Các cổ phiếu đạt mức đáy của tháng — Thị trường chứng khoán Nam Phi

Động thái giá tiêu cực thường tiếp tục khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới mức thấp hàng tháng. Các nhà đầu tư theo dõi các cổ phiếu đó để tìm những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng. Các nhà giao dịch cũng theo dõi các cổ phiếu này để đưa họ vào chiến lược đầu cơ của mình. Điều quan trọng là xác định lý do tại sao cổ phiếu đã giảm dưới mức thấp hàng tháng. Điều này có thể do thiếu thanh khoản, biến động theo mùa cũng như các lý do khác.

           
AEG AVENG GROUP LIMITED
6.000.00%0.00Mua28.412M2.938B2.420.02Dịch vụ Công nghiệp
AVL ADVANCED HEALTH LTD
37.00-7.50%-3.00Bán7.049K199.514M-0.47218.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
AYO AYO TECH SOLUTIONS LTD
300.00-14.29%-50.00Sức bán mạnh551.204B-0.601275.00Dịch vụ Công nghệ
CKS CROOKES BROTHERS LTD
4060.00-5.58%-240.00Sức bán mạnh3.000K656.366M28.251.52Công nghiệp Chế biến
CMO CHROMETCO LTD
7.00-12.50%-1.00Bán3.000K203.394M-0.04Khoáng sản phi năng lượng
HIL HOMECHOICE INT PLC
2500.00-0.08%-2.00Bán3622.629B14.761.71Bán Lẻ
ILE IMBALIE BEAUTY LIMITED
1.000.00%0.00Sức bán mạnh60.000K13.840MHàng tiêu dùng không lâu bền
KBO KIBO ENERGY PLC
8.000.00%0.00Mua5.407M112.847M-0.06Khoáng sản phi năng lượng
KIO KUMBA IRON ORE LTD
51491.00-1.81%-949.00Bán626.211K168.195B4.47117.6411392.00Khoáng sản phi năng lượng
KST PSG KONSULT LIMITED
1052.00-3.22%-35.00Bán37.496K14.287B20.800.522936.00Tài chính
MMP MARSHALL MONTEAGLE PLC
2320.000.87%20.00Bán4.560K824.723MDịch vụ Phân phối
SZK SAB ZENZELE KABILI
9498.00-0.01%-1.00Mua1.816KDịch vụ Thương mại
WHL WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
5927.00-2.56%-156.00Bán6.446M58.878B14.194.35Bán Lẻ
Tải thêm