Công nghệ Sức khỏe (Khu vực)

11
Cổ phiếu
8.557B
Giá trị vốn hóa thị trường
569.032K
Khối lượng
−0.60%
Thay đổi
+6.87%
Hiệu suất Tháng
+36.68%
Hiệu suất Năm
+31.14%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1J5HYPHENS PHARMA
0.280 SGD0.00%5K0.1686.575M SGD9.890.03 SGD+38.05%3.96%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
42CIX BIOPHARMA
0.044 SGD+2.33%39.7K0.1033.717M SGD−0.01 SGD−5.88%0.00%Công nghệ Sức khỏe
546MEDTECS INTL
0.156 SGD+4.70%14.086M1.3485.24M SGD−0.08 SGD−127.80%5.34%Công nghệ Sức khỏe
569VICPLAS INTL
0.128 SGD0.00%10K0.3765.418M SGD15.610.01 SGD−59.41%3.52%Công nghệ Sức khỏe
5ALANNICA
0.001 SGD0.00%886.1K0.5316.975M SGD−0.00 SGD0.00%0.00%Công nghệ Sức khỏe
8K7UGHEALTHCARE
0.096 SGD−4.00%85.8K0.2759.887M SGD−0.03 SGD−117.10%3.33%Công nghệ Sức khỏe
8YYBIOLIDICS
0.013 SGD−7.14%674.4K0.298.549M SGD−0.01 SGD+46.67%0.00%Công nghệ Sức khỏe
BFKPHARMESIS INTL
0.090 SGD+2.27%1K0.062.484M SGD−0.01 SGD+42.33%0.00%Công nghệ Sức khỏe
BVATOP GLOVE
0.240 SGD+2.13%1.702M0.421.846B SGD−0.03 SGD−467.30%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Bán
H02HAW PAR
9.69 SGD+0.62%27.1K0.422.145B SGD12.240.79 SGD+114.18%3.61%Công nghệ Sức khỏe
T14TJ DARENTANG USD
1.93 USD−2.53%104.8K1.214.207B SGD10.470.25 SGD+12.51%8.17%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh