Cổ phiếu tăng nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường chứng khoán Nam Phi

Mức đỉnh trong 52 tuần có thể được coi là chỉ báo kỹ thuật phản ánh giá tối đa của cổ phiếu trong một năm, thường là ngưỡng kháng cự mạnh. Có rất nhiều chiến lược đầu tư dựa trên giá trị của mức đỉnh trong 52 tuần. Một chiến lược như vậy là khi bạn mua và giữ cổ phiếu đang đạt mức đỉnh mới trong khoảng thời gian 52 tuần mới hoặc không thực hiện được việc bán cổ phiếu.

           
ADH ADVTECH LTD
1825.000.88%16.00Mua3.032M9.918B16.681.087853.00Dịch vụ Thương mại
ATI AFRISTRAT INV HLDGS LTD
1.000.00%0.00Theo dõi760.000K594.459MTài chính
BEL BELL EQUIPMENT LTD
1487.004.42%63.00Sức mua mạnh31.911K1.363B9.501.57Dịch vụ Phân phối
FTH FRONTIER TRANSPORT HLDG LD
575.0012.30%63.00Mua11.758K1.479B7.250.71Vận chuyển
KST PSG KONSULT LIMITED
1320.003.37%43.00Sức mua mạnh443.298K16.854B21.810.592936.00Tài chính
MDI MASTER DRILLING GRP LTD
1199.002.22%26.00Sức mua mạnh26.828K1.776B16.280.72Khoáng sản phi năng lượng
MPT MPACT LIMITED
3233.00-0.58%-19.00Mua42.334K4.758B10.903.00Công nghiệp Chế biến
SNV SANTOVA LOGISTICS LTD
450.0023.63%86.00Sức mua mạnh753.748K501.782M7.930.47259.00Vận chuyển
SOLBE1 BEE - SASOL LIMITED
15600.0011.43%1600.00Sức mua mạnh631166.730B9.7814.3128949.00Công nghiệp Chế biến
TCP TRANSACTION CAPITAL LTD
4315.00-0.09%-4.00Mua1.219M31.073B85.070.523965.00Tài chính
Tải thêm