Công nghệ Sức khỏe (Khu vực)

2
Cổ phiếu
16.481M
Giá trị vốn hóa thị trường
4
Khối lượng
0%
Thay đổi
−0.90%
Hiệu suất Tháng
−8.33%
Hiệu suất Năm
+8.91%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1BSL01AEBIOTIKA
22.00 EUR0.00%416.481M EUR0.00%Công nghệ Sức khỏe
1SKF401EZENTIVA 2
30.00 EUR0.00%4Công nghệ Sức khỏe