Dịch vụ Khách hàng (Khu vực)

1
Cổ phiếu
174.387M
Giá trị vốn hóa thị trường
1.300K
Khối lượng
+1.88%
Thay đổi
+35.36%
Hiệu suất Tháng
−23.44%
Hiệu suất Năm
−13.71%
Hiệu suất YTD
           
1TMR001E TATRY MOUNT. RESORTS
26.000.00%0.00Mua86122386.00174.387M-6.821193.00
Tải thêm