Dịch vụ Khách hàng (Khu vực)

1
Cổ phiếu
154.266M
Giá trị vốn hóa thị trường
350
Khối lượng
−1.74%
Thay đổi
−7.38%
Hiệu suất Tháng
−5.83%
Hiệu suất Năm
−4.44%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1TMR001ETATRY MOUNT. RESORTS
22.60 EUR−1.74%3500.42154.266M EUR248.620.09 EUR0.00%Dịch vụ Khách hàng