Giới thiệu

Sở giao dịch chứng khoán Bratislava, thường được gọi là BSSE, được thành lập vào ngày 15 tháng 3 năm 1991 và là đơn vị chịu trách nhiệm duy nhất về thị trường chứng khoán được quản lý. Hoạt động giao dịch tại đây bắt đầu vào năm 1993 theo nguyên tắc thành viên, có nghĩa là chỉ những thành viên được ủy quyền mới có thể thực hiện các giao dịch chứng khoán. Sở giao dịch này nằm ở thủ đô Bratislava, có giá trị vốn hóa thị trường là 5,4 tỷ €.

Chỉ số chứng khoán chính thức duy nhất của thị trường Slovakia là chỉ số tổng lợi nhuận có trọng số vốn hóa, được gọi là SAX xuất hiện vào năm 1993 với giá trị 100. Điểm cao nhất đạt 475 vào mùa hè năm 2005. Trong số danh sách này, các công ty đáng chú ý nhất có thể kể đến là Biotika, Nafta và OTP Banka Slovensko. TradingView có sẵn các công cụ như công cụ sàng lọc cổ phiếu và bảng điều khiển báo giá cho phép người dùng tìm kiếm cổ phiếu tốt nhất để giao dịch.