Hóa chất: Đa dạng hóa (Công nghiệp)

2
Cổ phiếu
260.106B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.389M
Khối lượng
−0.96%
Thay đổi
−10.67%
Hiệu suất Tháng
−19.42%
Hiệu suất Năm
−16.01%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
SOLSASOL LIMITED20545 ZAC−1.92%2.779M1.34130.053B ZAR14.8513.83 ZAR−2.87%8.27%Công nghiệp Chế biến
Mua
SOLBE1BEE - SASOL LIMITED15100 ZAC0.00%2741.69130.053B ZAR10.9213.83 ZAR−2.87%11.26%Công nghiệp Chế biến