Tài chính/Cho thuê (Công nghiệp)

5
Cổ phiếu
41.632B
Giá trị vốn hóa thị trường
29.826K
Khối lượng
−0.01%
Thay đổi
+2.98%
Hiệu suất Tháng
+65.64%
Hiệu suất Năm
+67.91%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ADWAFRICAN DAWN CAPITAL LTD7 ZAC0.00%31.958K3.575.146M ZAR−0.24 ZAR−8.71%0.00%Tài chính
FGLFINBOND GROUP LTD34 ZAC+13.33%166.034K2.09300.303M ZAR−0.23 ZAR−123.65%0.00%Tài chính
TRETRENCOR LTD676 ZAC0.00%78.118K1.361.175B ZAR10.200.66 ZAR0.00%Tài chính
TXTTEXTAINER GROUP HLDGS LTD92502 ZAC+0.00%5.748K0.3237.763B ZAR9.9992.60 ZAR−17.88%2.44%Tài chính
Mua
ZZDZEDA LIMITED1280 ZAC−1.99%369.576K1.002.389B ZAR3.313.87 ZAR0.00%Tài chính
Sức mua mạnh