Hàng tiêu dùng không lâu bền (Khu vực)

17
Cổ phiếu
29.793B
Giá trị vốn hóa thị trường
225.336K
Khối lượng
−0.04%
Thay đổi
−1.36%
Hiệu suất Tháng
−11.55%
Hiệu suất Năm
−13.79%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
43AGS HLDG
0.044 SGD+10.00%78.1K0.718.316M SGD0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
533ABR
0.460 SGD−8.00%39.7K3.4892.458M SGD36.220.01 SGD−57.95%2.17%Hàng tiêu dùng không lâu bền
579OCEANUS
0.009 SGD−10.00%300K0.06255.673M SGD−0.00 SGD−175.00%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
5EGZHONGXIN FRUIT
0.020 SGD+5.26%2K0.0421.109M SGD18.180.00 SGD0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
BEWJB FOODS
0.500 SGD+2.04%40K4.72151.6M SGD6.230.08 SGD+37.56%3.60%Hàng tiêu dùng không lâu bền
BQDENVICTUS
0.185 SGD−7.50%8K0.5260.836M SGD−0.03 SGD+46.00%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
CGNBEST WORLD
1.68 SGD−0.59%24.4K0.09744.819M SGD5.700.29 SGD+9.23%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
D03DEL MONTE PAC
0.151 SGD+0.67%102.8K0.86291.594M SGD6.210.02 SGD−10.66%1.17%Hàng tiêu dùng không lâu bền
DM0PSC CORPORATION
0.320 SGD0.00%7.3K0.13177.093M SGD10.630.03 SGD−21.61%4.06%Hàng tiêu dùng không lâu bền
EMIEMPERADOR INC.
0.520 SGD0.00%413.5K0.457.895B SGD35.180.01 SGD−3.50%1.39%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
F03FOOD EMPIRE
1.12 SGD+0.90%250.1K0.43601.147M SGD7.350.15 SGD+146.20%3.96%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
F99F & N
1.08 SGD+0.93%41K0.991.572B SGD11.820.09 SGD−5.28%4.63%Hàng tiêu dùng không lâu bền
P34DELFI
1.12 SGD−2.61%69.4K0.11702.831M SGD10.090.11 SGD+166.83%4.67%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
Q01QAF
0.810 SGD0.00%23K0.53465.967M SGD28.930.03 SGD−30.35%6.17%Hàng tiêu dùng không lâu bền
VC2OLAM GROUP
1.01 SGD0.00%33.2K0.043.819B SGD19.390.05 SGD−38.20%7.43%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Y03YEO HIAP SENG
0.600 SGD+1.69%58.5K1.26371.172M SGD80.000.01 SGD3.33%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Y92THAIBEV
0.495 SGD−1.00%1.884M0.0812.562B SGD11.730.04 SGD0.00%4.72%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh