Dịch vụ thương mại hỗn hợp (Công nghiệp)

21
Cổ phiếu
3.141B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.455M
Khối lượng
−0.17%
Thay đổi
+0.30%
Hiệu suất Tháng
−24.33%
Hiệu suất Năm
−1.46%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
1AZAUDIENCE
0.295 SGD0.00%0.000 SGD
Theo dõi
500148 SGD49.619M SGD8.730.03 SGD
1D1UNUSUAL
0.137 SGD−0.72%−0.001 SGD
Bán
20K2.74K SGD140.998M SGD−0.00 SGD
1R6AVI-TECH HLDG
0.275 SGD5.77%0.015 SGD
Mua
25.7K7.068K SGD47.038M SGD13.900.02 SGD
40WZICO HLDGS
0.067 SGD4.69%0.003 SGD
Bán
70K4.69K SGD22.393M SGD−0.00 SGD
43BSECURA
0.069 SGD16.95%0.010 SGD
Mua
501K34.569K SGD23.6M SGD18.440.00 SGD
43QADVANCER GLOBAL
0.080 SGD0.00%0.000 SGD
Bán
12K960 SGD20.095M SGD−0.02 SGD
5MZKINGSMENCREATIVE
0.320 SGD1.59%0.005 SGD
Sức mua mạnh
10032 SGD63.614M SGD13.700.02 SGD
A33SOUTHERN ARCH
0.002 SGD0.00%0.000 SGD
Mua
5M10K SGD55.142M SGD0.00 SGD
AWXAEM SGD
2.97 SGD0.68%0.02 SGD
Theo dõi
1.325M3.935M SGD912.68M SGD7.250.44 SGD
AYNGLOBAL TESTING
1.08 SGD2.86%0.03 SGD
Bán
8.5K9.18K SGD36.964M SGD2.380.44 SGD
BBWAZEUS
8.30 SGD0.00%0.00 SGD
Mua
9007.47K SGD249M SGD27.780.30 SGD
BEZBENG KUANG
0.037 SGD−2.63%−0.001 SGD
Bán
25K925 SGD7.371M SGD−0.11 SGD
BLHHAI LECK
0.410 SGD0.00%0.000 SGD
Bán
32K13.12K SGD92.759M SGD15.950.03 SGD2K
E27THE PLACE HLDG
0.007 SGD0.00%0.000 SGD
Bán
16.572M116.001K SGD41.165M SGD−0.00 SGD
ENVLS 2 HOLDINGS
0.157 SGD0.00%0.000 SGD
Bán
36.7K5.762K SGD29.045M SGD42.430.00 SGD
I07ISDN
0.480 SGD−1.03%−0.005 SGD
Bán
528.5K253.68K SGD214.112M SGD14.560.03 SGD
LMSLMS COMPLIANCE
0.300 SGD−4.76%−0.015 SGD
Theo dõi
10K3K SGD26.231M SGD
MZHNANOFILM
1.57 SGD3.29%0.05 SGD
Mua
1.179M1.851M SGD1.008B SGD22.930.07 SGD
NR7RAFFLES EDU
0.051 SGD0.00%0.000 SGD
Bán
27.1K1.382K SGD70.311M SGD7.290.01 SGD
S71SUNRIGHT
0.245 SGD2.08%0.005 SGD
Bán
1.6K392 SGD30.087M SGD−0.03 SGD2.109K
V8YQUANTUM HEALTH
0.006 SGD20.00%0.001 SGD
Sức mua mạnh
1.47M8.821K SGD