
558UMS
53.103MSGD1.26SGD−0.79%−0.01SGD
Mua
2.376M2.993M840.638MSGD9.670.13SGD592Công nghệ Điện tử
OU8CENTURION
52.679MSGD0.340SGD0.00%0.000SGD
Bán
5.4K1.836K285.865MSGD4.030.08SGD540Dịch vụ Khách hàng
S61SBS TRANSIT
51.634MSGD2.59SGD1.97%0.05SGD
Mua
9.2K23.828K801.492MSGD15.900.16SGD10.024KVận chuyển
P9DCIVMEC
50.061MSGD0.570SGD−2.56%−0.015SGD
Bán Mạnh
272.8K155.496K300.545MSGD5.870.10SGDDịch vụ Công nghiệp
C9QSINOSTAR PEC
49.472MSGD0.166SGD−14.87%−0.029SGD
Bán Mạnh
141.8K23.539K118.4MSGD9.700.02SGD562Năng lượng Mỏ
Q01QAF
48.585MSGD0.830SGD0.00%0.000SGD
Mua
56.9K47.227K474.596MSGD13.240.06SGD9KHàng tiêu dùng không lâu bền
BECBRC ASIA
47.026MSGD1.82SGD0.00%0.00SGD
Mua
12.5K22.75K499.316MSGD6.970.26SGD1KKhoáng sản phi năng lượng
41OLHN
45.838MSGD0.300SGD1.69%0.005SGD
Mua
84.5K25.35K120.639MSGD2.630.11SGDTài chính
L03LIAN BENG
43.46MSGD0.520SGD0.00%0.000SGD
Sức mua mạnh
1.2K624254.841MSGD5.980.09SGDDịch vụ Công nghiệp
T6IVALUEMAX
41.511MSGD0.340SGD0.00%0.000SGD
Mua
45.8K15.572K248.74MSGD4.700.07SGDBán Lẻ
P34DELFI
39.342MSGD0.785SGD−0.63%−0.005SGD
Mua
9.3K7.301K482.814MSGD9.770.08SGDHàng tiêu dùng không lâu bền
H30HONG FOK
38.908MSGD0.965SGD−1.03%−0.010SGD
Bán
74.7K72.086K815.491MSGD15.120.06SGD87Tài chính
8K7UGHEALTHCARE
36.795MSGD0.194SGD0.00%0.000SGD
Bán
2.1K407121.022MSGD3.270.06SGD1.076KCông nghệ Sức khỏe
CLNAPAC REALTY
35.389MSGD0.605SGD0.83%0.005SGD
Mua
50.6K30.613K213.119MSGD6.090.10SGDTài chính
1D0KIMLY
34.019MSGD0.345SGD0.00%0.000SGD
Bán
134K46.23K434.619MSGD12.590.03SGDDịch vụ Khách hàng
H07STAMFORD LAND
31.874MSGD0.350SGD2.94%0.010SGD
Bán
52.6K18.41K552.319MSGD20.360.02SGD514Dịch vụ Khách hàng
T13RH PETROGAS
31.729MSGD0.193SGD−0.52%−0.001SGD
Theo dõi
3.478M671.312K162.477MSGDDịch vụ Công nghiệp
AIYIFAST
30.633MSGD5.83SGD−2.18%−0.13SGD
Mua
331.2K1.931M1.82BSGD142.580.04SGD1.097KDịch vụ Công nghệ
F9DBOUSTEAD
30.578MSGD0.785SGD0.00%0.000SGD
Bán
6.1K4.789K377.937MSGD11.860.07SGDDịch vụ Công nghiệp
QC7Q&M DENTAL
30.471MSGD0.325SGD0.00%0.000SGD
Bán
308.6K100.295K305.319MSGD18.360.02SGDDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
F83COSCO SHP SG
30.112MSGD0.183SGD4.57%0.008SGD
Mua
5.121M937.161K396.346MSGD13.260.01SGD875Vận chuyển
BLSHOTUNG INV
30.032MSGD1.68SGD−2.89%−0.05SGD
Theo dõi
2K3.36K165.257MSGD10.570.16SGDTài chính
O10FAR EAST ORCHARD
28.127MSGD1.02SGD−0.97%−0.01SGD
Bán Mạnh
12K12.24K484.22MSGD12.420.08SGDTài chính
KUOINTL CEMENT
26.35MSGD0.024SGD0.00%0.000SGD
Mua
2.986M71.659K137.634MSGD5.710.00SGDKhoáng sản phi năng lượng
F03FOOD EMPIRE
26.207MSGD0.635SGD−0.78%−0.005SGD
Mua
74.6K47.371K342.585MSGD7.220.09SGDHàng tiêu dùng không lâu bền
I07ISDN
25.485MSGD0.405SGD0.00%0.000SGD
Theo dõi
281.5K114.008K182.035MSGD7.270.06SGD1.052KDịch vụ Thương mại
5G3TALKMED
25.115MSGD0.395SGD2.60%0.010SGD
Mua
5.8K2.291K529.022MSGD19.350.02SGDDịch vụ chăm sóc Sức khỏe