Bao bì/Đóng gói (Công nghiệp)

4
Cổ phiếu
174.265B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.228M
Khối lượng
−0.69%
Thay đổi
+12.85%
Hiệu suất Tháng
+11.68%
Hiệu suất Năm
+18.80%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
MNPMONDI PLC34749 ZAC−0.75%1.277M1.67167.598B ZAR9.1138.15 ZAR+83.01%4.28%Công nghiệp Chế biến
Mua
MPTMPACT LIMITED2891 ZAC+0.94%8240.034.269B ZAR5.295.46 ZAR+83.23%4.15%Công nghiệp Chế biến
NPKNAMPAK LTD16901 ZAC−1.25%3.64K0.261.337B ZAR−903.98 ZAR−1659.19%0.00%Công nghiệp Chế biến
TPCTRANSPACO LTD3675 ZAC+4.26%2.3K0.481.06B ZAR6.475.68 ZAR+68.32%7.07%Công nghiệp Chế biến