Sản phẩm Điện (Công nghiệp)

3
Cổ phiếu
7.642B
Giá trị vốn hóa thị trường
29.356K
Khối lượng
+28.81%
Thay đổi
+32.80%
Hiệu suất Tháng
+15.46%
Hiệu suất Năm
+12.31%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
CACCAFCA LIMITED199 ZAC+53.08%4.863K0.014.233B ZAR0.01332.79 ZAR20.82%Sản xuất Chế tạo
MTAMETAIR INVESTMENTS LTD1661 ZAC−0.54%63.379K0.673.197B ZAR−0.15 ZAR−103.96%0.00%Sản xuất Chế tạo
SOHSOUTH OCEAN HOLDINGS LTD104 ZAC−13.33%5.288K0.44211.408M ZAR3.450.30 ZAR−19.27%5.77%Sản xuất Chế tạo