Dịch vụ Thương mại (Khu vực)

28
Cổ phiếu
3.792B
Giá trị vốn hóa thị trường
894.797K
Khối lượng
+2.50%
Thay đổi
−2.41%
Hiệu suất Tháng
−9.51%
Hiệu suất Năm
−8.18%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1AZAUDIENCE
0.315 SGD+5.00%1000.0150.79M SGD8.540.04 SGD6.00%Dịch vụ Thương mại
1D1UNUSUAL
0.190 SGD+3.26%150K1.37189.369M SGD13.190.01 SGD0.00%Dịch vụ Thương mại
1F0SHOPPER360
0.098 SGD+13.95%2000.0110.663M SGD3.040.03 SGD+86.13%5.10%Dịch vụ Thương mại
1R6AVI-TECH HLDG
0.255 SGD+4.08%155.1K1.3741.906M SGD13.350.02 SGD−8.61%7.14%Dịch vụ Thương mại
40WZICO HLDGS
0.051 SGD+2.00%25K0.2719.374M SGD−0.00 SGD+76.06%0.00%Dịch vụ Thương mại
41OLHN
0.325 SGD0.00%150K0.16132.907M SGD6.630.05 SGD−29.39%6.15%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
43BSECURA
0.061 SGD−14.08%140K1.3228.4M SGD17.940.00 SGD−19.05%3.52%Dịch vụ Thương mại
43QADVANCER GLOBAL
0.115 SGD0.00%2K0.0328.886M SGD−0.03 SGD−490.63%0.00%Dịch vụ Thương mại
541ABUNDANCE INTL
0.020 SGD0.00%120K1.2525.634M SGD25.000.00 SGD−52.94%3.50%Dịch vụ Thương mại
5MZKINGSMENCREATIVE
0.275 SGD+1.85%1000.0055.536M SGD8.180.03 SGD3.64%Dịch vụ Thương mại
8A1FORISE INT
0.102 SGD−0.97%12.2K0.484.388M SGD−0.04 SGD−140.51%0.00%Dịch vụ Thương mại
A33SOUTHERN ARCH
0.002 SGD+100.00%5000.0055.142M SGD0.00 SGD0.00%Dịch vụ Thương mại
AWXAEM SGD
3.30 SGD+1.23%1.588M1.301.009B SGD16.150.20 SGD−19.91%3.16%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
AYNGLOBAL TESTING
0.895 SGD+5.29%10.5K1.6529.675M SGD2.940.30 SGD+263.60%11.76%Dịch vụ Thương mại
BBWAZEUS
9.00 SGD0.00%1K0.43270M SGD27.130.33 SGD+90.74%3.13%Dịch vụ Thương mại
BEZBENG KUANG^
0.058 SGD+3.57%576K0.8511.156M SGD−0.06 SGD+50.13%0.00%Dịch vụ Thương mại
BQCA-SMART
0.163 SGD−1.81%8K4.2629.693M SGD232.860.00 SGD0.00%Dịch vụ Thương mại
CHZHRNETGROUP
0.685 SGD+0.74%15.6K0.39682.125M SGD11.140.06 SGD−0.16%5.50%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
E27THE PLACE HLDG
0.006 SGD0.00%323.3K0.1635.284M SGD−0.00 SGD−1300.00%0.00%Dịch vụ Thương mại
ENVLS 2 HOLDINGS
0.073 SGD+2.82%200K2.4413.135M SGD8.200.01 SGD0.00%Dịch vụ Thương mại
I07ISDN
0.335 SGD+1.52%272.3K1.63147.18M SGD18.110.02 SGD−54.66%2.42%Dịch vụ Thương mại
LMSLMS COMPLIANCE
0.390 SGD−2.50%5.7K0.5134.974M SGD177.270.00 SGD0.38%Dịch vụ Thương mại
MZHNANOFILM
0.895 SGD+1.70%2.801M1.08583.83M SGD34.160.03 SGD−69.61%1.63%Dịch vụ Thương mại
Bán
NR7RAFFLES EDU
0.050 SGD0.00%284.7K0.7469.193M SGD−0.00 SGD+68.07%0.00%Dịch vụ Thương mại
S71SUNRIGHT
0.220 SGD0.00%11.3K7.4327.017M SGD−0.03 SGD−336.45%0.00%Dịch vụ Thương mại
SGRSHEFFIELD GREEN
0.199 SGD0.00%52K0.97Dịch vụ Thương mại
TCUCREDITBUREAUASIA
0.900 SGD0.00%10K0.78207.351M SGD22.730.04 SGD+29.41%3.78%Dịch vụ Thương mại
V8YQUANTUM HEALTH
0.003 SGD0.00%5K0.00Dịch vụ Thương mại