Phân phối Gas (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
1290.804B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.578M
Khối lượng
+2.84%
Thay đổi
+5.66%
Hiệu suất Tháng
+65.66%
Hiệu suất Năm
+24.75%
Hiệu suất YTD
           
GLN GLENCORE PLC
10056.00-0.68%-69.00Mua431.477K4338932712.001337.443B16.745.94135000.00
Tải thêm