Năng lượng Mỏ (Khu vực)

10
Cổ phiếu
22.520B
Giá trị vốn hóa thị trường
316.306K
Khối lượng
−0.08%
Thay đổi
−11.06%
Hiệu suất Tháng
−4.51%
Hiệu suất Năm
−4.35%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
594CAPALLIANZ
0.002 SGD0.00%1K0.0017.105M SGD−0.00 SGD+75.00%0.00%Năng lượng Mỏ
5AUAP OIL
0.112 SGD−3.45%67K2.2318.427M SGD112.000.00 SGD−93.46%4.46%Năng lượng Mỏ
5GIINTERRA RESOURCE^
0.036 SGD+2.86%22.1K0.2123.598M SGD3.270.01 SGD0.00%Năng lượng Mỏ
5WHREX INTL
0.166 SGD+1.84%20.475M1.73216.185M SGD−0.00 SGD−109.84%3.01%Năng lượng Mỏ
Bán Mạnh
C9QSINOSTAR PEC
0.120 SGD0.00%1000.0076.8M SGD2.060.06 SGD+189.55%0.00%Năng lượng Mỏ
DU4MERMAID MARITIME
0.091 SGD+4.60%1.805M1.29128.613M SGD12.130.01 SGD0.00%Năng lượng Mỏ
HQUOILTEK
0.215 SGD+4.88%127.1K3.3030.745M SGD6.850.03 SGD+19.39%5.58%Năng lượng Mỏ
RE4GEO ENERGY RES
0.280 SGD+1.82%1.143M0.78391.269M SGD4.910.06 SGD−73.94%19.29%Năng lượng Mỏ
T13RH PETROGAS
0.188 SGD+2.73%6.552M1.63157.013M SGD11.260.02 SGD+49.11%0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
TPEDT PTTEP TH SDR
5.39 SGD−0.19%45.8K0.7021.46B SGDNăng lượng Mỏ