Khách hàng Lâu năm (Khu vực)

10
Cổ phiếu
1.717B
Giá trị vốn hóa thị trường
595.800K
Khối lượng
−0.38%
Thay đổi
+0.38%
Hiệu suất Tháng
+15.13%
Hiệu suất Năm
+9.98%
Hiệu suất YTD
          
40V ALSET
0.060.00%0.00Bán761.300K194.041M-0.03
42W CHINA STAR FOOD
0.020.00%0.00Bán635.900K20.328M-0.00379.00
5GZ HGH
0.010.00%0.00Sức mua mạnh10019.589M-0.00
5UO SYSMA
0.143.76%0.01Mua106.400K34.824M14.000.01357.00
BFI TIONG SENG
0.150.00%0.00Mua467.600K66.213M-0.05
BJZ KODA
0.853.01%0.03Mua8.700K70.786M5.600.15
C29 CHIP ENG SENG
0.41-3.57%-0.01Sức bán mạnh1.820M329.038M-0.07
E9L JOYAS INTL
0.000.00%0.00Sức bán mạnh1.484M6.641M-0.00
F31 FRAGRANCE
0.140.00%0.00Mua143.000K919.763M31.860.00
G50 GRAND BANKS
0.313.33%0.01Sức mua mạnh1.562M55.390M13.100.02
Tải thêm