Phân phối Điện tử (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
40.270M
Giá trị vốn hóa thị trường
125.572K
Khối lượng
0%
Thay đổi
0%
Hiệu suất Tháng
−64.29%
Hiệu suất Năm
−66.67%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ELIELLIES HOLDINGS LTD5 ZAC−28.57%2.606M3.8356.378M ZAR−0.11 ZAR−245.66%0.00%Dịch vụ Phân phối