Phần mềm / Dịch vụ Internet (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
623.695B
Giá trị vốn hóa thị trường
433.776K
Khối lượng
+0.02%
Thay đổi
+5.67%
Hiệu suất Tháng
+23.99%
Hiệu suất Năm
+17.49%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
NPNNASPERS LTD -N-338502 ZAC+0.02%433.776K0.82623.695B ZAR9.24366.18 ZAR0.20%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh