Khách hàng Lâu năm (Khu vực)

9
Cổ phiếu
812.193M
Giá trị vốn hóa thị trường
706.940K
Khối lượng
+0.04%
Thay đổi
+1.71%
Hiệu suất Tháng
+12.27%
Hiệu suất Năm
+3.05%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
        
25.444M0.70%117.946K2
89.682M-0.46%2.768M2
640.489M-0.33%104.664K4
55.390M5.00%4.946M1
Tải thêm