Cổ phiếu có khối lượng giao dịch bất thường — Thị trường Chứng khoán Singapore

Khối lượng tăng hoặc giảm vượt trội có nghĩa là điều gì đó quan trọng đang xảy ra với cổ phiếu. Thật hữu ích khi nhận thấy những thay đổi này, vì chúng có thể báo trước chuyển động giá trong tương lai. Hãy chú ý đến lượng tăng đột biến và đừng bỏ lỡ cơ hội.

           
5EK SINOCLOUD
0.000.00%0.00Bán1.000M15.878M-0.00Dịch vụ Công nghệ
5VI BOLDTEK
0.0831.25%0.02Mua58.462M24.948M16.840.00Dịch vụ Công nghiệp
40D STARBURST
0.2414.29%0.03Sức mua mạnh7.256M59.592M3.580.0699.00Hỗn hợp
5IF NATURAL COOL
0.0625.00%0.01Sức mua mạnh1.289M13.775M8.800.01387.00Sản xuất Chế tạo
5I4 ICP LTD
0.010.00%0.00Mua2.562M28.005M-0.00Sản xuất Chế tạo
41T GCCP
0.02-4.76%-0.00Mua2.401M27.139M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
M04 MAN ORIENTAL USD
2.26-0.44%-0.01Mua545.500K3.849B-0.43Dịch vụ Khách hàng
1G6 NO SIGNBOARD
0.050.00%0.00Sức mua mạnh25.471M24.044M-0.02145.00Dịch vụ Khách hàng
5OT SINGMEDICAL
0.323.23%0.01Mua2.644M155.642M12.020.03287.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
QZG ACCRELIST LTD
0.07-1.32%-0.00Mua3.042M22.780M-0.001897.00Dịch vụ Phân phối
NR7 RAFFLES EDU
0.0716.39%0.01Bán44.886M97.885M5.130.01Dịch vụ Thương mại
5PO HIAP TONG
0.075.63%0.00Sức mua mạnh368.400K23.105M-0.00Tài chính
BLU GRP
0.170.00%0.00Bán188.200K31.174M-0.01Tài chính
5CR ASIATIC
0.0116.67%0.00Sức mua mạnh1.164M10.895M-0.00Công ty dịch vụ công cộng
IX2 PEC
0.582.63%0.01Sức mua mạnh116.200K148.967M6.940.08Dịch vụ Công nghiệp
5WF ISOTEAM
0.120.00%0.00Mua100.000K41.802M-0.04Hỗn hợp
5UF MAXI-CASH FIN
0.17-1.14%-0.00Mua192.000K180.077M6.690.03Tài chính
BKA SIN HENG MACH
0.415.19%0.02Sức mua mạnh327.000K46.175M17.040.02Dịch vụ Phân phối
5CF OKP
0.19-0.53%-0.00Mua111.600K58.016M22.090.01788.00Hỗn hợp
BEZ BENG KUANG
0.105.21%0.01Mua9.869M16.363M-0.12Dịch vụ Thương mại
S23 SPURA FINANCE
0.82-0.60%-0.01Bán48.100K130.916M17.040.05105.00Tài chính
H07 STAMFORD LAND
0.480.00%0.00Bán215.000K379.235M45.750.01582.00Dịch vụ Khách hàng
528 SECOND CHANCE
0.320.00%0.00Mua898.700K240.610M41.030.01Bán Lẻ
5EV HOSEN
0.075.71%0.00Mua2.186M24.043M8.240.01Hàng tiêu dùng không lâu bền
BAI DIGILIFE TECH
1.5011.11%0.15Mua3.600K20.280M-0.332374.00Dịch vụ Phân phối
F86 MYP
0.092.33%0.00Mua18.600K140.137M-0.04Tài chính
S19 SINGSHIPPING
0.280.00%0.00Bán86.800K109.695M7.790.04Vận chuyển
P52 PANUNITED
0.300.00%0.00Bán96.800K214.033M27.730.01Khoáng sản phi năng lượng
5HV KOH ECO
0.063.64%0.00Sức mua mạnh17.663M160.604M36.670.00Dịch vụ Công nghiệp
C05 CHEMICAL IND
0.75-0.66%-0.01Bán18.000K56.959M10.290.07Dịch vụ Phân phối
CLN APAC REALTY
0.826.45%0.05Sức mua mạnh2.432M293.038M10.700.07Tài chính
H22 HONG LEONG ASIA
0.880.57%0.01Mua781.200K654.417M9.550.097929.00Sản xuất Chế tạo
U06 SINGAPORELANDGRP
2.67-1.11%-0.03Bán95.800K3.825B17.860.1514.00Tài chính
Q0X LEY CHOON
0.01-6.25%-0.00Mua4.476M17.772M2.620.01Công nghệ Điện tử
U96 SEMBCORP IND
2.044.62%0.09Sức mua mạnh8.799M3.645B-0.465426.00Công ty dịch vụ công cộng
5DD MICRO-MECHANICS
3.210.31%0.01Mua46.400K446.292M24.630.13515.00Sản xuất Chế tạo
5RF MERCURIUS
0.071.43%0.00Mua17.313M94.168M-0.00Công nghiệp Chế biến
BIP VIBRANT GROUP
0.09-3.12%-0.00Bán88.500K64.402M21.330.00Vận chuyển
554 KING WAN
0.06-3.51%-0.00Mua85.042M38.409M-0.00Dịch vụ Công nghiệp
5UL ATLANTIC NAV
0.0621.28%0.01Mua119.500K29.840M-0.04Sản xuất Chế tạo
S61 SBS TRANSIT
3.020.67%0.02Mua116.200K941.832M11.290.2710670.00Vận chuyển
558 UMS
1.387.81%0.10Sức mua mạnh16.351M919.540M18.360.07518.00Công nghệ Điện tử
BPF YHI INTL
0.512.00%0.01Sức mua mạnh117.800K148.104M5.890.08Dịch vụ Phân phối
5EG ZHONGXIN FRUIT
0.042.33%0.00Sức mua mạnh10.871M46.440M-0.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
OTS OTS HOLDINGS
0.300.00%0.00Mua102.600KHàng tiêu dùng không lâu bền
5TN MEDI LIFESTYLE
0.03-10.00%-0.00Sức bán mạnh14.658M13.839M-0.00Dịch vụ Công nghiệp
F1E LOW KENG HUAT
0.470.00%0.00Mua96.000K343.549M15.660.03Tài chính
I15 ISETAN
4.15-0.24%-0.01Bán4.700K171.188M-0.45492.00Bán Lẻ
541 ABUNDANCE INTL
0.04-2.56%-0.00Mua23.239M48.704M22.940.00Dịch vụ Thương mại
OU8 CENTURION
0.330.00%0.00Bán156.600K277.457M56.900.01457.00Dịch vụ Khách hàng
AIY IFAST
9.60-3.42%-0.34Mua1.901M2.658B98.220.11970.00Dịch vụ Thương mại
5NF MENCAST^
0.05-1.96%-0.00Mua7.981M22.388M-0.01Sản xuất Chế tạo
EHG ECON HEALTHCARE
0.32-1.56%-0.01Mua72.900K80.955MDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
K75 KOH BROS
0.173.03%0.01Sức mua mạnh185.100K70.118M13.750.01Dịch vụ Công nghiệp
BDX GSH
0.17-1.14%-0.00Bán213.500K338.549M-0.01Dịch vụ Phân phối
5VJ HALCYON AGRI
0.271.92%0.01Mua1.325M422.678M-0.0215731.00Hỗn hợp
WPC VALLIANZ
0.06-10.61%-0.01Mua25.100K71.486M-0.06Dịch vụ Phân phối
BDF EXCELPOINT
1.153.60%0.04Sức mua mạnh486.300K137.889M4.890.23Dịch vụ Phân phối
I06 INTRACO
0.280.00%0.00Mua45.200K28.275M-0.09108.00Công nghiệp Chế biến
BRS USP GROUP^
0.056.52%0.00Bán8.100K4.424M2.320.02Sản xuất Chế tạo
BJZ KODA
0.825.77%0.04Mua21.200K68.303M5.260.15Khách hàng Lâu năm
DM0 HANWELL
0.41-1.20%-0.01Mua341.500K226.900M10.810.04Hàng tiêu dùng không lâu bền
TCU CREDITBUREAUASIA
1.220.00%0.00Bán165.900K281.076M39.870.03Tài chính
564 SPINDEX IND
1.332.31%0.03Sức mua mạnh40.500K153.435M7.050.18Công nghiệp Chế biến
C33 CHUAN HUP
0.261.96%0.01Sức mua mạnh664.200K241.351M13.140.02Dịch vụ Công nghiệp
J2T HOCK LIAN SENG
0.232.17%0.01Mua171.100K120.344M11.000.02Dịch vụ Công nghiệp
AWZ MULTI-CHEM
1.79-0.56%-0.01Bán31.700K161.271M7.360.24537.00Dịch vụ Phân phối
AOF AMPLEFIELD LTD
0.030.00%0.00Sức mua mạnh940.000K26.869M75.000.00Công nghệ Điện tử
BLH HAI LECK
0.57-3.39%-0.02Mua71.000K128.957M11.070.052000.00Dịch vụ Công nghiệp
OYY PROPNEX
1.881.08%0.02Sức mua mạnh873.500K695.600M15.100.12Tài chính
583 PROGEN
0.042.27%0.00Sức mua mạnh5.641M17.573M-0.01Dịch vụ Công nghiệp
MR7 NORDIC
0.360.00%0.00Mua149.000K141.620M12.410.03Vận chuyển
H18 HOTEL GRAND
1.060.00%0.00Mua41.400K783.792M18.470.06Dịch vụ Khách hàng
E27 THE PLACE HLDG
0.125.31%0.01Mua17.623M699.798M565.000.00Dịch vụ Thương mại
5DO SAKAE
0.11-8.87%-0.01Bán47.000K15.760M7.470.02Dịch vụ Khách hàng
BTE BUND CENTER
0.521.96%0.01Mua6.700K394.560M27.870.02Tài chính
BTM PENGUIN INTL
0.660.77%0.01Sức mua mạnh31.100K144.211M14.910.04Vận chuyển
T12 TAT SENG PKG
0.76-1.30%-0.01Bán24.600K119.472M4.690.16Công nghiệp Chế biến
G20 GP INDUSTRIES
0.560.00%0.00Mua79.700K273.486M8.630.077480.00Sản xuất Chế tạo
5JK HIAP HOE
0.652.36%0.01Bán173.700K305.862M-0.02Dịch vụ Công nghiệp
AWX AEM
4.120.73%0.03Mua1.981M1.278B16.030.26645.00Dịch vụ Công nghiệp
F83 COSCO SHP SG
0.28-1.75%-0.01Sức bán mạnh1.329M626.989M46.720.01902.00Vận chuyển
CTO HONG LAI HUAT
0.10-1.02%-0.00Bán1.986M50.231M-0.03Công nghiệp Chế biến
TVV OXPAY FINANCIAL
0.320.00%0.00Bán1.708M85.758MDịch vụ Công nghệ
CHJ UNI-ASIA GRP
1.402.94%0.04Mua377.300K110.040M25.140.0570.00Tài chính
AXB YONGNAM
0.05-2.08%-0.00Bán449.000K29.015M-0.14Hỗn hợp
585 ASIAN MICRO
0.010.00%0.00Mua1.355M14.024M-0.00Công nghệ Điện tử
M01 METRO
0.73-2.00%-0.01Sức bán mạnh60.200K608.606M16.890.04Bán Lẻ
T24 TUAN SING
0.500.00%0.00Mua1.543M600.965M3.880.13813.00Tài chính
43A GS HLDG
0.348.06%0.03Mua41.800K63.313M-0.00Dịch vụ Thương mại
S20 STRAITS TRADING
3.522.33%0.08Sức mua mạnh488.600K1.428B8.300.41123.00Khoáng sản phi năng lượng
V2Y V2Y CORP
0.051.92%0.00Mua10.173M16.212MDịch vụ Công nghệ
PRH LIVINGSTONE
0.165.16%0.01Mua115.000K51.499MKhoáng sản phi năng lượng
532 DISA
0.00-50.00%-0.00Bán214.400K10.107M-0.0014.00Công nghệ Điện tử
1H3 CLEARBRIDGE
0.12-0.82%-0.00Bán1.481M75.265M-0.02Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
D03 DEL MONTE PAC
0.382.70%0.01Mua650.700K738.705M7.640.05Hàng tiêu dùng không lâu bền
1F2 UNION GAS
0.85-1.16%-0.01Bán243.800K195.768M16.320.05256.00Công ty dịch vụ công cộng
1A0 KATRINA
0.09-2.22%-0.00Bán20.500K20.374M-0.05Dịch vụ Khách hàng
500 TAI SIN ELECTRIC
0.412.53%0.01Sức mua mạnh88.600K186.406M10.510.04939.00Sản xuất Chế tạo
Y35 ANAN INTL
0.030.00%0.00Mua6.432M114.296M54.000.00Công nghiệp Chế biến
Tải thêm