Quản lý Bệnh viện (Công nghiệp)

2
Cổ phiếu
44.777B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.904M
Khối lượng
+0.40%
Thay đổi
+2.24%
Hiệu suất Tháng
+1.82%
Hiệu suất Năm
+2.56%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
LHCLIFE HEALTHC GRP HLDGS LTD1813 ZAC+0.17%11.788K0.0026.336B ZAR100.890.18 ZAR−84.58%2.32%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
NTCNETCARE LIMITED1378 ZAC+0.15%10.954K0.0018.425B ZAR14.740.93 ZAR+72.05%4.35%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua