Hỗn hợp (Khu vực)

80
Cổ phiếu
7.201B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.874M
Khối lượng
−0.49%
Thay đổi
−2.24%
Hiệu suất Tháng
−18.53%
Hiệu suất Năm
−16.28%
Hiệu suất YTD
            
40D STARBURST
0.381.33%0.01Mua55.000K92.654M-0.0185.00Hỗn hợp
532 DISA
0.000.00%0.00Mua60.000K20.077M-0.0024.00Hỗn hợp
5G3 TALKMED
0.42-4.55%-0.02Bán3.400K553.581M16.180.03Hỗn hợp
5PC GOODLAND
0.170.00%0.00Bán1.000K59.403MHỗn hợp
5QY NET PACIFIC FIN
0.03-3.57%-0.00Mua11.948M14.192M-0.00Hỗn hợp
5VJ HALCYON
0.230.00%0.00Bán286.300K366.852M-0.0016458.00Hỗn hợp
5WA OUE LIPPO HC
0.04-5.00%-0.00Bán745.000K168.839M50.000.00Hỗn hợp
A30 ASPIAL
0.160.00%0.00Mua30.000K310.013M24.240.01Hỗn hợp
A35 ABF SG BOND ETF
1.25-0.24%-0.00Mua337.170KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
A50 THOMSON
0.060.00%0.00Bán3.912M1.481B-0.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AWO MIRACH ENERGY^
0.04-50.00%-0.04Bán49.500K9.265M-0.00Hỗn hợp
B73 GLOBAL INV
0.140.00%0.00Bán381.600K216.853M11.810.01Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BDR WILLAS-ARRAY
0.230.00%0.00Sức bán mạnh1.600K19.598M-0.15377.00Hỗn hợp
BLS HOTUNG INV
1.500.00%0.00Bán13.000K144.430M10.700.14Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BTOU MANULIFEREIT USD
0.780.65%0.01Bán984.600K1.695B23.690.05Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BYI PHIL AP
0.871.16%0.01Mua14.600KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BYJ PHIL AP
1.230.00%0.00Mua1.000KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
C04 CASA
0.04-2.22%-0.00Sức bán mạnh19.600K9.232M3.000.01Hỗn hợp
C13 CH OFFSHORE
0.03-3.23%-0.00Bán15.000K21.147M-0.03Hỗn hợp
CFA NIKKOAM-STC ASIA REIT
1.110.54%0.01Mua161.520KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CFN ONESTOXXASEAN US$
2.17-2.82%-0.06Bán10.000KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CHJ UNI-ASIA GRP
0.54-0.93%-0.01Bán19.600K42.051M4.990.11437.00Hỗn hợp
CLR LION-PHILLIP S-REIT
1.070.85%0.01Mua90.700KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CMOU KEPPACOAKREITUSD
0.700.00%0.00Mua21.800K916.448M9.130.117.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
COI NIKKOAM-STC A_REIT US$
0.790.13%0.00Bán3.000KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
D07 SPDR DJIA US$
257.640.00%0.00Mua10Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EB7 KTL GLOBAL^
0.03-3.23%-0.00Mua158.000K9.470M7.050.00Hỗn hợp
ES3 STI ETF
2.710.86%0.02Mua1.400MỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
FQ7 JASPER INV
0.000.00%0.00Sức mua mạnh10013.062M-0.00Hỗn hợp
G20 GP INDUSTRIES
0.540.00%0.00Bán10.000K261.385M7900.00Hỗn hợp
G3B NIKKO AM STI ETF
2.701.12%0.03Bán266.410KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
H1N LYXOR EM MKT US$
11.410.97%0.11Mua1.500KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
HD6 XT S&P 500 -1X US$
11.86-0.08%-0.01Sức bán mạnh4.100KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
HD7 XT MSTAIWAN US$
35.102.93%1.00Sức mua mạnh500Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
HD8 XT CHINA50 US$
39.502.12%0.82Sức mua mạnh810Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
HD9 XT VIETNAM US$
27.390.88%0.24Mua1.560KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
HE0 XT NIFTY US$
139.6912.01%14.98Mua20Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
I98 IS MS INDIA US$
7.750.52%0.04Mua140.300KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IH0 XT E50 US$
55.801.38%0.76Mua1.790KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IH1 XT MSASEXJP US$
46.150.63%0.29Sức mua mạnh1.450KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IH2 XT MSKOREA US$
67.251.19%0.79Sức mua mạnh110Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IH3 XT MSEUROPE US$
63.32-0.33%-0.21Mua30Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
J0O XT MSBRAZIL US$
3.68-2.23%-0.08Mua38.000KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
J0P XT MSWORLD US$
6.490.00%0.00Mua5.500KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
J0Q XT MSPACXJP US$
5.700.71%0.04Mua850Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
J0R XT MSRUSSIA US$
2.48-2.97%-0.08Bán3.000KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
JK8 UETF SSE50CHINA
2.522.44%0.06Mua79.800KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
K6K XT S&P500 US$
58.020.82%0.47Mua180Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
KF8 XT MSUSA US$
87.606.32%5.21Mua60Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
KJ7 XT MSINDO US$
12.14-0.74%-0.09Mua22.900KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
KT3 XT STGLDV US$
25.700.27%0.07Bán30Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
KT4 XT CSI300 US$
11.622.74%0.31Sức mua mạnh16.240KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
KV4 XT SINGGOVBOND SG$
159.25-0.44%-0.70Mua25Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
LF1 XT ASX200 US$
34.502.37%0.80Mua190Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
LF2 XT MSJAP US$
59.23-0.37%-0.22Mua610Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
LG6 XT MSMSIA US$
10.722.00%0.21Mua200Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
LG7 XT MSTHAI US$
22.420.49%0.11Mua11.260KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
LG8 XT MSINDIA US$
10.05-1.66%-0.17Mua100Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
LG9 XT MSCHINA US$
20.631.33%0.27Sức mua mạnh4.870KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
M62 PRINCIPAL ASEAN40 US$
7.950.00%0.00Mua500Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
MBH NIKKOAM
1.050.00%0.00Mua324.060KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
N2E XT MSPHILS US$
1.591.40%0.02Mua41.000KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
N6M IS ASIA
10.990.09%0.01Mua3.500KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
O87 GLD US$
166.950.20%0.33Mua9.580KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
O9A XT MS SING US$
1.27-0.47%-0.01Mua18.500KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
O9D XT MSPAKIS US$
0.90-0.11%-0.00Bán800Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
O9P IS ASIA
10.05-0.30%-0.03Mua12.000KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
OVQ PHIL SING INC
0.931.53%0.01Bán16.000KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
P58 LYXOR CHINAH US$
15.502.92%0.44Mua3.400KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
P5P PRINCIPAL S&P AP DIV US$
0.732.52%0.02Bán90.000KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
P60 LYXOR ASIA US$
6.313.10%0.19Sức mua mạnh2.970KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
QK9 IS MS INDIA S$D
10.792.18%0.23Mua5.440KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
QL2 IS ASIA
15.320.26%0.04Mua400Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
QL3 IS ASIA
14.090.36%0.05Sức mua mạnh900Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
QR9 PRINCIPAL S&P AP DIV S$D
1.023.98%0.04Mua50.000KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
QS0 PRINCIPAL ASEAN40 S$D
11.250.00%0.00Mua100Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
S27 SPDR S&P500 US$
312.701.23%3.80Mua140Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
T55 TIH
0.20-2.38%-0.01Sức bán mạnh1.300K49.546M-0.0714.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
TID XT MSCHINA S$
29.103.37%0.95Sức mua mạnh4.170KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
Z59 YOMA STRATEGIC
0.320.00%0.00Mua7.838M702.834MHỗn hợp
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất