Khoáng sản phi năng lượng (Khu vực)

21
Cổ phiếu
3.271B
Giá trị vốn hóa thị trường
41.274K
Khối lượng
+0.53%
Thay đổi
+0.71%
Hiệu suất Tháng
−7.03%
Hiệu suất Năm
−8.31%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1D5CAPITAL WORLD
0.003 SGD+50.00%1000.0042.806M SGD2.730.00 SGD−38.89%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
41TGCCP
0.005 SGD−16.67%300K1.016.785M SGD7.140.00 SGD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
43EVCPLUS
0.002 SGD−33.33%929.8K0.989.584M SGD−0.00 SGD+88.89%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
504HS OPTIMUS
0.002 SGD−33.33%62K0.0210.761M SGD−0.00 SGD−125.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
5F7WILTON RESOURCES
0.020 SGD0.00%20K0.0252.48M SGD−0.00 SGD−123.81%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
5FXNEW WAVE
0.005 SGD0.00%71K0.558.637M SGD−0.00 SGD−550.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
5TPCNMC GOLDMINE
0.197 SGD−0.51%161K0.4880.316M SGD34.560.01 SGD2.03%Khoáng sản phi năng lượng
BAZLION ASIAPAC
0.285 SGD−3.39%1K0.1323.115M SGD−0.02 SGD+18.21%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
BECBRC ASIA
1.75 SGD−0.57%28.8K0.67480.112M SGD6.340.28 SGD+41.30%9.71%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
BLAUNION STEEL
0.880 SGD−3.30%8.6K0.5034.653M SGD3.150.28 SGD+44.54%5.68%Khoáng sản phi năng lượng
BTGHG METAL
0.280 SGD0.00%24.9K0.6942.379M SGD−0.08 SGD−236.58%8.93%Khoáng sản phi năng lượng
E6RSAMKO TIMBER
0.003 SGD0.00%1000.0028.898M SGD−0.01 SGD−242.42%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
KUOINTL CEMENT
0.017 SGD0.00%2.1K0.0197.49M SGD3.330.01 SGD+82.14%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
N02NSL
0.760 SGD+1.33%12K0.64283.904M SGD23.820.03 SGD59.21%Khoáng sản phi năng lượng
OAJFORTRESSMINERALS
0.310 SGD+3.33%11.8K0.37162.228M SGD10.990.03 SGD−20.79%2.58%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
P52PANUNITED
0.380 SGD+1.33%14K0.41265.91M SGD10.330.04 SGD+234.55%4.74%Khoáng sản phi năng lượng
PRHLIVINGSTONE
0.021 SGD−27.59%5K0.989.164M SGD−0.00 SGD−113.33%5.71%Khoáng sản phi năng lượng
QNSSOUTHERNALLIANCE
0.660 SGD−1.49%12K1.25322.74M SGD−0.00 SGD−104.97%0.33%Khoáng sản phi năng lượng
S20STRAITS TRADING
1.86 SGD+0.54%95.7K1.41836.908M SGD−0.24 SGD−167.65%4.30%Khoáng sản phi năng lượng
S44ENGRO
0.750 SGD−1.32%8000.0489.027M SGD3.33%Khoáng sản phi năng lượng
TSHTSH RESOURCES
0.280 SGD0.00%7000.05383.351M SGD11.580.02 SGD−77.32%10.82%Khoáng sản phi năng lượng
Mua