Hỗn hợp (Khu vực)

55
Cổ phiếu
3.901B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.308M
Khối lượng
+2.29%
Thay đổi
−0.43%
Hiệu suất Tháng
−20.41%
Hiệu suất Năm
−18.77%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
A35ABF SG BOND ETF
1.055 SGD0.00%769.781K2.71Hỗn hợp
B73GLOBAL INV
0.115 SGD+0.88%310K0.42181.333M SGD−0.00 SGD−117.95%6.75%Hỗn hợp
BYIPHIL AP DIV REIT US$
0.780 USD+1.17%20K7.34Hỗn hợp
BYJPHIL AP DIV REIT S$D
1.050 SGD+1.74%5.05K0.30Hỗn hợp
CFANIKKOAM-STC ASIA REIT
0.809 SGD+0.62%410.647K0.72Hỗn hợp
CLRLION-PHILLIP S-REIT
0.851 SGD+0.35%711.292K1.16Hỗn hợp
COINIKKOAM-STC A_REIT US$
0.603 USD+0.50%8250.01Hỗn hợp
CXSUOBAM PINGAN CHINEXT S$
0.795 SGD+0.89%1430.27Hỗn hợp
CYBICBC CSOP CGB ETF US$D
9.80 USD+0.31%1000.01Hỗn hợp
CYCICBC CSOP CGB ETF S$
13.13 SGD+0.23%1.835K0.21Hỗn hợp
ES3STI ETF
3.157 SGD−0.32%355.874K1.15Hỗn hợp
ESGLION-OSPL LOW CARBON S$
0.929 SGD+0.98%537.013K5.38Hỗn hợp
G1NAMUNDI MSINDIA US$
27.28 USD+1.98%4000.19Hỗn hợp
G3BNIKKO AM STI ETF
3.193 SGD−0.22%214.466K1.74Hỗn hợp
GSDGLD SG$
256.02 SGD+1.11%3.615K5.48Hỗn hợp
H1NAMUNDI EM MKT US$
12.01 USD+0.08%900.05Hỗn hợp
HD9XT VIETNAM US$
26.50 USD+0.23%500.03Hỗn hợp
HSSLION-OCBC SEC HSTECH US$
0.470 USD−6.00%56K1.86Hỗn hợp
HSTLION-OCBC SEC HSTECH S$
0.626 SGD−1.88%4.402M1.51Hỗn hợp
I98IS INDIA CLIMATE US$
12.35 USD+1.23%1.19K0.41Hỗn hợp
JK8UETF SSE50CHINA
1.91 SGD+0.53%23.026K4.40Hỗn hợp
KJ7XT MSINDO US$
15.97 USD+2.04%300.01Hỗn hợp
KV4XT SINGGOVBOND SG$
146.21 SGD0.00%300.45Hỗn hợp
LCSCSOP LOW CARBON S$
1.578 SGD−0.06%2.57K0.26Hỗn hợp
LCUCSOP LOW CARBON US$
1.189 USD+0.42%50.34Hỗn hợp
LG9XT MSCHINA US$
13.08 USD+0.23%200.01Hỗn hợp
LSSPHIL LONG SIMSCI2X S$
1.115 SGD+0.63%15.268K0.82Hỗn hợp
M62PRINCIPAL ASEAN40 US$
7.96 USD−1.00%1.95K5.15Hỗn hợp
MBHNIKKOAM SGD IGBOND ETF
0.954 SGD0.00%351.405K1.05Hỗn hợp
MMSPHILLIP MM S$
103.540 SGD−0.16%1940.57Hỗn hợp
N08NEW TOYO
0.220 SGD0.00%21.5K0.9296.673M SGD9.280.02 SGD+33.15%8.18%Hỗn hợp
N6MIS ASIA BND US$
9.25 USD+0.11%97.17K14.70Hỗn hợp
NS8UHPH TRUST USD
TF
0.158 USD+2.60%2.478M0.841.79B SGD22.570.01 SGD−65.85%11.29%Hỗn hợp
O87GLD US$
190.97 USD+0.72%17.205K1.83Hỗn hợp
O9AXT MS SING US$
1.320 USD−0.08%10.00Hỗn hợp
O9PIS ASIA HYG US$
6.12 USD+0.66%30.044K0.24Hỗn hợp
OVQPHIL SING INC
0.962 SGD−0.72%2.722K0.04Hỗn hợp
P36PAN HONG
0.078 SGD−6.02%213.2K6.1542.522M SGD12.380.01 SGD−87.67%0.00%Hỗn hợp
P7VUHPH TRUST SGD
TF
0.210 SGD+2.44%333.4K0.921.79B SGD22.170.01 SGD−65.63%11.29%Hỗn hợp
QK9IS INDIA CLIMATE S$D
16.56 SGD+1.04%3.411K1.91Hỗn hợp
QL2IS ASIA BND S$D
12.29 SGD+0.33%5000.04Hỗn hợp
QL3IS ASIA HYG S$D
8.19 SGD+0.12%1.842K0.03Hỗn hợp
S27SPDR S&P500 US$
459.00 USD+0.48%1751.29Hỗn hợp
S45USINGINDEXFUND
TF
2.40 SGD−4.00%10.1K8.08Hỗn hợp
SCYCSOP STAR&CHINEXT50 S$
0.789 SGD+0.51%200K6.80Hỗn hợp
SQQCSOP SEA TECH ETF S$
0.896 SGD+0.67%271.31K3.15Hỗn hợp
SQUCSOP SEA TECH ETF US$
0.665 USD−0.89%1000.00Hỗn hợp
SRTCSOP IEDGE SREIT ETF S$
0.788 SGD+0.90%152.062K1.51Hỗn hợp
SRUCSOP IEDGE SREIT ETF US$
0.583 USD+6.58%6200.02Hỗn hợp
SSSPHIL SHORT SIMSCI-1X S$
2.210 SGD+0.55%10K0.54Hỗn hợp
SSUPHIL SHORT SIMSCI-1X US$
1.680 USD+1.20%300.03Hỗn hợp
TIDXT MSCHINA S$
17.31 SGD−1.87%5.578K1.43Hỗn hợp
YYRLION-OSPL CHINA L CNY
7.480 CNY−1.35%9000.12Hỗn hợp
YYYLION-OSPL CHINA L S$
1.380 SGD−1.00%85.627K2.53Hỗn hợp
ZHSNIKKOAM-ICBCSG CNB S$
0.944 SGD−0.32%59.405K12.66Hỗn hợp