Khách hàng Lâu năm (Khu vực)

9
Cổ phiếu
27.471B
Giá trị vốn hóa thị trường
233.545K
Khối lượng
−1.41%
Thay đổi
−3.61%
Hiệu suất Tháng
−23.08%
Hiệu suất Năm
−13.15%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1H8LY CORP
0.040 SGD0.00%30K1.8319.553M SGD−0.01 SGD−1925.00%0.00%Khách hàng Lâu năm
40VALSET
0.034 SGD0.00%6.345M1.52118.752M SGD−0.01 SGD+75.56%0.00%Khách hàng Lâu năm
42WZIXIN
0.022 SGD−4.35%501.2K0.4530.444M SGD−0.00 SGD−600.00%0.00%Khách hàng Lâu năm
BFITIONG SENG^
0.065 SGD+1.56%23.5K1.1728.692M SGD−0.13 SGD−168.80%0.00%Khách hàng Lâu năm
BJZKODA
0.215 SGD−2.27%95.9K5.0917.858M SGD−0.05 SGD−130.57%4.65%Khách hàng Lâu năm
C07JARDINE C&C
29.60 SGD+0.95%257.7K0.7611.699B SGD9.613.08 SGD+94.15%5.08%Khách hàng Lâu năm
Mua
G50GRAND BANKS
0.300 SGD−1.64%6.4K0.1655.39M SGD5.490.05 SGD+138.43%3.33%Khách hàng Lâu năm
L19LUM CHANG
0.310 SGD+3.33%1000.01116.773M SGD−0.08 SGD−1063.29%5.65%Khách hàng Lâu năm
NIONIO INC. USD OV
7.45 USD−3.25%170.87K1.0215.384B SGD−2.48 SGD−79.96%0.00%Khách hàng Lâu năm
Mua