Chứng khoán SingaporeCổ phiếu có giá cao nhất

Khi tìm kiếm thứ gì đó để đầu tư, giá cổ phiếu thường không phải là số liệu mà mọi người dễ dàng cân nhắc. Và vì lý do: không giống như các thước đo cơ bản hơn như doanh thu hoặc thu nhập ròng, giá cổ phiếu có thể dễ dàng thay đổi bằng cách thay đổi nguồn cung của tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Chia tách cổ phiếu là một ví dụ rất phổ biến về điều này, trong đó một cổ phiếu được chia thành hai hoặc ba cổ phiếu hoặc nhiều hơn để giá chia tách được xem là dễ tiếp cận hơn đối với các nhà đầu tư bán lẻ. Tuy nhiên, nếu bạn thích ý tưởng có một cổ phiếu đắt đỏ trong danh mục đầu tư của mình, thì tốt hơn bạn nên xem danh sách sau - Chứng khoán Singapore chính là những gì bạn cần.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
J36JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD
48.88USD−1.61%−0.80USD
Theo dõi
559.8K27.363M19.492BSGD5.9311.66SGD400KBán Lẻ
D05DBS
34.47SGD−1.37%−0.48SGD
Bán
3.469M119.566M89.757BSGD13.622.57SGD33KTài chính
U11UOB
30.91SGD−1.34%−0.42SGD
Mua
5.515M170.475M52.383BSGD13.132.44SGD24.346KTài chính
C07JARDINE C&C
29.00SGD−2.78%−0.83SGD
Bán
879.3K25.5M11.79BSGD9.403.17SGD240KKhách hàng Lâu năm
G07GREAT EASTERN
18.33SGD0.71%0.13SGD
Mua
12.2K223.626K8.614BSGD9.112.00SGDTài chính
V03VENTURE
17.40SGD0.35%0.06SGD
Mua
948.7K16.507M5.046BSGD14.591.19SGD12KCông nghệ Điện tử
O39OCBC BANK
12.21SGD−1.13%−0.14SGD
Theo dõi
5.503M67.192M55.5BSGD11.041.12SGD30.809KTài chính
H02HAW PAR
9.62SGD−0.41%−0.04SGD
Theo dõi
76.5K735.93K2.138BSGD15.920.61SGDCông nghệ Sức khỏe
S68SGX
9.13SGD−0.33%−0.03SGD
Mua
1.425M13.011M9.791BSGD22.340.42SGD1.126KTài chính
C09CITYDEV
8.30SGD−0.12%−0.01SGD
Mua
1.464M12.153M7.536BSGD6.301.37SGD408Tài chính
BBWAZEUS
7.65SGD0.00%0.00SGD
Mua
5003.825K229.5MSGD25.600.30SGDDịch vụ Thương mại
BN4KEPPEL CORP
7.64SGD0.79%0.06SGD
Sức mua mạnh
3.912M29.887M13.429BSGD11.300.68SGD16.393KDịch vụ Công nghiệp
U14UOL
6.69SGD−0.89%−0.06SGD
Mua
771.3K5.16M5.702BSGD9.710.70SGD1.5KTài chính
U13UOI
6.51SGD0.15%0.01SGD
Bán
1.8K11.718K397.507MSGD20.220.32SGD101Tài chính
AIYIFAST
5.85SGD2.09%0.12SGD
Sức mua mạnh
903.5K5.285M1.679BSGD137.080.04SGD1.097KDịch vụ Công nghệ
C6LSIA
5.53SGD−0.36%−0.02SGD
Mua
2.928M16.194M16.47BSGD20.570.27SGD14.117KVận chuyển
B61BUKIT SEMBAWANG
4.28SGD0.00%0.00SGD
Bán
26.7K114.276K1.108BSGD26.290.16SGDTài chính
H78HONGKONGLAND USD
4.17USD0.00%0.00USD
Mua
2.649M11.045M12.572BSGD11.820.49SGD2.88KTài chính
F34WILMAR INTL
4.12SGD0.49%0.02SGD
Mua
3.483M14.352M25.707BSGD8.240.50SGD100KCông nghiệp Chế biến
AWXAEM SGD
3.84SGD−0.26%−0.01SGD
Mua
1.083M4.16M1.191BSGD8.150.50SGD1.496KDịch vụ Công nghiệp
9CICAPITALANDINVEST
3.67SGD−1.34%−0.05SGD
Mua
8.03M29.469M19.05BSGD17.820.21SGD10KTài chính
H15HPL
3.50SGD1.16%0.04SGD
Sức mua mạnh
20.1K70.35K1.804BSGD720.830.00SGDDịch vụ Khách hàng
S63ST ENGINEERING
3.44SGD−0.58%−0.02SGD
Bán
5.505M18.936M10.782BSGD19.560.18SGDCông nghệ Điện tử
U96SEMBCORP IND
3.28SGD1.23%0.04SGD
Sức mua mạnh
4.628M15.178M5.766BSGD8.160.41SGD5.74KCông ty dịch vụ công cộng
I15ISETAN
2.99SGD0.00%0.00SGD
Bán
1.7K5.083K123.338MSGD89.250.03SGD409Bán Lẻ
Z74SINGTEL
2.69SGD0.37%0.01SGD
Mua
18.261M49.121M44.232BSGD20.520.13SGDTruyền thông
S58SATS
2.67SGD−2.91%−0.08SGD
Bán Mạnh
4.689M12.519M3.087BSGD−0.02SGDVận chuyển
S61SBS TRANSIT
2.58SGD0.78%0.02SGD
Mua
14.3K36.894K798.374MSGD16.030.16SGD10.024KVận chuyển
D01DFIRG USD
2.53USD−1.56%−0.04USD
Mua
383.1K969.243K4.708BSGD121.230.03SGD230KBán Lẻ
H13HO BEE LAND
2.47SGD1.23%0.03SGD
Mua
1K2.47K1.62BSGD4.320.56SGDTài chính
S20STRAITS TRADING
2.41SGD0.84%0.02SGD
Mua
78.8K189.908K1.077BSGD1.541.55SGD127Khoáng sản phi năng lượng
S41HONG LEONG FIN
2.38SGD0.42%0.01SGD
Bán
45.1K107.338K1.062BSGD12.460.19SGD608Tài chính
U06SINGAPORELANDGRP
2.25SGD0.00%0.00SGD
Mua
18.2K40.95K3.224BSGD5.380.42SGD12Tài chính
S59SIA ENGINEERING
2.23SGD−1.33%−0.03SGD
Bán
149.7K333.831K2.537BSGD33.930.07SGDVận chuyển
AGSTHEHOURGLASS
2.08SGD−0.95%−0.02SGD
Bán
32.9K68.432K1.412BSGD8.070.26SGDDịch vụ Phân phối
H12HOTEL ROYAL
2.05SGD0.99%0.02SGD
Bán
11.9K24.395K245.549MSGD−0.12SGD431Dịch vụ Khách hàng
WJPVICOM LTD
1.93SGD−0.52%−0.01SGD
Mua
20.9K40.337K687.862MSGD26.580.07SGD864Dịch vụ Khách hàng
BECBRC ASIA
1.83SGD0.55%0.01SGD
Mua
210.4K385.032K499.316MSGD6.970.26SGD1KKhoáng sản phi năng lượng
CGNBEST WORLD
1.76SGD−1.12%−0.02SGD
Bán
1.047M1.843M784.484MSGD6.600.27SGDHàng tiêu dùng không lâu bền
M04MAN ORIENTAL USD
1.75USD2.34%0.04USD
Mua
75.7K132.475K2.925BSGD−0.00SGDDịch vụ Khách hàng
BLSHOTUNG INV
1.73SGD1.17%0.02SGD
Mua
12.9K22.317K163.346MSGD10.450.16SGDTài chính
AWZMULTI-CHEM
1.70SGD0.00%0.00SGD
Mua
4.2K7.14K153.162MSGD6.650.26SGD552Dịch vụ Phân phối
F17GUOCOLAND
1.66SGD3.11%0.05SGD
Sức mua mạnh
162.3K269.418K1.787BSGD4.970.32SGDTài chính
OYYPROPNEX
1.64SGD1.23%0.02SGD
Sức mua mạnh
168.2K275.848K599.4MSGD10.180.16SGDTài chính
OV8SHENG SIONG
1.64SGD0.00%0.00SGD
Mua
1.945M3.189M2.466BSGD18.590.09SGDBán Lẻ
W05WING TAI
1.51SGD0.67%0.01SGD
Theo dõi
46.8K70.668K1.141BSGD8.990.17SGDTài chính
EB5FIRST RESOURCES
1.51SGD−3.82%−0.06SGD
Bán Mạnh
5.449M8.228M2.477BSGD7.100.22SGDCông nghiệp Chế biến
BAIDIGILIFE TECH
1.49SGD24.17%0.29SGD
Mua
9.6K14.304K16.224MSGD−0.17SGD2.181KDịch vụ Phân phối
C76CREATIVE
1.43SGD−3.38%−0.05SGD
Bán
14K20.02K104.188MSGD−0.21SGDCông nghệ Điện tử
VC2OLAM GROUP
1.43SGD1.42%0.02SGD
Sức mua mạnh
1.178M1.684M5.332BSGD8.430.17SGD82.3KHàng tiêu dùng không lâu bền
BS6YZJ SHIPBLDG SGD
1.42SGD1.43%0.02SGD
Mua
25.87M36.735M5.493BSGDSản xuất Chế tạo
U10UOB KAY HIAN
1.40SGD−0.71%−0.01SGD
Mua
11.3K15.82K1.252BSGD11.020.13SGD3.005KTài chính
BSLRAFFLES MEDICAL
1.39SGD0.72%0.01SGD
Sức mua mạnh
970.7K1.349M2.59BSGD24.690.06SGDDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
LJ3OUE
1.34SGD2.29%0.03SGD
Sức mua mạnh
274.8K368.232K1.017BSGD8.180.16SGD823Tài chính
MZHNANOFILM
1.32SGD−1.49%−0.02SGD
Bán
858.7K1.133M889.014MSGD14.080.10SGD300Dịch vụ Thương mại
K03KHONG GUAN
1.30SGD2.36%0.03SGD
Bán
2K2.6K32.782MSGD88.190.01SGDDịch vụ Phân phối
F99F & N
1.26SGD0.00%0.00SGD
Mua
36K45.36K1.831BSGD14.700.09SGDHàng tiêu dùng không lâu bền
558UMS
1.25SGD0.00%0.00SGD
Sức mua mạnh
3.295M4.119M833.966MSGD9.510.13SGD592Công nghệ Điện tử
C52COMFORTDELGRO
1.24SGD0.00%0.00SGD
Bán
4.873M6.042M2.688BSGD17.030.07SGD22.589KVận chuyển
YYNPLATOCAPITAL
1.16SGD−7.94%−0.10SGD
Mua
50058015.345MSGD−0.05SGDDịch vụ Công nghệ
CC3STARHUB
1.08SGD0.93%0.01SGD
Mua
907.3K979.884K1.853BSGD13.840.08SGD1.824KTruyền thông
QSDRESOURCES GBL
1.08SGD−8.47%−0.10SGD
Bán
70075699MSGD6.240.19SGDDịch vụ Phân phối
O10FAR EAST ORCHARD
1.04SGD0.97%0.01SGD
Mua
15.7K16.328K488.968MSGD12.550.08SGDTài chính
Z25YANLORD LAND
1.01SGD1.00%0.01SGD
Mua
1.338M1.352M1.932BSGD2.860.35SGDTài chính
E28FRENCKEN
1.00SGD0.00%0.00SGD
Bán
4.047M4.047M427.025MSGD7.990.13SGD3.691KCông nghệ Điện tử
H30HONG FOK
0.975SGD0.00%0.000SGD
Mua
65K63.375K807.212MSGD15.120.06SGD87Tài chính
S56SAMUDERASHIPPING
0.940SGD0.00%0.000SGD
Mua
509.7K479.118K505.756MSGD1.410.67SGD151Vận chuyển
HMNCAPLAND ASCOTT T
0.935SGD−1.06%−0.010SGD
Bán Mạnh
5.916M5.532M3.256BSGD18.000.05SGDTài chính
TQ5FRASERS PROPERTY LIMITED
0.935SGD−1.06%−0.010SGD
Theo dõi
33.4K31.229K3.71BSGD4.290.22SGDTài chính
G41G K GOH
0.900SGD0.56%0.005SGD
Bán
10K9K281.362MSGD2.310.39SGDTài chính
G13GENTING SING
0.880SGD0.00%0.000SGD
Mua
12.913M11.363M10.617BSGD59.460.01SGDDịch vụ Khách hàng
H18HOTEL GRAND
0.880SGD−3.30%−0.030SGD
Bán
3K2.64K672.878MSGD77.120.01SGDDịch vụ Khách hàng
CHJUNI-ASIA GRP
0.830SGD−0.60%−0.005SGD
Mua
13.3K11.039K65.631MSGD1.760.47SGD70Vận chuyển
Q01QAF
0.830SGD−0.60%−0.005SGD
Theo dõi
18.5K15.355K480.349MSGD13.320.06SGD9KHàng tiêu dùng không lâu bền
8AZAZTECH GBL
0.815SGD0.00%0.000SGD
Bán
341.3K278.16K629.142MSGD7.160.11SGDCông nghệ Điện tử
CHZHRNETGROUP
0.795SGD−0.63%−0.005SGD
Mua
604.9K480.896K802.5MSGD12.500.06SGD839Dịch vụ Thương mại
P34DELFI
0.785SGD0.00%0.000SGD
Sức mua mạnh
28.9K22.687K479.758MSGD9.700.08SGDHàng tiêu dùng không lâu bền
F9DBOUSTEAD
0.785SGD−0.63%−0.005SGD
Bán
13.8K10.833K380.345MSGD11.930.07SGDDịch vụ Công nghiệp
AUEGOLDEN ENERGY
0.780SGD0.65%0.005SGD
Mua
665.2K518.856K2.045BSGD3.890.20SGDNăng lượng Mỏ
AVMBOUSTEAD PROJ
0.775SGD0.65%0.005SGD
Bán
237.3K183.908K241.211MSGD18.420.04SGDDịch vụ Công nghiệp
G92CHINA AVIATION
0.775SGD0.65%0.005SGD
Mua
497.7K385.718K662.341MSGD13.630.06SGDDịch vụ Phân phối
BDAPNE INDUSTRIES
0.775SGD1.97%0.015SGD
Mua
16.3K12.633K63.777MSGD17.670.04SGDCông nghệ Điện tử
5JKHIAP HOE
0.765SGD0.00%0.000SGD
Mua
11.7K8.951K359.977MSGD31.100.02SGDDịch vụ Khách hàng
BEILHT
0.670SGD0.75%0.005SGD
Bán
50033535.408MSGD6.880.10SGD219Công nghiệp Chế biến
F03FOOD EMPIRE
0.650SGD−1.52%−0.010SGD
Mua
55.4K36.01K356.072MSGD7.440.09SGDHàng tiêu dùng không lâu bền
H22HONG LEONG ASIA
0.650SGD−0.76%−0.005SGD
Bán
15.7K10.205K489.904MSGD7.910.08SGD7.932KSản xuất Chế tạo
M01METRO
0.645SGD−0.77%−0.005SGD
Theo dõi
50K32.25K538.223MSGD24.160.03SGDBán Lẻ
Y92THAIBEV
0.640SGD−0.78%−0.005SGD
Mua
17.021M10.894M16.203BSGD13.440.05SGDHàng tiêu dùng không lâu bền
Y03YEO HIAP SENG
0.640SGD−0.78%−0.005SGD
Bán
5.4K3.456K388.858MSGD−0.00SGD1.844KHàng tiêu dùng không lâu bền
AP4RIVERSTONE
0.635SGD−1.55%−0.010SGD
Mua
1.073M681.165K955.998MSGD5.070.13SGDSản xuất Chế tạo
T12TAT SENG PKG
0.630SGD−1.56%−0.010SGD
Bán
18.2K11.466K100.608MSGD4.310.15SGDCông nghiệp Chế biến
BTJA-SONIC AERO
0.625SGD0.00%0.000SGD
Mua
10.8K6.75K55.57MSGD5.280.13SGD640Vận chuyển
P8ZBUMITAMA AGRI
0.620SGD0.81%0.005SGD
Mua
532.4K330.088K1.066BSGD3.300.19SGDCông nghiệp Chế biến
G20GP INDUSTRIES
0.615SGD4.24%0.025SGD
Mua
14.8K9.102K285.468MSGD7.020.08SGD7.02KSản xuất Chế tạo
P9DCIVMEC
0.595SGD1.71%0.010SGD
Mua
84.5K50.278K295.493MSGD5.870.10SGDDịch vụ Công nghiệp
IX2PEC
0.580SGD−0.85%−0.005SGD
Bán
102K59.16K148.967MSGD10.520.06SGDDịch vụ Công nghiệp
CLNAPAC REALTY
0.570SGD0.88%0.005SGD
Theo dõi
91.1K51.927K200.687MSGD5.730.10SGDTài chính
BTPBAKER TECHNOLOGY
0.550SGD−1.79%−0.010SGD
Mua
47K25.85K113.612MSGD10.490.05SGDDịch vụ Công nghiệp
S08SINGPOST
0.520SGD0.97%0.005SGD
Bán
1.085M564.044K1.159BSGD43.280.01SGDVận chuyển
UD2JAPFA
0.515SGD0.98%0.005SGD
Theo dõi
455.4K234.531K1.044BSGD14.870.03SGD40KCông nghiệp Chế biến