Công nghiệp Chế biến (Khu vực)

28
Cổ phiếu
32.836B
Giá trị vốn hóa thị trường
4.024M
Khối lượng
+1.49%
Thay đổi
+1.09%
Hiệu suất Tháng
−8.64%
Hiệu suất Năm
−10.05%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1J7JAWALA
0.110 SGD+37.50%10K0.5113.032M SGD−0.00 SGD−111.56%0.00%Công nghiệp Chế biến
5JSINDOFOOD AGRI
0.310 SGD+3.33%14K0.11432.73M SGD7.850.04 SGD−2.23%2.58%Công nghiệp Chế biến
5REASIA VETS
0.040 SGD−37.50%59.7K0.925.846M SGD−0.00 SGD0.00%Công nghiệp Chế biến
5WVASIAPHOS
0.008 SGD0.00%25K0.018.252M SGD−0.00 SGD+97.98%0.00%Công nghiệp Chế biến
A30ASPIAL CORP
0.079 SGD+6.76%1K0.00176.427M SGD−0.01 SGD−325.00%3.16%Công nghiệp Chế biến
BCVQIAN HU
0.168 SGD−11.11%3000.0119.072M SGD31.110.01 SGD1.79%Công nghiệp Chế biến
BEILHT
0.825 SGD+4.43%1.9K0.9643.927M SGD7.630.11 SGD+167.57%6.06%Công nghiệp Chế biến
BFTLINCOTRADE
0.199 SGD+5.29%1000.0334.234M SGD−0.05 SGD+61.17%0.00%Công nghiệp Chế biến
BJVYAMADA GREEN RES
0.140 SGD+0.72%2K0.0624.752M SGD22.220.01 SGD+75.00%0.00%Công nghiệp Chế biến
BKKLUXKING
0.335 SGD+1.52%10.8K0.684.238M SGD−0.02 SGD−107.15%0.00%Công nghiệp Chế biến
BNEKENCANA AGRI
0.090 SGD+32.35%5.1K0.0525.831M SGD21.430.00 SGD−93.41%0.00%Công nghiệp Chế biến
C05CHEMICAL IND
0.535 SGD−0.93%46.2K1.6340.631M SGD28.160.02 SGD2.80%Công nghiệp Chế biến
C8RJIUTIAN CHEMICAL
0.024 SGD0.00%1.27M0.3247.723M SGD−0.01 SGD−118.51%43.75%Công nghiệp Chế biến
E5HGOLDEN AGRI-RES
0.265 SGD−1.85%3.879M0.583.363B SGD4.250.06 SGD+71.63%6.76%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
EB5FIRST RESOURCES
1.40 SGD−0.71%1.698M1.292.209B SGD5.940.24 SGD+207.57%10.36%Công nghiệp Chế biến
Mua
F34WILMAR INTL
3.63 SGD+2.25%5.004M1.0422.76B SGD9.230.39 SGD+10.45%4.68%Công nghiệp Chế biến
Mua
GRQDON AGRO
0.168 SGD+0.60%22.5K0.8725.246M SGD−0.05 SGD−179.10%0.00%Công nghiệp Chế biến
GU5CHINAKUNDATECH
0.013 SGD+18.18%1000.005.327M SGD−0.00 SGD+41.51%0.00%Công nghiệp Chế biến
M15MATEX INTL
0.028 SGD−3.45%808.2K0.4710.128M SGD1.060.03 SGD0.00%Công nghiệp Chế biến
MV4MEWAH INTL
0.290 SGD0.00%10K1.34435.194M SGD2.860.10 SGD+35.07%5.31%Công nghiệp Chế biến
NC2SRI TRANG AGRO
0.585 SGD+0.86%6.1K0.94865.388M SGD24.590.02 SGD−82.23%12.20%Công nghiệp Chế biến
P8ZBUMITAMA AGRI
0.610 SGD−0.81%352.1K1.641.058B SGD6.420.10 SGD+50.55%9.30%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
QESCHINASUNSINE
0.395 SGD0.00%16.3K0.16383.346M SGD4.750.08 SGD−1.54%6.33%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
T12TAT SENG PKG
0.685 SGD−2.14%3.3K0.87107.682M SGD5.920.12 SGD−29.49%7.30%Công nghiệp Chế biến
U09AVARGA
0.166 SGD0.00%215.4K0.42150.787M SGD5.670.03 SGD−75.52%0.00%Công nghiệp Chế biến
UD2JAPFA
0.230 SGD+2.22%1.977M2.00470.714M SGD−0.04 SGD−218.08%4.35%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
Y35ANAN INTL
0.014 SGD+7.69%763.7K0.6859.265M SGD3.680.00 SGD−35.59%0.00%Công nghiệp Chế biến
Y8ESAMURAI 2K
0.170 SGD+6.25%3K0.1556.876M SGD−0.01 SGD−150.00%2.35%Công nghiệp Chế biến